caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/75452/032283_Akkordspachtel_kf_25kg.png

Akkordspachtel KF

Specijalna disperzivna pastozna masa za ispunu i izravnavanje povećane otpornosti na vlagu, za unutarnje prostore

Primjena

Specijalna masa povećane otpornosti na vlagu i velike čvrstoće vezanja, namijenjena za ispunu i izravnavanje, pripremljena za strojno nanošenje špricanjem. Za racionalno nanošenje špricanjem velikih površina zidova i stropova izloženih vlazi, dobre pokrivne moći i velike snage ispune.
Masa je jako prikladna za zaglađivanje betona pripremljenog na licu mjesta i betonskih filigranskih stropova, mineralnih žbuka, blokova za gradnju i porobetona, gipsanih ploča (gips-kartonskih ploča), građevnih gips ploča, a također i za doradu tapeta sa staklenim vlaknima i strukturnih žbuka metodom nanošenja tankog sloja žbuke.
Može se koristiti za ostvarivanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 prema specifikacijama BVG upute br. 2 i BFS upute br. 12.

Svojstva materijala

  • velika moć vezanja za podlogu
  • lako i ugodno se razvlači i zaglađuje
  • nakon sušenja nema pukotina
  • suha površina se može brusiti
  • difuzivna
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
  • teško zapaljiva (B1) prema DIN 4102

Osnova materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg PE-vreća, 25 kg kanta

Nijanse

Prirodno bijela
Može se nijansirati sa najviše 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.

Stupanj sjaja

Mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Dopunski proizvod

Caparol-Füllspachtel P

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Ovisno o podlozi koja se obrađuje i njenom stanju, prije nanošenja mase za ispunu i ravnanje nanijeti prikladni temeljni premaz. Pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema". Sjajne, nosive stare premaze prethodno ohrapaviti.

Način primjene

Nanošenje špricanjem: Racionalno i ekonomično premazivanje zidnih i stropnih površina se ostvaruje u spoju sa uređajima za špricanjea velike snage.
Prekrivanje: Za prekrivanje otvora prozora i vrata su najbolji na mjeru izrađeni drveni okviri sa zategnutom plastičnom folijom. Za prekrivanje podova su najbolji teški pokrivni materijali.
Odvijanje radova: Zasićeno nanošenje prskanjem po cijeloj površini sa Akkordspachtel KF, nerazrjeđenom masom i izravnavanje i zaglađivanje odmah sa prikladnom čeličnom gladilicom.
Akkordspachtel KF se može brusiti nakon što se počne sušiti. Zbog povećane otpornosti na vlagu bi se Akkordspachtel KF trebao obrusiti u roku od 7 dana. Tijekom prva 2 dana se masa može posebno efikasno obrusiti. Brusne mrežice kao što je "Abranet" tvrtke Mirka omogućuju djelotvorniji radni učinak. 
Prikladni uređaji za špricanje: Akkordspachtel KF se može obrađivati aparatima za nabacivanje žbuke i Airless uređajima velike snage. Kod Airless uređaja se moraju ukloniti svi filteri. Za veličinu sapnice su se najbolje pokazale one s otvorom od 0,035–0,043 inča. Kao Airless pištolj bi se trebao koristiti pištolj za špricanje kojega preporučuje proizvođač. Ti pištolji imaju jači protok i znatno olakšavaju nanošenje mase za izravnavanje. Za nanošenje je potreban pritisak od ca. 150–180 bara.

Sistem nanošenja na površinu

Dorada:
Površine zaglađene i izravnane sa Caparol-Akkordspachtel KF se, nakon što se dobro osuše, mogu premazivati sa svim prikladnim Caparol disperzivnim i lateks bojama ili sa Capacryl akrilnim lakovima. Prije daljnje obrade sa unutarnjim bojama Sylitol-Innenfarben, masama od umjetne smole ili zidnim oblogama od staklenog pletiva kao i tekstilnim tapetama i tapetama od papira potrebno je nanijeti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, a ako se kasnije nanosi premaz žbuke od umjetne smole, grundiranje se izvodi sa Putzgrundom.

Potrošnja

ca. 1,5 kg/m2/mm debljine sloja

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+5 0C za podlogu i okolni zrak. Temperatura materijala kod obrade > +10 0C.

Vrijeme sušenja

Ovisno o vlazi, temperaturi i debljini sloja ca. 12 – 48 sati.

Napomena

Akkordspachtel KF masa nije prikladna za površine jako izložene vlazi kao što su one koje su direktno izložene vodi ili prskanju vode ili trajno izložene vlazi > 70%.
Zbog primjene prirodnih punila može doći do neznatnih razlika u nijansi.
Na gustim, slabo upojnim podlogama mogu nastati fini mjehurići zraka. Oni se mogu nakon kratkog odzračivanja ukloniti ponovnim izravnavanjem. Trenutak kad će se naknadno zaglađivati površina ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka na objektu. Ako nakon ponovnog zaglađivanja ponovo nastaju mjehurići zraka, znači da je izravnavanje izvedeno malo prerano. Postupak zaglađivanja se tada mora ponoviti.
Kod hrapavih, strukturiranih podloga je za postizanje glatke ravne površine eventualno potrebno naknadno izravnavanje i ispuna masom. Zbog povećane čvrstine suhog materijala treba računati na to da brušenje može potrajati dulje.
Kod dorade masa za izravnavanje i ispunu koje sadrže gips može uslijed djelovanja vlage koja se dulje zadržava doći do bubrenja, stvaranja mjehurića i ljuštenja. Stoga treba osigurati brzo sušenje dobrim prozračivanjem i odgovarajućom temperaturom.
Pridržavati se upute br. 2 "Ispuna i izravnavanje gips ploča", saveza proizvođača gipsa i gips ploča.

Njemački certifikat

  • Caparol-Akkordspachtel KF Ispitivanje zapaljivosti.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S
OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one
lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije