caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/141066/046910_Capatect_carbonit_easy_20kg_HR.png

Capatect CarboNit Easy

Dvokomponentna, karbonskim vlaknima ojačana, lagana, izuzetno otporna masa za armiranje. Nominalna debljina sloja 3 mm, odnosno 5 mm prema ÖNORM B6410.

Primjena

Capatect CarboNit-Easy je vrlo izdašna, za obradu ugodna, karbonskim vlaknima ojačana 2K laka masa za ispunu i izravnavanje koja se sastoji od proizvoda Capatect CarboNit-Easy i Capatect CarboNit-Easy Powder. Dodavanjem specijalnih lakih materijala Capatect CarboNit-Easy postao je za obradu laka i ugodna masa za armiranje. Capatect CarboNit-Easy se primjenjuje i za renoviranje fasada i izolacijskih sustava od polistirola. Visoki udio karbonskih vlakana kao i nanokristalinični sastojci čine Capatect CarboNit-Easy otpornim materijalom koji dobro zapunjuje pukotine.

Svojstva materijala

  • optimirana kvaliteta za laku obradu
  • ojačan karbonskim vlaknima
  • povećano istezanje pukotina
  • slabo naprezanje
  • vrlo velika izdašnost
  • otporan na atmosferilije
  • optimiran za vezanje i elastificiran
  • osnova veziva: Disperzija umjetne smole oplemenjena specijalnim dodacima lakih dodatnih materijala, kalcijevim aluminatima, kalcijevim silikatima i magnezijevim oksidima nano veličina

Pakiranje/Veličina pakiranja

Capatect CarboNit-Easy: kanta 20 kg
Capatect CarboNit-Easy Powder: vreća 2 kg

Nijanse

Capatect CarboNit-Easy: svijetlo bež
Capatect CarboNit-Easy Powder: bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvoreno uskladištivo 12 mjeseci.

Gustoća

1300kg/m³

Čvrstoća na vlačno prianjanje (pull-off)

>= 0,3 MPa

Permeabilnost vode (w-vrijednost)

W3-niska

Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

V2 srednja

Priprema podloge

Eventualne pomake na spojevima ploča Capatect PS-Fassadendämmplatten prethodno obrusiti, prašinu koja se nahvata odstraniti.
Podloga mora biti nosiva, čista, bez slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju (pridržavati se norme). Oštećene mineralne premaze koji se ljušte ili strukturne žbuke odstraniti u najvećoj mjeri. šupljine u žbuci otući i dožbukati tijesno po površini. Mineralne površine koje se osipaju ili su brašnjave očistiti do krute tvari i grundirati sa Primalon Tíefgrund LF. Kod pukotina u pokrivnom sloju (donja žbuka i pokrivna žbuka) ili na fasadi treba stručna osoba utvrditi uzroke. Tek tada se može donijeti odluka može li se provesti saniranje.

Priprema materijala

Komponentu u prahu dodati u kantu sa tekućom komponentom i mješalicom koja se sporo okreće (400 okr/min) izmiješati u homogenu masu bez grudica.
Količina svake komponente je točno podešena jedna prema drugoj, te se stoga ne smiju upotrbljavati nikakvi drugi dodaci.
Vrijeme upotrebljivosti priređenog materijala iznosi pri 20°C ca. 30 minuta.
Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme upotrebljivosti.

Način primjene

Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

Sistem nanošenja na površinu

Izrada armirnog sloja: Nakon nanošenja zaštite za rubove na otvorima za prozore i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na kutovima otvora na fasadi se Capatect CarboNit Easy nanosi svaki puta u širini mrežice pomoću nazubljenog gletera 10x10 mm, a staklena mrežica Capatect Glasgewebe se utiskuje s preklapanjem od najmanje 10 cm. Nakon toga još jednom nanijeti Capatect CarboNit Easy tako da se osigura pokrivanje mrežice po cijeloj površini. Ukupna debljina armirnog sloja iznosi 3 odn. 5 mm, pri čemu je kod debljine od 3 mm mrežica smještena otprilike u sredini. Kod debljine armirnog sloja od 5 mm staklena mrežica je smještena u vanjskoj trećini.
Kod renoviranja: Capatect CarboNit Easy se u okviru Capatect saniranja fasada primjenjuje kao masa za ispunu i izravnavanje fasade, za doradu i obradu neoštećenih površina žbuke na masivnom zidu odnosno na PS-izo-sustavima, prije nego što se nanese novi sloj strukturne žbuke. Capatect CarboNit Easy sa staklenom mrežicom (armirni sloj) se nanosi na prikladnu i očišćenu podlogu. Kod PS-izosustava koji se moraju renovirati, molimo bezuvjetno pozvati našeg stručnog savjetnika.

Potrošnja

Armiranje (nazivna debljina sloja) 3 mm: ca. 4,2 kg/m2
Armiranje (nazivna debljina sloja) 5 mm: ca. 7 kg/m2
uključujući dodavanje praškaste komponente CarboNit Powder.

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu
potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nanošenje na temperaturama ispod +5°C (građevina / materijal i zrak) kao i po jakom suncu, kiši bez zaštite, jakom vjetru, magli odnosno temperaturi nižoj od rosišta nije dozvoljeno. Ti uvjeti se moraju zadržati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti ca 24 sata. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Sadrži cement.
Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Izbjegavati udisanje prašine. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. Nositi zaštitne rukavice.  Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa zakonom. 
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Obratiti pažnju

Masa i učvrščivač su klasificirane kao različite kemikalije.
Komponenta A nije opasni pripravak, dok je komponenta B označena kao opasna.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne
odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i
sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 04 10
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije