Preskoči navigaciju

CAD detalji - Kosi krov

08 Kosi krov


Kosi krov.zip - svi detalji vezani uz Kosi krov na jednom mjestu

16 Streha-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

16 Streha-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

17 Zabat-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

17 Zabat-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

 

*Datoteke se preuzimaju klikom na desni gumb miša - "Spremi link kao"