Preskoči navigaciju

Pregled proizvoda

Svi proizvodi, razvrstani prema odgovarajućoj kategoriji.

Sredstva za grundiranje i impregniranje

Temeljni premazi za građevinske premaze (grundovi)

pigmentirani-vodorazrjedivi

Na vrh

pigmentirani-s otapalima

Na vrh

transparentni-vodorazrjedivi

Na vrh

transparentni-s otapalima

Na vrh

Impregnacije za fasade

pigmentirani-vodorazrjedivi

Na vrh

transparentni-s otapalima

Na vrh

transparentni-vodorazrjedivi

Na vrh

Sredstva za čišćenje

transparentni-vodorazrjedivi

Na vrh

Žbuke i mase za ispunu

Disperzijske žbuke

transparentni-vodorazrjedivi

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Unutarnje mase za ispunu

Na vrh

Silikonske žbuke

transparentni-vodorazrjedivi

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Silikatne žbuke

transparentni-vodorazrjedivi

Na vrh

SilaCryl

transparentni-vodorazrjedivi

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Žbuke s kamenim granulatom

transparentni-vodorazrjedivi

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Ljepila, mase za ispunu i armiranje

Fasadne mase za ispunu

Na vrh

Unutarnje mase za ispunu

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

NQG žbuke

Unutarnje mase za ispunu

Na vrh

Sanirne žbuke

Unutarnje mase za ispunu

Na vrh

Fasadne mase za ispunu

Na vrh

Unutarnje žbuke

Unutarnje mase za ispunu

Na vrh

Fasadne mase za ispunu

Na vrh

Ostali proizvodi

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Fasadne mase za ispunu

Na vrh

Zaštita spomenika kulture - Histolith

Fasadne boje

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Vapneni program

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Žbuke

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Dopunski proizvodi

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Temeljni premazi

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Unutarnje boje

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Lakovi i lazure

Lakovi

Na bazi otapala

Na vrh

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Lazure

Lazure za drvo

Na vrh

Danske - na bazi vode

Na vrh

Danske - na bazi otapala

Na vrh

Boje za drvo

Na vrh

Specijalni proizvodi

Lazure za drvo

Na vrh

Boje za drvo

Na vrh

Dekorativne tehnike

Capadecor glat i špahtl tehnike

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Capadecor efektni premazi i pigmenti

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Capadecor lazure za zidove

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Capadecor strukturni premazi

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Capadecor multicolor premazi

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Podni premazi

Za stambene i poslovne prostore

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Sanacija betona

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Za industrijske podove

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Dopunski proizvodi

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Za balkone, terase, verande

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Zidne obloge za premazivanje

Obloge od staklene vune

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Capaver-System

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Tehničke vune

Ekološki lakovi na bazi vode

Na vrh

Boje

Unutarnje boje

Klasa otiranja na mokro 3 (mat, otporna na pranje)

Na vrh

Latex boje

Na vrh

Boje s aktivnim tvarima protiv plijesni

Na vrh

Mineralne boje

Na vrh

Boje za izolaciju od mrlja

Na vrh

Klasa otiranja na mokro 2 (mat, otporno na ribanje)

Na vrh

Klasa otiranja na mokro 1 (mutno mat,otporno na ribanje )

Na vrh

Posebni proizvodi

Na vrh

Fasadne boje

Silikonske

Na vrh

Disperzivne boje

Na vrh

Silikatne (mineralne)

Na vrh

Saniranje pukotina/elastični sustavi

Na vrh

SilaCryl boje

Na vrh

Boje za nijansiranje

Saniranje pukotina/elastični sustavi

Na vrh

Silikonske

Na vrh

Boje za krovove

Saniranje pukotina/elastični sustavi

Na vrh

Dodatni proizvodi

Saniranje pukotina/elastični sustavi

Na vrh