caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/166117/051321_Capatect_carbopor_25kg_SI.png

Capatect CarboPor Strukturputze

Dekorativna žbuka za fasadne premaze sa strukturom zrno-na-zrno slično grebanoj žbuci. Prikladna za završne premaze za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i na sistemima žbuka za saniranje.

Primjena

Capatect CarboPor strukturne žbuke su vrlo difuzivne, ojačane karbonskim vlaknima i imaju istaknuti efekt vodenih perli. Fotokatalitičko djelovanje Capatect CarboPor strukturnih žbuka daje efekt aktivnog samočišćenja i povećanu zaštitu žbuke od primarnog napada mikroorganizama (alge i gljivice). Ovisno o tehnici i veličini zrna, mogu se postići brojne različite strukture.

Svojstva materijala

Nano tehnologija, visoko hidrofobna kombinacija veziva od silacryla

Pakiranje/Veličina pakiranja

Kanta 25 kg

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.
Moguće nijansiranje u Color Express sustavu.
Također moguće nijansiranje sa max. 3% Alpinacolor odn. AVA Amphicolor Voll- und Abtönfarben abtönbar ili se tvorničko toniranje u željenoj nijansi.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 12 mj.

Tehnički podaci

  • Gustoća: ca. 1,90 g/cm³
  • Stopa propusnosti vode w prema ÖN EN 1062-3: ≤ 0,05 [kg/(m2/h0,5)] W3 niska
  • Difuzijski otpor µ prema EN ISO 7783: ca. 65 V1 visok
  • Toplinska provodljivost λ10,suho prema EN 1745: 1,09 W/(m.K) Tablična srednja vrijednost (P=50 %)
  • Reakcija na požar prema ÖN EN 13501-1: Euroklasa A2

Dopunski proizvod

Capatect Putzgrund

Proizvod br.

Art. br.Sadržaj pakiranja
8451002525 kg Capatect CarboPor Strukturputz 10
8456002525 kg Capatect CarboPor Strukturputz 15
8446002525 kg Capatect CarboPor Strukturputz 20
8461002525 kg Capatect CarboPor Strukturputz 30

Prikladne podloge

Nove vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: Nove žbuke treba, ovisno o vremenu ostaviti nepremazane 2 – 4 tjedna radi vezanja. Površine koje se osipaju i eventualnu zapečenu koru treba odstraniti.

Stare čvrste vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: 
Jako zaprljane ili algama prekrivene površine temeljito očistiti snažnim četkanjem ili oprati pod visokim pritiskom.

Naslage mahovine i algi:
Mehanički ukloniti, napadnute površine natopiti sa Capatoxom i pustiti da se temeljito osuši.

Žbuke koje se osipaju po površini: Očetkati na suho i cijelu površinu dobro očistiti vodom. Temeljni premaz sa CarboSol Grund.

Premazi stare mineralne i disperzivne boje:
Stare premaze koji dobro drže i nisu istrošeni vremenom očistiti na suho ili na mokro. Istrošene premaze koji više ne drže obrusiti odnosno ostrugati, neutralizirati od kiseline ili temeljito odstraniti pod visokim tlakom.

Popravci na žbuci:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da mort za popravak odgovara po čvrstoći i strukturi žbuci s kojom se radi. Popravci u žbuci moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suhi.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka CarboPor Strukturputz.

Priprema materijala

Ako je potrebno, prilagoditi konzistenciju za obradu s maks. 1% čiste vode. Nijansirani proizvod u pravilu zahtijeva manji dodatak vode da bi se postigla optimalna konzistencija za obradu.

Sistem nanošenja na površinu

Capatect CarboPor Strukturputz treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, razvući na zrnatost i još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od plemenitog čelika. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu.

Potrošnja

Capatect CarboPor-Reibputz 10: ca. 1,8 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 15: ca. 2,3 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 20: ca. 2,8 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 30: ca. 4,0 kg/m2
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe

Napomena

Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja djelovanja boje do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine
odnosno rupice. Iz ovog razloga može biti potreban ujednačavajući premaz fasadnom bojom CarboSol odnosno Primasil Fassadenfarbe. Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
Nije prikladno za vodoravne površine na kojima zaostaje voda. U slučaju jako upojnih podloga, koje su jako istrošene vremenskim nepogodama ili im je premaz skinut, potrebno je izvršiti prethodno temeljno premazivanje sa CarboSol Grund (potrošnja ca. 200-500 g/ m2).
Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši.

Obratiti pažnju

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr