caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/219882/062307_capatect_multiprimer_22kg_HR.png

Capatect MultiPrimer

Disperzivni temeljni premaz za drvo, lim i druge kritične podloge

Primjena

Disperzivni temeljni premaz koji poboljšava prionjivost na drvene podloge kod lijepljenja izolacijskih ploča sa Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein, Capatect Top-Fix- Kleber ili Capatect Sockelfix Objekt na drvetu i na drugim kritičnim podlogama.

Capatect MultiPrimer može se osim toga primijeniti i kao zaštita novih drvenih površina od vremenskih utjecaja i negativnog djelovanja UV zraka (oštećenje drveta UV zrakama smanjuje prionjivost).

Svojstva materijala

  • Vezivo: stiroakrilat
  • Veličina zrna: 0,5 - 1 mm

Pakiranje/Veličina pakiranja

22 kg pakiranje (24 kante = 528 kg/paleta)

Nijanse

Siva

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 1 godinu.

Gustoća

1.350 kg/m³

Prikladne podloge

  • Elementi od panel ploča (križno lijepljeni )
  • Ploče od iverice s grubom površinom (OSB ploče)
  • Elementi od punog drveta
  • Ploče od iverice
  • Ploče od iverice vezane cementom
  • Ploče od gipsa prikladne za vanjski prostor

Kod svih kritičnih podloga treba obvezno pripremiti površinu za ispitivanje prionjivosti, kako je opisano u nastavku.

Priprema podloge

Zid mora biti montiran tako da su spojevi izvedeni mehanički. Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje potiču odvajanje.

Kod nestandardnih podloga poput npr. lima treba obvezno napraviti pokus otkidanja, koji se sastoji od:
1) čišćenje podloge
2) nanošenje Capatect MultiPrimer po čitavoj površini
3) nakon dostatnog sušenja, ulaganje mrežice sa odabranim Capatect ljepilom na grundirano mjesto (pokus ručnog otkidanja prema normi)
4) nakon vremena sušenja od 5 dana: otkidanje mrežice – ako ljepilo s temeljnim premazom ostane prianjati na podlozi, pokus je pozitivan.

Nakon pozitivnog pokusa otkidanja smije se primijeniti Capatect MultiPrimer.

U slučaju negativnog pokusa otkidanja treba se obratiti isporučitelju podloge.

Način primjene

Capatect MultiPrimer je potrebno temeljito promiješati te se potom nanosi nerazrijeđen valjkom ili četkom na površinu. Nakon stvrdnjavanja (sušenja) Capatect MultiPrimer, slijedi lijepljenje po čitavoj površini sa Capatect Top-Fix-Kleber ili Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein odn. Capatect Sockelfix Objekt,

Potrošnja

Capatect MultiPrimer: ca. 0,2 - 0,25 kg/m2
Stvarna potrošnja ovisi o različitim faktorima. Točne vrijednosti potrošnje mogu se odrediti samo izradom probnih površina. Navedene količine potrošnje pojedinih proizvoda temelje se na iskustvenim vrijednostima i nisu obvezujuće. 

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje pri temperaturama nižim od + 5°C (temperatura objekta, materijala i zraka), kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru i kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, po magli odnosno u uvjetima ispod točke rosišta. Ovih se uvjeta treba pridržavati najmanje 2 dana nakon nanošenja materijala. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 24 sata se može obrađivati.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Priprema materijala

Ako je potrebno, razrijediti sa maks. 2% vode za podešavanje konzistencije.

Napomena

Za vrijeme nanošenja, sadržaj vlage drveta ne smije biti veći od 15%.
Capatect MultiPrimer se mora nanositi prije ili neposredno nakon što je drvena površina bila izložena atmosferilijama (oštećenja drveta UV zrakama smanjuju prionjivost).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece.

Obratiti pažnju

Proizvod nije opasan pripravak u smislu Zakona o kemikalijama i stoga ne zahtijeva označavanje. Međutim, prilikom rukovanja potrebno se pridržavati uobičajenih mjera opreza i higijenskih mjera.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

HOS: A(h) 30 g/l; <1 g/l
Šifra otpada; 55510 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije