caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/21421/020323_CarboNit_22_KG_3_KG.png

CarboNit

Dvokomponentna, karbonskim vlaknima ojačana, izuzetno otporna masa za izravnavanje, namijenjena za izradu armirnog sloja u području podnožja. Nominalna debljina sloja 5 mm, odnosno 8 mm prema normi ÖNORM B6410.

Primjena

Ekstremno otporna na udarce i vodootporna dvokomponentna masa za armiranje koja se sastoji od Capatect CarboNit i Capatect CarboNit Powder za područja u podnožju objekta. Visokim udjelom karbonskih (ugljikovih) vlakana kao i nano-kristaliničnih sastojaka postignuta je enorma otpornost na mehanička opterećenja. Specijalnom formulacijom neosjetljivom na vodu i optimiranom za područja u podnožju objekta, CarboNit je primjenjiv u područjima gdje prska voda. Stoga u područjima gdje prska voda možemo zaboraviti na izo-ploče neosjetljive na vodu (XPS-R i EPS-P) i primijeniti uobičajeni EPS izo-materijal za fasade.

Svojstva materijala

  • ekstremna otpornost na udarce
  • otporno na vodu
  • ojačano karbonskim vlaknim
  • vrlo dobro se obrađuje

Pakiranje/Veličina pakiranja

Capatect CarboNit: kanta 22 kg
Capatect CarboNit Powder: vreća 3 kg

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvoreno uskladištivo 12 mjeseci.

Gustoća

1540 kg/m³

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ <= 150

Stopa propusnosti vode

<= 0,5 kg/m2

Vlačna čvrstoća

>= 0,08 MPa

Priprema podloge

Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

Priprema materijala

Komponentu u prahu dodati u kantu sa tekućom komponentom i mješalicom koja se sporo okreće (400 okr/min) izmiješati u homogenu masu bez grudica. Količina svake komponente je točno podešena jedna prema drugoj, te se stoga ne smiju upotrbljavati nikakvi drugi dodaci.
Vrijeme upotrebljivosti priređenog materijala iznosi pri 20°C ca. 30 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.

Sistem nanošenja na površinu

Građevinski preduvjet: Preduvjet za nanošenje Capatect izo-ploče je da na objektu postoji izolacija od vlage prilagođena za opterećenja koja tamo vladaju. Poduzimanje mjera za brtvljenje (izolaciju) i toplinsku izolaciju ne utječe na eventualno potrebne mjere za odvođenje vode drenažom.
Nanošenje Capatect CarboNit u debljini od 5 mm: CarboNit-a uvijek nanositi u širini mrežice pomoću nazubljenog gletera (širina zuba i dubina ovise o debljini armirnog sloja), a staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe prekriti tako da se preklapa najmanje 10 cm. Nakon toga mokro na mokro još jednom gleterom nanijeti Capatect CarboNit, tako da se osigura prekrivanje mrežice po cijeloj površini.
Nanošenje Capatect CarboNit za postizanje vrlo otpornog armirnog sloja: Capatect CarboNit se nanosi u dva sloja. Prvi sloj CarboNit-a uvijek nanositi u širini mrežice pomoću nazubljenog gletera (širina zuba i dubina ovise o debljini armirnog sloja) i staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe prekriti tako da se preklapa najmanje 10 cm. Nakon toga mokro na mokro još jednom gleterom nanijeti Capatect CarboNit, tako da se osigura prekrivanje mrežice po cijeloj površini. Nominalna debljina prvog sloja donje žbuke iznosi 5 mm, pri čemu je staklena mrežica Capatect Glasgewebe smještena u vanjskoj trećini. Drugi sloj također nanijeti u širini mrežice i mrežicu Capatect Glasgewebe obraditi tako da se preklapa najmanje 10 cm. Nakon toga mokro na mokro još jednom obraditi lopaticom sa masom Capatect CarboNit, tako da se osigura pokrivanje mrežice po cijeloj površini. Nazivna debljina drugog sloja donje žbuke iznosi 3 mm, pri čemu je ovdje mrežica Capatect Glasgewebe smještena u sredini.

Potrošnja

Armiranje (nazivna debljina sloja) 5 mm: ca. 8,5 kg/m2
Armiranje (nazivna debljina sloja) 8 mm: ca. 13,5 kg/m2
uključujući dodavanje praškaste komponente CarboNit Powder.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 4-5 dana. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Capatect CarbonNit se smije primjenjivati samo slijedeći naše upute za rad. Umjesto 2. sloja Capatect CarbonNit se po potrebi može primijeniti i Capatect Carbon-Spachtel, isto tako s nominalnom debljinom sloja od 3 mm.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Masa i učvršćivač se kemijski različito klasificiraju.
Sadrži cement.

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Izbjegavati udisanje prašine. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. Nositi zaštitne rukavice.  Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa zakonom. 
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 04 10
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Tehnička informacija