Preskoči navigaciju

CAD detalji - Balkon - loggia

07 Balkon - loggia 

Balkon - loggia.zip - svi detalji vezani uz Balkon - loggia na jednom mjestu

07 Spoj zid-pod-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

07 Spoj zid-pod-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

* Datoteke se preuzimaju klikom na desni gumb miša - "Spremi link kao"