caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/224709/063106_histolith_nhl_kalkvorspritzer_HR.png

Histolith® NHL Kalkvorspritzer

Hidrofilni NHL tankoslojni vapneni mort namijenjen za umjereno vlažne zidove koji sadrže soli

Opis proizvoda

Tvornički gotov pripremljen suhi mort za ručno i strojno nanošenje. Tankoslojni nanos nanesen špricanjem za poboljšavanje prionjivosti između zida i daljnjih sustava NHL žbuke. Za renoviranje starih zgrada i održavanje spomenika kulture, ali i za novogradnje vrijedne u građevinsko-biološkom smislu. Posebno usklađen sa sustavima žbuke Histolith NHL (Histolith NHL-Putzsystem).

Primjena

Tankoslojna žbuka za pripremu podloge u Histolith Sanierputzsystem (Histolith sustav sanacijskih žbuka), za vanjski i unutarnji prostor.

Osnova materijala

Prirodno hidraulično vapno (NHL) bez organskih aditiva.

Pakiranje/Veličina pakiranja

40 kg vreća

Skladištenje

Na suhom mjestu, zaštićeno od vlage, min. 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

Tehnički podaci

  • granulacija: od 0 do 4mm
  • tlačna čvrstoća: ca. 3,0 N/mm2
  • dodatak vode: ca. 7,5 l vode za 1 vreću

Maksimalna veličina čestica

4 mm

Prikladne podloge

Umjereno vlažni i sa soli opterećeni zidovi, za unutarnje i vanjske površine.

Priprema podloge

Postojeću staru ili oštećenu žbuku treba potpuno otući min. 100 cm iznad zone oštećenja. Zidovi se moraju najtemeljitije očistiti. Istrošene dijelove, nečistoću, prašinu, stare bitumenske premaze i druge tvari koje potiču odvajanje treba ukloniti. Istrošeni mort za fuge se mora izgrebati najmanje 2 cm. Otučenu staru žbuku koja sadrži soli treba odmah ukloniti.

Priprema materijala

Po svakoj vreći od 40 kg dodati u posudu za miješanje morta potrebnu količinu hladne, čiste vode (ca. 7,5 l) i polako dodavati suhi mort. Snažnom mješalicom miješati ca. 3 – 4 minute dok se ne stvori smjesa bez grudica. Za pripremu materijala može se upotrijebiti i prisilna mješalica ili mješalica sa slobodnim padom. Ako je potrebno, može se konzistencija nakon kratkog vremena zrenja prilagoditi za nanošenje s malo vode. Vrijeme obrade iznosi, ovisno o atmosferskim uvjetima, ca. 1 sat.

Način primjene

Jako upojne podloge treba prethodno obilno namočiti. NHL vapnena tankoslojna žbuka nanosi se ručno (gleterom) ili strojno (pomoću strojnog uređaja Capatect OPUS I) u normalnom slučaju tako da prekrije podlogu. Kod mješovitih zidova s visokim udjelom prirodnog kamena pokrivnost se povećava. Prije nanošelja sljedećeg sloja, potrebno je uzeti u obzir vrijeme čekanja od min. 24 sata (ovisno o atmosferskim uvjetima).

Potrošnja

Ca. 8,0 kg/m2 za potpuno pokrivajući sloj. Kod danih podataka o potrošnji radi se o orijentacijskim vrijednostima bez gubitka rasipom i stezanjem. Potrebno je uzeti u obzir odstupanja ovisno o podlozi i načinu obrade.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje pri temperaturama nižim od 5°C (temperatura objekta, materijala i zraka) kao ni po jakom suncu, kiši bez zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Najmanje 3 dana čuvati od djelovanja mraza. Ne smije se miješati s drugim materijalima.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20 °C i 65% rel. vlažnosti zraka, tankoslojni mort je nakon 24 sata površinski suh, potpuno prosušen i pogodan za daljnje premazivanje. Mort se suši hidratacijom i fizikalno, tj. isparavanjem zamiješane vode. U hladno godišnje doba i/ili u slučaju visoke vlage zraka sušenje je usporeno.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Radi sprječavanja djelovanja kiše, odnosno izravne izloženosti suncu tijekom faze sušenja po potrebi ovjesiti zaštitne folije.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prašine. Nakon uporabe temeljito oprati vodom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti pod ključem. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Obratiti pažnju

Samo za profesionalnu uporabu!

Odlaganje

Samo potpuno ispražnjene vreće (bez ostataka) reciklirati. Stvrdnuti materijal odložiti kao miješani građevinski otpad.

Deklaracija sadržaja

Smjesa prirodnog hidrauličnog vapna, vapnenog pijeska, aditiva.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije