Preskoči navigaciju
CAD detalji - Fasadni sustav iz ploč od konoplje
CAD detalji - Fasadni sustav iz ploč od konoplje

CAD detalji - Spoj sa tlom

02 Spoj sa tlom

Spoj sa tlom.zip - - svi detalji vezani uz Spoj sa tlom na jednom mjestu

22 Sokl u ravnini fasade - 1 (.pdf; .dwg; .dxf)

22 Sokl u ravnini fasade - 2 (.pdf; .dwg; .dxf)

22 Sokl u ravnini fasade - 3 (.pdf; .dwg; .dxf)

22 Sokl u ravnini fasade - 4 (.pdf; .dwg; .dxf)

22 Sokl u ravnini fasade - 5 (.pdf; .dwg; .dxf)

23 Uvučeni sokl - 1 (.pdf; .dwg; .dxf)

23 Uvučeni sokl - 2 (.pdf; .dwg; .dxf)

23 Uvučeni sokl - 3 (.pdf; .dwg; .dxf)

23 Uvučeni sokl - 4 (.pdf; .dwg; .dxf)

23 Uvučeni sokl - 5 (.pdf; .dwg; .dxf)

 

* Datoteke se preuzimaju klikom na desni gumb miša - "Spremi link kao"