Preskoči navigaciju
CAD detalji - klasični fasadni sustav
CAD detalji - klasični fasadni sustav

CAD detalji - Sustav

01 Sustav

Sustav.zip - svi detalji vezani uz Sustav na jednom mjestu

00 Fasadni sustav-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

00 Fasadni sustav-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

00 Fasadni sustav-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

00 Fasadni sustav-4 (.pdf; .dwg; .dxf)

01 Postava pričvrsnica-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

01 Postava pričvrsnica-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

02 Obrada utora i kandalura-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

02 Obrada utora i kandalura-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

02 Obrada utora i kandalura-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

06 Vanjski kut (.pdf; .dwg; .dxf)

07 Unutarnji kut (.pdf; .dwg; .dxf)

08 Dilatacijske fuge-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

08 Dilatacijske fuge-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

08 Dilatacijske fuge-3 (.pdf; .dwg; .dxf)

08 Dilatacijske fuge-4 (.pdf; .dwg; .dxf)

08 Dilatacijske fuge-5 (.pdf; .dwg; .dxf)

18 Podgled-1 (.pdf; .dwg; .dxf)

18 Podgled-2 (.pdf; .dwg; .dxf)

* Datoteke se preuzimaju klikom na desni gumb miša - "Spremi link kao"