caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/55529/026805_Armareno_700.png

Capatect-ArmaReno 700

Mineralni tvornički suhi mort za lijepljenje izolacijskih ploča, za izradu armaturnih slojeva i za renoviranje.

Primjena

Visokovrijedni „ALLROUND" (univerzalni) mort uporabljiv za sljedeće svrhe:
- kao ljepilo za izolacijske ploče u Capatect sustavu,
- kao armaturna masa (temeljna žbuka), osim Capatect- MW Fassadendämmplatte 033,
- kao mort za renoviranje pri obradi starih, nosivih ožbukanih površina,
- kao tankoslojna adhezivna žbuka, npr. za glatke betonske površine bez sinteriranog sloja, XPS/R- i HWL ploče,
- kao završna žbuka sa filcanom strukturom (osim u području prskanja vode u podnožju)

Svojstva materijala

 • skupina morta PII prema DIN V 18550, normalni mort za žbukanje CS III prema EN 998-1
 • ponašanje pri požaru "nezapaljiv" odnosno "teško zapaljiv" prema sastavu određenog termoizolacijskog sustava
 • otporan na vremenske nepogode
 • hidrofoban prema DIN EN 1067
 • visoka paropropusnost
 • primjesom vlakana ekstremno nisko naprezanje 
 • jednostavna obrada zbog podatnosti materijala, ručna ili strojna
 • vrlo dobra gibljivost u silosu i strojevima
 • dobra stabilnost pod opterećenjem
 • dugo vrijeme raspoloživosti za obradu
 • ekološki prihvatljiv
 • aditivi za poboljšanje hidrofobiranja, za laku obradivost i dobro prianjanje za podlogu

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća, 800 kg OneWay kontejner, 1.000 kg kontejner, 1,0 t BigBag

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Zaštititi od izravnog sunčevog zračenja. Spremnike i silose prije dužeg stajanja (zimska stanka) isprazniti bez ostatka. Uskladištivo ca. 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,5 kg/dm3

Toplinska provodljivost

0,78 W/m•K

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

ca. 0,05 m prema DIN EN 7783 – pri izmjerenoj debljini nanesenog sloja

čvrstoća na pritisak

5,3 N/mm2

Koeficijent apsorpcije vode

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) prema DIN EN 1062 – klasa W3 (niska)

Vlaćna čvrstoća vezanja na EPS tvrdoj pjenastoj ploči

≥ 0,08 N/mm2

Proizvod br.

700

Priprema podloge

Opće upute:
Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i ne smije sadržavati ostatke materijala ili tvari koji potiču odvajanje od podloge odnosno smanjuju prianjanje. Prozorske klupice i dograđene elemente valja oblijepiti. Staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lakirane i eloksirane površine treba pomno prekriti.

Lijepljenje izolacijskih ploča:
Podloga mora biti nosiva i imati vlačnu čvrstoću prianjanja prema zahtjevima za sustav. Kod starih premaza potrebno je ispitati podnošljivost i po potrebi predvidjeti učvršćenje pričvrsnicama.

Armirni sloj:
Ako postoje pomaci na spojevima EPS izolacijskih ploča, treba ih prebrusiti da budu ravne. Prašinu od brušenja ukloniti bez ostatka.

Mort za renoviranje:
Mineralne podloge (žbuka skupine morta PII ili PIII) u slučaju potrebe očistiti kako bi se postigla nosivost površine.
Mineralne podloge (žbuka skupine morta PII ili PIII) s površinom koja se lagano osipa treba očistiti i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111.
Stare premaze, koji se čvrsto drže i ne osipaju se, očistiti vodenim mlazom pod visokim pritiskom. Stare premaze koji se čvrsto drže, a imaju površinu koja se pomalo osipa, očistiti vodenim mlazom pod visokim pritiskom i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111.
Stare premaze koji nisu nosivi i ljušte se, odstraniti.
Površine s popucanom žbukom moguće je sigurno obraditi samo u slučaju da se više ne može očekivati pucanje.

Tankoslojna adhezivna žbuka:
Betonsku površinu u slučaju potrebe očistiti. Kod XPS ploča izbrusiti mjesta koja nisu nosiva ili su požutjela, s površine odstraniti prašinu. Kod HWL ploča ukloniti dijelove koji se slabo drže.

Način primjene

Lijepljenje izolacijskih ploča:
Ploče od EPS-a i mineralne vune:
Nanijeti svježi mort rubno-točkastom metodom (po rubu okolo naokolo trake širine ca. 5 cm, po sredini ploče 3 hrpice veličine dlana) na pozadinu ploče (lijepljena kontaktna površina ukupno ≥ 40 %). Kod izolacijskih ploča od mineralne vune treba radi osiguranja početnog prianjanja morta kao adhezivnog mosta tanko nanijeti masu za izravnavanje kako bi se pokupile dlačice sa površine ploče.

Lamele od mineralne vune – po izboru:
Nanos po čitavoj površini:
Neposredno prije postavljanja izolacijskih ploča treba ljepivi mort pročešljati nazubljenom žlicom po stražnjoj strani ploče (širina i dubina zubaca na žlici određuje se prema kakvoći podloge). 

Parcijalno lijepljenje površina:
Masu za lijepljenje strojno nanijeti na podlogu (zid) u obliku vijugavih, okomitih ispupčenja (ljepiva kontaktna površina ≥ 50 %). Ispupčenja od ljepila moraju biti široka ca. 5 cm, a u svojoj sredini imati debljinu najmanje 1 cm. Razmak osi ne smije pritom prelaziti 10 cm. Izolacijske ploče treba odmah utisnuti u svježe ljepilo, laganim pomicanjem osigurati da je postignut potpun kontakt s podlogom i ploče natisnuti na nju. Smije se nanijeti samo onoliko ljepila na podlogu, koliko se odmah može obložiti pločama.

Pri lijepljenju izolacijskih ploča mogu se izjednačiti neravnine do ± 1 cm. Izolacijske ploče lijepiti u međusobno nepropusnoj formaciji odozdo prema gore i dobro ih pritisnuti. U spojeve ploča ne smije se stavljati masu za lijepljenje. Voditi računa o strogom poštivanju vertikale pri oblaganju. Prije nastavka rada mora se poštivati vrijeme čekanja od najmanje 48 sati.

Armirni sloj:

Nakon nanošenja zaštite za rubove na prozorskim otvorima i rubovima, kao i na dijagonalnim armaturama na rubovima fasadnih otvora treba armirnu masu uvijek nanositi u širini traka armirne mrežice i utisnuti Capatect-Gewebe 650 s preklopom od najmanje 10 cm.
Nakon toga se nanosi masa za izravnavanje postupkom mokro na mokro, da bi se osiguralo da je mrežica pokrivena po čitavoj površini. Postupak se po izboru može vršiti ručno ili strojno. Debljina armaturnog sloja mora biti ravnomjerna. Mrežica mora biti smještena po sredini odnosno u gornjoj trećini sloja. Debljinu sloja može se odrediti po izboru:
na EPS-u: 3-7 mm
na pločama od mineralne vune: 4-7 mm

Primjena na izolacijskim pločama Capatect-MW- Fassadendämmplatte 033 nije moguća.

Mort za renoviranje:
Ovisno o uvjetima na objektu, Capatect ArmaReno 700 može se upotrijebiti za:
- obradu djelomično oštećenih mjesta,
- premazivanje i izravnavanje stare strukturne žbuke,
- cjelovitu obradu površina od žbuke i opeke kojima je potrebna obnova.
Ovdje se preporuča ulaganje armirne mrežice. Obradu se po izboru može raditi ručno ili strojno.


Završna žbuka:
Ovisno o upojnosti podloge i vremenskim uvjetima prilikom nanošenja, potrebno je po potrebi napraviti temeljni premaz sa Sylitol konzentrat 111.
Za izradu završne žbuke sa filcanom strukturom treba Capatect ArmaReno 700 navući na postojeću podlogu (temeljni sloj Unterputz MG PII ili na mineralni armaturni sloj) u debljini od ca. 2-3 mm.
U procesu sušenja moguće je površinu obraditi filcanjem.


Napomena:
Ako je potrebno napraviti sustav sa izolacijskim pločama Capatect-MW-Fassaden­dämm­platten 119, Capatect-MW-Fassaden­­dämm­­platte 149 EXTRA, Capatect-LS-Fas­­­saden­­dämmplatten VB 101 ili elastificiranim Capatect-PS-Fassaden­dämm­platten strukturom površine, mora se osim armaturnog sloja armirati i završna žbuka. Kao završnu žbuku treba najprije navući 2-3 mm Capatect ArmaReno 700 i utisnuti Capatect mrežicu. Nakon učvršćenja ovog sloja treba još jednom navući ca. 2-3 mm Capatect ArmaReno 700 i filcati ga u procesu sušenja.
Bezuvjetno treba imati u vidu da kod filcanih površina uslijed površinskog nakupljanja veziva (sinterirani sloj) nije moguće sasvim isključiti nastanak sićušnih pukotina od stezanja. Ovo ne predstavlja nedostatak koji bi bio osnova za reklamaciju.
Nove žbuke se mogu premazati nakon dostatnog vremena čekanja, u pravilu nakon 2 tjedna pri temperaturi od ca. 20 °C i uz 65 % rel. vlage zraka. U nepovoljnijim vremenskim uvjetima, primjerice, prouzročenim vjetrom ili kišom, mora se računati sa znatno duljim vremenom čekanja.
Dodatnim temeljnim premazivanjem sredstvom CapaGrund Universal smanjuje se rizik od izbijanja soli, tako da se već nakon čekanja od 7 dana može napraviti završni sloj s 2 premaza ThermoSana ili AmphiSilana.


Tankoslojna adhezivna žbuka:
Na beton bez sinteriranog sloja, XPS/R i HWL ploče itd. nanosi se ArmaReno 700 s debljinom od min. 5 mm i pročešlja grubom nazubljenom žlicom ili se može ohrapaviti metlom. Vrijeme stvrdnjavanja = ca. 1 dan po mm debljine sloja, prije nego što se nanese temeljni sloj.

Potrošnja

Lijepljenje:
EPS: ca. 3,5-4,5 kg/m2
Mineralna vuna: ca. 4,0-5,0 kg/m2

Armirni sloj:
Ca. 1,3-1,5 kg/m2 po mm debljine

Renoviranje i adhezivna žbuka:
Ca. 1,3-1,5 kg/m2 po mm debljine

Filcana završna žbuka:
Ca. 4,0-4,5 kg/m2 pri 3 mm debljine
Kod ovih podataka o potrošnji radi se o orijentacionim vrijednostima; potrebno je uzeti u obzir odstupanja koja su uvjetovana stanjem objekta i obradom. Točne vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Tijekom faze obrade i sušenja temperatura okolnog zraka i podloge ne smije biti ispod +5 °C niti iznad +30 °C.
Ne smije se raditi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, po jakom vjetru, magli ili uz visoku vlagu zraka. U vezi s tim upućujemo vas na tehničke podatke iz "Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" (Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen) - Njemačkog udruženja za štukaturski obrt (Deutschen Stuckgewerbebund).

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premazivanje je moguće nakon 24 sata.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Priprema materijala

S materijalom Capatect ArmaReno 700 može se raditi sa svim standardnim protočnim mješalicama, pužnim potisnim pumpama i strojevima za žbukanje, ali isto tako se može i ručno s čistom hladnom vodom pripremati u glatku masu bez grudica sa snažnim mješalicama s polaganim hodom. Pastozni materijal treba pustiti da sazrije ca. 5 minuta i ponovo ga kratko promiješati. Ako je potrebno, konzistenciju se nakon ovog zrenja može prilagoditi s nešto vode.
Za vreću od 25 kg potrebno ca. 5-6 l  vode.
Ne smije se zamiješati više materijala nego što se može obraditi u 2 sata.
Ovisno o vremenskim nepogodama, vrijeme uporabe u slučaju ručno priređene mase iznosi maks. 2 sata, u slučaju strojnog transportiranja maks. 60 minuta. Već stvrdnuti materijal ne smije se ni u kojem slučaju smekšavati pomoću vode i ponovo upotrebljavati.

Primjer opreme za mašinu

Capatect OneWay-Box Pulver s protočnom mješalicom Capa-M, vidi tehničke informacije o Capa-M.
Protočna mješalica Calypso 15 sa standardnom osovinom za doziranje odnosno miješanje i potisnom pumpom Speedy 15 s pužnim transporterom snage 1/1.


Važne napomene:
Molimo da se svakako držite uputa proizvođača strojeva!

Elektro priključak:
Trofazna struja 400 V / 16 A (razdjelnik građevinske struje sa FI zaštitnom sklopkom)

Priključak vode:
Crijevo 3/4″ sa GEKA, potreban pritisak vode za rad stroja najmanje 2,5 bara.

Protok vode:
Za lijepljenje ca. 330 l/h. Željenu konzistenciju treba prilagoditi na ventilu za finu regulaciju na armaturi za vodu mješalice.

Transportna crijeva:
Početna crijeva, unutarnji Ø 35 mm, svakih 13,3 m
Završno crijevo, unutarnji Ø 25 mm, 10,0 m

Transportne putanje:
Maks. doseg transportiranja ca. 50 m (treba ga optimirati s obzirom na objekt i ovisno o temperaturi).

Uređaj za špricanje:
Sapnica Ø 10 mm
Transportna crijeva treba prije redovnog pogona isprati vapnenim muljem ili sredstvom za bistrenje!

Napomena

Za zaštitu od djelovanja kiše treba za vrijeme faze sušenja skelu po potrebi prekriti folijom.
Za primjenu i izvedbu poštivati propise DIN V 18550 i DIN 18350, VOB, dio C.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ovaj praškasti proizvod reagira alkalno.
Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skladištiti na suhom mjestu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci vodorazrjedivih materijala za ljepljenje, osušeni ostaci materijala kao stvrdnuta ljepila ili kao kućno smeće. Europski katalog otpada – šifra 170904

Rizici i oznake za transport

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

GIS kod

ZP1

Odobrenje

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-10/0436
ETA-10/0160

Uputa za obilježavanje s CE oznakom
Obilježavanje s CE oznakom prema EN 998-1 odnosno EN 15824 vrši se na pakiranju odnosno Tehničkim podacima o CE oznaci, koje se može vidjeti na internetskoj stranici www.caparol.de.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije