Preskoči navigaciju
lazure za beton
lazure za beton

Disbocret 535 BetonLasur

Ton karta za sanaciju i oblikovanje betonske površine

Disbocret 535 je lazura za beton bez otapala, namijenjena pranom i strukturnom betonu u vanjskom prostoru, koju se također može koristiti i kao transparentan zaštitni premaz. Ton karta sadrži 126 prigušenih tonova za sanaciju i popravak betona, te za oblikovanje neožbukanog betona. Kolekcija se odnosi na mješavinu lazure Disbocret 535 BetonLasur i pokrivne boje za beton Disbocret 515. Ona se raščlanjuje na tri serije boje: 

  • Siva serija 
  • Serija tonova Intensiv 
  • Serija tonova Dezent 


Paleta sadrži nijanse tipične za beton prema optimalnom definiranju kakvoće podloge, te tako pokazuje primjere koji daju dojam ili direktne lazure ili pojačanja tona boje.