caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/140802/046840_Capatect_carbopor_easy_18kg2_HR.png

Capatect CarboPor-Easy Strukturputze

Dekorativna plemenita laka žbuka sa strukturom zrno na zrno slično "kratz" žbuci, za fasadne sustave. Prikladna kao završna žbuka u Capatect sustavu, kao i u sustavima sanirnih  žbuka.

Primjena

Capatect CarboPor-Easy Strukturputze je vrlo difuzivna završna žbuka ojačana karbonskim vlaknima i sa izraženim efektom odbijanja vode (hydropearl efekt). Fotokatalitičko svojstvo žbuke Capatect CarboPor-Easy Strukturputz osigurava aktivno samočišćenje, čime je ona dobro zaštićena od primarnog napada mikroorganizama (gljivice i alge). Ovisno o veličini zrna i načinu nanošenje, moguće je postizanje različitih struktura. Dodatkom specijalnih lakih tvari CarboPor-Easy se vrlo jednostavno i lako obrađuje, uz znatno manju potrošnju.

Svojstva materijala

  • optimirana kvaliteta za laku i ugodnu obradu
  • podnosi velika mehanička opterećenja-ojačana karbonskim vlaknima
  • vrlo velika izdašnost
  • vrlo difuzivna
  • istaknuti efekt vodenih perli
  • efekt samočišćenja
  • zaštita od primarnog napada mikroorganizama alge i gljivice
  • otpornost na atmosferilije

Pakiranje/Veličina pakiranja

Kanta 18 kg

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.
Toniranje u Color Express sustavu.
Samostalno nijansiranje moguće sa max. 3% Alpinacolor odn. AVA Amphicolor Voll- und Abtönfarben abtönbar. Moguće i tvorničko nijansiranje u željenoj nijansi.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 12 mj.

Gustoća

1300 kg/m³

Koeficijent apsorpcije vode

W3 nisko

Konzistentnost

pastozna

Vlačna čvrstoća

>= 0,3 MPa

Dopunski proizvod

Capatect Putzgrund

Prikladne podloge

Nove vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: Nove žbuke treba, ovisno o vremenu ostaviti nepremazane 2 – 4 tjedna radi vezanja. Površine koje se osipaju i eventualnu zapečenu koru treba odstraniti.

Stare čvrste vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: 
Jako zaprljane ili algama prekrivene površine temeljito očistiti snažnim četkanjem ili oprati pod visokim pritiskom.


Naslage mahovine i algi:
Mehanički ukloniti, napadnute površine natopiti sa Capatoxom i pustiti da se temeljito osuši.

Žbuke koje se osipaju po površini:
Očetkati na suho i cijelu površinu dobro očistiti vodom. Temeljni premaz sa CarboSol Grund.

Premazi stare mineralne i disperzivne boje:
Stare premaze koji dobro drže i nisu istrošeni vremenom očistiti na suho ili na mokro. Istrošene premaze koji više ne drže obrusiti odnosno ostrugati, neutralizirati od kiseline ili temeljito odstraniti pod visokim tlakom.

Popravci na žbuci:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da mort za popravak odgovara po čvrstoći i strukturi žbuci s kojom se radi. Popravci u žbuci moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suhi.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka CarboPor-Easy Strukturputz.

Sistem nanošenja na površinu

Capatect CarboPor-Easy Strukturputz treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, razvući na zrnatost i još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od plemenitog čelika. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu.

Potrošnja

Capatect CarboPor-Easy Struckturputz 10: ca. 1,1 kg/m2
Capatect CarboPor-Easy Struckturputz 15: ca. 1,5 kg/m2
Capatect CarboPor-Easy Struckturputz 20: ca. 1,9 kg/m2

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja djelovanja boje do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice. Iz ovog razloga može biti potreban ujednačavajući premaz fasadnom bojom
CarboSol odnosno Primasil Fassadenfarbe. Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
Nije prikladno za vodoravne površine na kojima zaostaje voda. U slučaju jako upojnih podloga, koje su jako istrošene vremenskim nepogodama ili im je premaz skinut, potrebno je izvršiti prethodno temeljno premazivanje sa CarboSol Grund (potrošnja ca. 200-500 g/ m2).
Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši.

Obratiti pažnju

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije