impresum
impresum

Impresum

 

Centrala:
CAPAROL d.o.o.
Obrtnička 15
HR-10431 Sveta Nedelja

Telefon 01/3373-731
Telefax 01/3373-733
E-Mail: info@caparol.hr


Tvrtku zastupaju zajedno direktor Boris Novosel i direktorica Verica Mazić.


MB: 1265172
OIB: 38070425200
PDV identifikacijski broj HR38070425200.VAT Nr. HR38070425200


Žiro račun: 2484008-1100565854
(RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Petrinjska 59, Zagreb)

IBAN: HR3724840081100565854


Tvrtka je upisana u trgovački registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080124157.

Iznos temeljnog kapitala 10.500.000,00 u cijelosti uplaćen.


Pravne smjernice

Svi sadržaji ove internetske stranice te njeno oblikovanje vlasništvo su DAW SE. Zaštićeni su autorskim pravom ili drugim zaštitnim pravima. Mi smo suglasni s preuzimanjem sadržaja, ako je ono namijenjeno isključivo privatnoj uporabi korisnika. Međutim, za preuzimanje priređenih sadržaja za druge svrhe potrebna je prethodna suglasnost DAW SE. Upozoravamo pritom da sadržaji obuhvaćeni internetskim stranicama djelomice mogu podlijegati zaštitnim pravima trećih, koji su nam ih stavili na raspolaganje. Ovom se internetskom stranicom korisnicima ne daju nikakva licencna prava na autorskim ili drugim zaštitnim pravima koja su u njoj sadržana.

Ovu informativnu ponudu nastojimo stalno proširivati i aktualizirati. Ne možemo ipak preuzeti jamstvo za aktualnost, funkcionalnost, kvalitetu, dostupnost ili cjelovitost naših internetskih stranica. Isključeni su zahtjevi za naknadu po osnovi jamstva koji nastaju korištenjem ove internetske stranice, osim ako se ne temelje na predumišljaju ili grubom nemaru te na ugrožavanju života, tijela ili zdravlja.

Na našim internetskim stranicama nalaze se poveznice prema drugim stranicama na internetu. Izričito upozoravamo da nemamo nikakvog utjecaja na oblikovanje i sadržaj stranica na koje se može povezivati. Prema tome ne možemo preuzeti jamstvo za aktualnost, ispravnost, cjelovitost ili kvalitetu informacija koje sadrže i ovime se izričito distanciramo od svakog sadržaja povezanih stranica. Ova izjava vrijedi za sve poveznice prema vanjskim stranicama koje su kod nas sadržane i za njihove sadržaje.