Preskoči navigaciju
CAD detalji - klasični fasadni sustav
CAD detalji - klasični fasadni sustav

CAD detalji - Prozor

04 Prozor

Prozor1.zip i Prozor2.zip - svi detalji vezani uz Prozor na jednom mjestu

10 Parapet-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

10 Parapet-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

10 Parapet-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

10 Parapet-4 (.pdf; .dwg; .dxf)

10 Parapet-5 (.pdf; .dwg; .dxf)

11 Špalete-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

11 Špalete-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

11 Špalete-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-4 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-5 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-6 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-7 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-8 (.pdf; .dwg; .dxf)

12 Nadvoj-9 (.pdf; .dwg; .dxf)

13 Protupožarne barijere-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

13 Protupožarne barijere-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

13 Protupožarne barijere-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

13 Protupožarne barijere-4 (.pdf; .dwg; .dxf)

13 Protupožarne barijere-5 (.pdf; .dwg; .dxf)

14 Vodilice za klupčicu-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

14 Vodilice za klupčicu-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

14 Vodilice za klupčicu-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

14 Vodilice za klupčicu-4 (.pdf; .dwg; .dxf)

14 Vodilice za klupčicu-5 (.pdf; .dwg; .dxf)

14 Vodilice za klupčicu-6 (.pdf; .dwg; .dxf)

14 Vodilice za klupčicu-7 (.pdf; .dwg; .dxf)

14 Vodilice za klupčicu-8 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-4 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-5 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-6 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-7 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-8 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-9 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-10 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-11 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-12 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-13 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-14 (.pdf; .dwg; .dxf)

15 Zaštita od sunca-15 (.pdf; .dwg; .dxf)

 *Datoteke se preuzimaju klikom na desni gumb miša - "Spremi link kao"