caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/76270/032492_ThermoSan_Fassadenputz_R20_20_kg.png

ThermoSan-Fassadenputze NQG R i K

Za obradu pripremljena laka žbuka sa hibridnim vezivom i 
Nano-quarz mrežnom strukturom za čiste fasade.

Primjena

Strukturne žbuke gotove za obradu koje se mogu strukturirati, sa Nano-quarz mrežnom strukturom. Primjenjuju se kao završni premaz za

 • Capatect WDVS sustav za toplinsku izolaciju B
 • Capatect WDVS sustav za toplinsku izolaciju OrCa
 • Capatect VHF sustav
 • beton, nepremazani
 • donje žbuke iz skupine mortova PII + PIII prema DIN V 18550
 • mat, nosive premaze disperzivnih boja
 • nosive silikatne premaze


Podloge sa slanim izbojima (cvjetanje) kao i podloge od plastike i drveta nisu prikladne.

Svojstva materijala

 • mala potrošnja
 • velika propusnost vodene pare
 • velika postojanost nijanse
 • otpornost na atmosferilije, odbija vodu
 • ugodna obrada
 • neškodljivost za okoliš, slabi miris
 • kombinacija veziva od silikat-organo-hibdridne disperzije i emulzije silikonske smole
 • razrjeđivanje vodom
 • ThermoSan Fassadenputz NQG sadrži sredstvo za zaštitu od napada i oštećenja koje uzrokuju alge i gljivice
 • razne mogućnosti oblikovanja zahvaljujući raznim veličinama zrna

Pakiranje/Veličina pakiranja

20 kg kanta

Nijanse

Bijela.
Nijansiranje moguće prema karti nijansi CaparolColor, Caparol 3D sustavu i spektru boja A1. 
Ostale posebne nijanse sa svjetlosnom granicom > 20 na upit (svjetlosnom granicom < 20 nije prikladna za WDVS).
Sa masom za armiranje CarboNit ili CarbonSpachtel je moguća izvedba do svjetlosne granice ≥ 15.
U sustavu "Edition Carbon DarkSide" je moguća izvedba do svjetlosne granice ≥ 5.
Kod tamnih nijansi može u sustavu DarkSide zbog odnosa kontrasta između armiranog sloja i gornje žbuke u nekim slučajevima biti potreban dodatni premaz za izjednačavanje sa ThermoSanom.
Nijansiranje malih količina moguće dodavanjem CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. Pritom ni u kom slučaju ne dodavati više od 2 % boje, jer inače konzistencija  može postati rijetka.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja.
Zaštititi od direktnog sunca.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm³

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

< 0,07 m

Koeficijent apsorpcije vode

w < 0,1 kg/(m2  • h0,5)

Konzistentnost

pastozna

Proizvod br.

628

Zabilješka

Navedeni podaci predstavljaju prosječne vrijednosti koje mogu neznatno odstupati od isporuke do isporuke zbog primjene prirodnih sirovina.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se upute VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Nenosivi premazi laka, disperzivnih boja ili umjetne smole kao i nenosivi mineralni premazi moraju se odstraniti bez ostatka.
Premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili mokro.
Površine s naslagama plijesni, mahovine ili algi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Proprati sa Capatox i pustiti površine da se dobro osuše.
Površine zaprljane industrijskim plinovima ili čađi očistiti mlazom vode pod pritiskom uz dodatak prikladnog sredstva za čišćenje i pridržavanje zakonskih propisa.
Ukoliko je potrebno, ovisno o podlozi, grundirati prikladnim Caparol sredstvom za grundiranje.

Način primjene

Žbuku žlicom od nehrđajućeg čelika nanijeti po cijeloj površini i razvući do zrnatosti.
Neposredno nakon toga plastičnom letvom ili letvom za ribanje od stiropora struganu žbuku ravnomjerno izrvnati uokolo, ribanu žbuku po izboru strukturirati okomito, vodoravno ili u krug.
Izbor alata za rad utječe na profil hrapavosti površine, zato uvijek raditi sa istim pločama za struktiuriranje.
Kod nanošenja prskanjem, sapnica koja se bira ovisi o veličini zrna. Radni pritisak bi trebao iznositi 0,3-0,4 MPa (3-4 bara). Kod nanošenja prskanjem posebno pažljivo paziti na to da nanos materijala bude ravnomjeran i da se izbjegavaju preklapanja na nivoima skele.
Za postizanje ravnomjerne strukture bi povezane površine uvijek trebao izvoditi isti izvođač, kako bi se izbjegla odstupanja u strukturi uslijed različitih načina rada.
Radi izbjegavanja nasjeda na svakoj skeli treba angažirati dovoljan broj ljudi i raditi mokro na mokro u jednom potezu.
Zbog primjene prirodnih dodataka su moguća neznatna odstupanja u nijansi. Zato na povezanim površinama treba raditi sa materijalom istog proizvodnog broja ili materijal sa različitim proizvodnim brojem prethodno međusobno pomiješati.
ThermoSan-Fassadenputz NQG nije prikladna za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Sistem nanošenja na površinu

Putzgrund koji se primjenjuje kao temeljni i međupremaz se pri kasnijoj obradi nijansirane žbuke mora nijansirati u nijansi žbuke. Temeljni odnosno međupremazi moraju prije daljnje dorade biti suhi.
Capatect-WDVS B i Capatect-VHF-System
Nove mineralne mase za armiranje
- grundirati Putzgrundom.
Nove mase za armiranje bez cementa
- grundiranje nije potrebno.
- uslijed duljeg stajanja (npr. preko zime) vremenom načete armirne slojeve grundirati Putzgrundom.
Žbuke iz grupe mortova PII i PIII
Nove žbuke se mogu premazivati nakon dovoljno stajanja, u pravilu nakon 2 tjedna, pri ca. 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. Grundiranje Putzgrundom. Kod nepovoljnijih vremenskih uvjeta, npr. pod utjecajem vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno dulje.
Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja, tako da se gornja žbuka može premazivati već nakon stajanja od 7 dana.
Stare žbuke
Naknadno žbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju obavlja se temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. Međupremaz Putzgrundom.
Na brašnjavim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.
Beton
Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na grubo poroznim površinama koje se lako osipaju odnosno koje su upojne obavlja se temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F.
Na brašnavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.
Nosivi, mat premazi disperzivnih boja
Mat, slabo upojni premazi se direktno obrađuju. Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa.
Kod drugih načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grund. Međupremaz Putzgrundom.
Nosive silikatne boje
Premazivati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Potrošnja

ProizvodStrukturaZrnatost
(mm)
ca. potrošnja
(kg/m2)
ThermoSan-Fassadenputz NQG R20Reibeputz2,01,9 - 2,1
ThermoSan-Fassadenputz NQG R30Reibeputz3,02,6 - 2,8
ThermoSan-Fassadenputz NQG K15Kratzputz1,51,7 - 1,9
ThermoSan-Fassadenputz NQG K20Kratzputz2,02,2 - 2,4
ThermoSan-Fassadenputz NQG K30Kratzputz3,02,9 - 3,1

Kod podataka o potrošnji se radi o orijentacionim vrijednostima bez gubitka kod rasipa i stezanja. Odstupanja uvjetovana objektom ili obradom također je potrebno uzeti u obzir.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom obrade i u fazi sušenja ne smije temperatura okoline i podloge biti ispod +50C ili preko +300C. Ne raditi na direktnom suncu, po magli, vjetru ili visokoj vlažnosti zraka. U vezi s tim upućujemo Vas na uputu "Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" njemačkog saveza za izradu štukatura.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Žbuka se suši fizikalno, isparavanjem vlage. Pri većoj vlažnosti je stoga dulje vrijeme sušenja, posebno u hladnijim godišnjim dobima. Za zaštitu od kiše tijekom faze sušenja, skele po potrebi prekriti ceradama.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Priprema materijala

Sadržaj temeljito zamiješati mješalicom koja se polagano okreće. Po potrebi za reguliranje konzistencije razrjediti vodom; kod ručnog nanošenja najviše 1%, kod nanošenja prskanjem najviše 2 %.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah oprati s dovoljno vode i sapuna. Ne smije dospijeti u kanalizaciju; proizvod i njegovu ambalažu odnijeti na sabirno mjesto za problematične materijale. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitna sredstva za oči/lice. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu od prskanja.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Kod proizvoda boja i lakova

M-SF01 F

Odobrenje

Z-33.41-130
Z-33.49-1071
Z-33.84-1185

ETA-09/0368

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije