caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/209024/060868_spritzspachtel_fx_HR.png

Synthesa Spritzspachtel FX

Organski vezana gotova masa za izravnavanje namijenjena za strojno nanošenje, za debeloslojno izravnavanje neravnih podloga u unutarnjem prostoru.

Opis proizvoda

Synthesa Spritzspachtel FX je visokokvalitetna, gotovo pripremljena disperzivna masa za izravnavanje namijenjena za strojno nanošenje materijala u debelom sloju u unutarnjem prostoru.

Primjena

Synthesa Spritzspachtel FX posebno je namijenjena za izravnavanje i zaglađivanje većih neravnina slojevima velike debljine. Za debeloslojno nanošenje materijala na mineralnim podlogama, osobito na betonskim podlogama, elementima od vapneno-pješčanih opeka i poroznog betona velikog formata.

Svojstva materijala

  • ekstremno velika sposobnost ispune
  • nema stezanja
  • primjenjiva na velikim površinama bez vidljivih sastavaka
  • zbog jednostavnosti obrade zahtijeva vrlo malo radnog vremena 
  • vrlo velika izdašnost
  • difuzivno otvorena
  • moguće strukturiranje (efekt prskanja)
  • vrlo velika moć pokrivanja

Osnova materijala

Disperzivno vezivo

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg kanta ili vreća

Nijanse

Prirodno bijela (Naturweiß)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,65 g/cm³

Prikladne podloge

Mineralne podloge, osobito na glatkim betonskim površinama, elementima od vapneno-pješčanih opeka i poroznog betona velikog formata. Masa je prikladna na gipskartonskim pločama za postizanje kvalitete površine prema ljestvicama kvalitete Q3 odnosno Q4.

Priprema podloge

Podloge sa izrazito različitim alkalitetom treba neutralizirati. Metalne dijelove treba čuvati od korozije. Podloge moraju biti čvrste, suhe, bez nečistoća i tvari koje potiču odvajanje. Na jako upojnim površinama ili površinama onečišćenim ostacima prašine od brušenja (i sličnim) preporučujemo, radi postizanja boljeg prianjanja za podlogu, da se prije početka radova izravnavanja obavi dubinsko grundiranje sa Synthesa Security Primer ili Primalon Tiefgrund LF. Fuge od proznog betona, elemenata od vapneno-pješčanih opeka, stropova od betonskih montažnih stropova, šupljine i razlike u razini površine treba prethodno obraditi masom za izravnavanje odnosno zapuniti. Poštivati propise ÖNORM B 3430, dio 1.

Način primjene

Synthesa Spritzspachtel FX špricati po cijeloj površini i potpuno ravno zagladiti strugalicom s drškom ili gleterom. Za zaglađivanje koristiti samo nehrđajuće lopatice ili čelične gletere.
Ako postoje fuge, zaglađivanje vršiti uvijek u smjeru fuga. Za postizanje posebno glatkih površina izravnavanje raditi u dva sloja. Kod glatkih površina unutarnje uglove dodatno očistiti kistom za radijatore. Za dekorativan završni sloj nanešen špricanjem može se izgled strukture postići promjenjivom primjenom materijala i količine zraka.
Synthesa Spritzspachtel FX može se obrađivati pomoću svih standardnih uređaja za špricanje, kao što je, primjerice Elmyggan, Hemo 10, Wagner Plastcoat 15/25/30 itd.

Potrošnja

Jednoslojno: 1,6 kg/m2/mm
Strukturni premaz: 0,7 kg/m2/mm
(Orijentacijske vrijednosti bez garancije, točnu potrošnju odrediti izradom probne površine na objektu).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Za vrijeme obrade i u fazi sušenja ne smiju se temperature okoline, materijala i podloge spustiti ispod + 50C. Zaštititi u slučaju opasnosti od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti nakon 12-48 sati površinski suho i može se obrađivati. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Na nepropusnim, slabo upojnim podlogama mogu nastati sitni mjehurići zraka, koji se kogu ukloniti nakon kratkog odzračivanja ponovljenim zaglađivanjem. Trenutak za dodatno zaglađivanje ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka na objektu. Ako se ponovo nakon dodatnog zaglađivanja pojave mjehurići, to je znak da je zaglađivanje napravljeno prerano i postupak zaglađivanja treba ponoviti. Kod hrapavih, strukturiranih podloga za postizanje glatke, ravne površine potrebna je dodatna obrada masom za izravnavanje. Nakon eventualno potrebnih radova brušenja preporučuje se prije nanošenja daljnjih slojeva mase za izravnavanje prethodna obrada/dubinsko grundiranje površina temeljnim premazom Synthesa Security Primer ili Primalon Tiefgrund LF. Izboje hrđe zatvoriti prikladnim antikorozivnim temeljnim premazom, npr. Capalac AllGrund ili Synthesan Isolierspray nakon što se masa za izravnavanje dobro osuši.

Posebna napomena:
Posebno na spojnim fugama filigranskih stropnih elemenata mogu se uslijed deformacija pri stezanju stropnih elemenata odnosno betonske nadogradnje, u slučaju da je vrijeme gradnje trajalo kratko i da je sušenje bilo nedostatno, pojaviti pukotine od stezanja. Masa za izravnavanje Synthesa Spritzspachtel nema svojstva premošćivanja pukotina.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Sadrži: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju:

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 04 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije