caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/55544/026815_Klebe-Spachtelmasse190.png

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Mineralni, umjetnom smolom poboljšani suhi mort za ljepljenje i armiranje EPS izolacijskih ploča u Capatect sustavima za toplinsku izolaciju

Primjena

Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 je mineralni,umjetnom smolom obogaćeni, cementom vezani i službeno ispitani mort u Capatect izolacijskom fasadnom sustavu sa EPS-om.
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 odgovara ÖNORM B 6121.

Svojstva materijala

  • jako dobro se obrađuje
  • obrađuje se ručno i strojno
  • mineralna veziva
  • obogaćen umjetnom smolom
  • visoka paropropusnost
  • otpornost na atmosferilije, odbija vodu
  • ispitan prema normi ÖNORM B 6121

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Nijanse

Cementno siva

Skladištenje

Uskladištivost 6 mjeseci, na suhom, od vlage zaštićenom mjestu, kao cement.

Gustoća

1450 kg/m³

veličina zrna

0,5 mm

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ <= 40

Koeficijent apsorpcije vode

<= 0,5 kg/m2

Konzistentnost

prah

Vlačna čvrstoća

>= 0,08 MPa

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi ožbukani mineralnim žbukama. Organski premazi se moraju odstraniti. Nosivi, mineralni premazi se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo prianjanje.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, nosiva, bez tvari koje razgrađuju i čestica koje otpadaju. Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte se moraju odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno dožbukati prikladnim materijalom.
Mineralne površine koje se osipaju ili brašnaju se moraju najtemeljitije očistiti do nosive površine i grundirati sa Primalon Tiefgrund TF.

Priprema materijala

U kantu staviti ca. 6 litara vode uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 okr/min) i dodavati cjelokupni sadržaj pakiranja Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190.
Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 5 minuta. Ostaviti da zrije ca. 10 minuta i još jednom kratko promiješati.
Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladne protočne mješalice.

Način primjene

Općenito vrijede upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju. Također, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Sistem nanošenja na površinu

Lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča: Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 točkasto (po rubu uokolo ca. 6 cm široke trake, po sredini ploče 3 grude veličine dlana) nanijeti na poleđinu izolacijske ploče. Količinu nanešenog ljepila i visinu gruda treba prema odstupanjima podloge tako prilagoditi da se ostvari kontaktna površina od najmanje 40%, koja se lijepi. Neravnine do +/- 1 cm se mogu izravnati ljepilom. Povezane izolacijske ploče zalijepiti stisnute odozdo prema gore i dobro pritisnuti. U spojeve između ploča ne nanositi masu za ljepljenje. Paziti da se ploče polažu pravilno, okomito i vodoravno.
Izrada armirnog sloja: Eventualni pomaci na spojevima izo-ploča se bruse, a prašinu od brušenja treba ukloniti. Nakon nanošenja rubne zaštite na otvorima za prozore i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na na kutovima fasadnih otvora, nanosi se Capatect Klebeund Spachtelmasse 190 u širini mrežice, a Capatect staklena mrežica se utiskuje tako da se preklapa najmanje 10 cm. Poslije toga mokro na mokro još jednom lopaticom obraditi sa Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, tako da mrežica bude pokrivena po cijeloj površini.
Sveukupna debljina armirnog sloja (nazivna debljina) iznosi 3 mm, pri čemu je Capatect staklena mrežica usađena otprilike po sredini.

Potrošnja

Armiranje: Nominalna debljina sloja 3 mm: ca. 4,5 kg/m2
Lijepljenje: ca. 5,5 kg/m2
Navedene potrošnje temelje se na iskustvu i nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima, a točnu potrošnju moguće je odrediti izradom probne površine.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 2-3 dana. Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučamo fasadu prekriti radi zaštite.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Sadrži cement.
Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine. Nakon uporabe temeljito oprati. Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Posebna liječnička obrada (vidjeti na naljepnici). U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti pod ključem. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim odredbama.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Tehnička informacija