caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/140434/046725_Capatect_SI_reibputz_25kg_HR.png

Capatect SI-Reibputz 15,20,30

Strukturna žbuka mineralnog karaktera sa silikatnim vezivom za fasadne površine i kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect Minera-Line. Mineralna, visoke paropropusnosti.

Primjena

Dekorativna strukturna žbuka s površinom jednake zrnatosti za premazivanje fasada. Prikladna kao završni premaz u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju Capatect kao i u Capatect sistemu za sanaciju. Capatect SI-Reibputz se preporuča za završno površinsko oblikovanje povijesnih građevina.

Svojstva materijala

  • laka za obradu
  • paropropusna
  • slabo naprezanje
  • otporna na vremenske nepogode
  • mehanički otporna 
  • može se nanositi ručno i strojno
  • kalijevo vodeno staklo sa organskim stabilizatorima

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.
Toniranje u Color Expres sustavu.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mj.

Gustoća

1.95 g/cm³

Toplinska provodljivost

λ10, suho: 1,09 W/(m.K) (EN 1745) Tablična srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ = ca. 45 V1 visoka paropropusnost

Stopa propusnosti vode

w ≤ 0,30 [kg/m2/h0,5)] W2 srednja vodoupojnost (EN 1062-3)

Ponašanje u požaru

Klasa A2

Dopunski proizvod

Capatect Putzgrund

Prikladne podloge

  • Lagane žbuke (nakon gletanja i armiranja mrežicom)
  • Capatect sistem saniranja žbuka
  • Žbuke u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju (EPS- i perlitne žbuke) nakon gletanja

Nove vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: Nove žbuke treba, ovisno o vremenu ostaviti nepremazane 2 – 4 tjedna radi vezanja. Površine koje se osipaju i eventualnu zapečenu koru treba odstraniti.
Stare čvrste vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: Jako zaprljane ili algama prekrivene površine temeljito očistiti snažnim četkanjem ili oprati pod visokim pritiskom.
Naslage mahovine i algi: Mehanički ukloniti, napadnute površine natopiti sa Capatoxom i pustiti da se temeljito osuši.

Žbuke koje se osipaju po površini: Očetkati na suho i cijelu površinu dobro očistiti vodom. Temeljni premaz sa Silitol Konzentrat pomiješanim s vodom 1:1.

Stari mineralni premazi:
Čvrste neoštećene i nepohabane stare premaze očistiti na suho ili na mokro. Mineralne premaze koji ne drže ili su istrošeni obrusiti odnosno ostrugati.

Stari premazi disperzivnih boja:
Na takvim podlogama silikatne žbuke ne mogu silicirati. Stoga stare disperzivne premaze treba odstraniti jetkanjem ili skinuti pod visokim pritiskom.

Popravci na žbuci:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da mort za popravak odgovara po čvrstoći i strukturi žbuci s kojom se radi. Popravci u žbuci moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suhi.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Nove žbuke
ovisno o vremenu trebaju ostati nepremazane 3-4 tjedna radi boljeg vezivanja. Kod jako
upojnih, osipajućih ili istrošenih podloga, prethodno gundirati s Silitol Konzentrat 1 : 1
pomiješanim s vodom 1:1 (potrošnja ca. 200 - 300 g/m2).
Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka Capatect SI-Reibputz.

Priprema materijala

Ako je potrebno, prilagoditi konzistenciju za obradu s maks. 1% čiste vode.

Sistem nanošenja na površinu

Capatect SI-Reibputz treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, razvući na zrnatost i još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od plemenitog čelika. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu. Primjenom prirodnih sirovina moguće su neznatne oscilacije u nijansi boje te se stoga mora na dijelovima koji predstavljaju cjelinu upotrebljavati samo materijal sa istim proizvodnim brojem ili se materijal s različitim proizvodnim brojevima mora međusobno izmiješati.

Potrošnja

Capatect SI-Reibputz 15: ca. 2,4 kg/m2
Capatect SI-Reibputz 20: ca. 2,9 kg/m2
Capatect SI-Reibputz 30: ca. 3,9 kg/m2

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 7°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje. Žbuka se suši kemijskom reakcijom i fizikalnim putem, odn. siliciranjem sa podlogom i isparavanjem vode, te je stoga osobito u hladnom dijelu godine i pri visokoj vlazi sušenje usporeno. Visoka vlažnost zraka i promjenjive temperature tijekom sušenja silikatnih žbuka mogu dovesti do pojave mrlja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja djelovanja boje do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice. Iz ovog razloga može biti potreban ujednačavajući premaz fasadnom bojom CarboSol, Silitol odnosno Primasil Fassadenfarbe. Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama (uslijed djelovanja kiše može doći do ispiranja vodenog stakla, koje se može manifestirati kao tragovi curenja) U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom. Nije prikladno za vodoravne površine na kojima zaostaje voda. Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati
s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši. Prije nanošenja valja provjeriti da li smjesa odgova a originalnom uzorku boje. Ne možemo priznati naknadne reklamacije.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece.
Spriječiti dodir s kožom i očima.
Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Popis sigurnosno-tehničkih listova dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr