caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/209356/060901_carbodur_sunreflect_HR.png

Capatect CarboDur SunReflect

Specijalno pigmentirani temeljni premaz za optimalnu solarnu refleksiju kod tamnih tonova boje na podlogama sa izolacijom visokog stupnja.
Prikladan za Capatect strukturne žbuke.

Primjena

Capatect CarboDur SunReflect je specijalni pigmentirani temeljni premaz protiv IR zraka, namijen za premazivanje mineralnih i pastoznih armirnih masa – umjesto temeljnih premaza – za smanjenje termičkog zagrijavanja na visokoizoliranim podlogama pod pastoznim Capatect strukturnim žbukama.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta

Nijanse

IR-pigmentiran (tamno siva - dunkelgrau).
Capatect CarboDur SunReflect se ne može nijansirati!

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, u dobro zatvorenoj ambalaži. Zaštititi od direktnog utjecaja sunca. Uskladištivo godinu dana.

Gustoća

ca. 1,48 g/cm³

Napomena

Capatect CarboDur SunReflect je dopunski proizvod koji omogućuje primjenu tamnih tonova na fasadnim izolacijskim sustavima, kod svjetlosne granice HBW ≥ 10.
Ekspandirani polistirol (EPS) jest i ostaje, sa ili bez specijalnog temeljnog premaza CT CarboDur SunReflect, termoplastičan izolacijski materijal, te su zbog toga fasadni sustavi, koji su s njim izvedeni, povezani sa određenim rizicima.
Kod površina na kojima se mogu očekivati više temperature – npr. površine bez strujanja zraka (primjerice lođe, niše), zrcalne površine (npr. ostakljenja, nepremazane limene fasade), površine sa emisijama (asfaltne površine, krovne površine) – preporučujemo uporabu termostabilnog izolacijskog materijala kao što je konoplja ili mineralna vuna (vidjeti upute za primjenu Dark Side sustava).
U slučaju nedoumice preporučamo da se obratite našoj tehničkoj službi.

Prikladne podloge

Novi fasadni sustavi na bazi ekspandiranog polistirola (EPS-a) kao izolacijskog materijala:

Za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča EPS-Fassadendämmplatte (Dalmatiner) prikladno je ljepilo Capatect Top-Fix-Kleber kao i masa za lijepljenje i izravnavanje Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 i 190 fein. Kao armirni sloj potrebno je nanijeti Capatect Minera Carbon u debljini sloja od 5 mm (voditi računa o ispravnom položaju mrežice). Nakon grundiranja premazom Capatect CarboDur SunReflect kao završnu žbuku potrebno je nanijeti CarboPor Reibputz.

Priprema podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, suhe, bez nečistoća i tvari koje potiču odvajanje. Nove temeljne žbuke treba pustiti da se stvrdnjavaju najmanje 3 do 4 tjedna. Za primjenu unutar fasadnog Capatect EPS sustava mora armirni sloj biti vezan i potpuno osušen.

Priprema materijala

Proizvod ne razrjeđivati i ne miješati sa drugim materijalima!

Način primjene

Četkom/valjkom/špricanjem.
Nakon temeljitog miješanja bez dodavanja vode Capatect CarboDur SunReflect se nanosi na podlogu premazivanjem četkom, valjkom ili špricanjem.
Pastozne strukturne žbuke Capatect uvijek zahtijevaju temeljni premaz.
Capatect CarboDur SunReflect je najbolje nanositi valjkom.
Općenito vrijede upute o izvođenju povezanih sustava za fasadnu izolaciju.

Sistem nanošenja na površinu

EPS fasadne ploče (Dalmatiner):
Armiranje: minimalna debljina sloja 5 mm Capatect Minera Carbon - obvezno!
(Obratite pozornost na položaj mrežice)
Grundiranje (nerazrijeđeno): Capatect CarboDur SunReflect - obvezno!
Završna žbuka: Capatect Carbopor Reibputz

Potrošnja

Capatect CarboDur SunReflect: ca.0,22 kg/m2.
Stvarna potrošnja ovisi o različitim faktorima (vrsta i stanje podloge, način nanošenja i sl.). Točne vrijednosti potrošnje mogu se odrediti izradom probne površine na objektu. Navedene količine potrošnje pojedinih proizvoda temelje se na iskustvenim vrijednostima i nisu obvezujuće.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 3-4 sata suho po površini i može se obrađivati. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

Bez završnog sloja proizvod je samo ograničeno otporan na atmosferske uvjete.

Za armiranje treba voditi računa o vremenu sušenja!

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Sadrži 2-Metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesa od: 5-klor-2- metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije