Preskoči navigaciju

CAD detalji - Spoj sa tlom

03 Sokl

Sokl.zip - svi detalji vezani uz Sokl na jednom mjestu

20 Spoj zid-pod (.pdf.dwg.dxf)

22 Sokl u ravnini fasade (.pdf; .dwg; .dxf)

23 Uvučeni sokl-1 (.pdf.dwg; .dxf)

23 Uvučeni sokl-2 (.pdf.dwg.dxf)

23 Uvučeni sokl-3 (.pdf.dwg.dxf)

23 Uvučeni sokl-4 (.pdf.dwg.dxf)

23 Uvučeni sokl-5 (.pdf.dwg.dxf)

24 Izvučeni sokl (.pdf.dwg.dxf)

 * Datoteke se preuzimaju klikom na desni gumb miša - "Spremi link kao"