caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/233339/064163_Hitolith_LithoSil.png

Histolith LithoSil

Sol-silikatna boja za zidove vrhunske pokrivnnosti

Primjena

Histolith® LithoSil je sol-silikatna boja za unutarnje zidove, osobito izdašna pri premazivanju. Izvanredno je prikladna za izradu zagasitih premaza u unutarnjim prostorijama, koji se odlikuju dobrim prostorno klimatskim svojstvima. 

Svojstva materijala

  • klasa otiranja na mokro 2 prema DIN EN 13300
  • bez plastifikatora i sredstava za omekšavanje
  • bez sredstava za konzerviranje
  • visoko alkalna
  • vrhunske pokrivnosti
  • velike paropropusnosti sd <  0,01 m
  • ispunjava uvjete prema VOB DIN 18363 za disperzivno silikatne boje

Osnova materijala

Kombinacija veziva na bazi alkalnog vodenog stakla i silikata, uz svjetlostalne mineralne pigmente, mineralna punila i udio organske tvari < 5 %

Pakiranje/Veličina pakiranja

Veličina pakiranja standardna roba + ColorExpress: 12,5 l, 5 l

Veličina pakiranja Airfix:
25 l kanta
Boja je tvornički prilagođena za nanošenje valjkom i špricanjem te osigurava ekonomično premazivanje odgovarajućim Airless uređajima.

Nijanse

Bijela.
Strojno se može nijansirati u ColorExpress sustavu sa anorganskim pastama.
Tvorničko toniranje u brojnim nijansama na upit.
Može se samostalno nijansirati sa Histolith-Volltonfarben SI. Kod samostalnog nijansiranja, cjelokupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjele razlike u nijansi.
Kako bi se izbjegle pogreške u nijansiranju, uvijek je prije nanošenja potrebno napraviti probni premaz.
Kod završnog premaza na spojenim velikim površinama raditi samo s materijalom istog broja proizvodnje (šarže) ili materijale različitih šarži međusobno pomiješati.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Svojstva prema DIN EN 13 300:

Zbog nijansiranja, moguća su odsutpanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivnost Klasa 1, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2 po sloju

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,5 g/cm³)

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz skupine mortova PI, PII i PIII:
Pustiti da stoji 2-4 tjedna. Koncentratom Histolith® Fluat odstraniti zapečenu koru i površinu oprati vodom.

Stare nepremazane žbuke PI, PII i PIII i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve slabije čvrstoće. Površine velike ili neravnomjerne upojnosti grundirati sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razrijeđenim u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge.

Gips žbuke iz skupine mortova PIV:
Na čvrstu žbuku nanijeti temeljni premaz koji se sastoji od Histolith® LithoSil pomiješan s ca. 5–15 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Mekanu gipsanu žbuku treba grundirati sa Histolith® Spezialgrundierung. Gipsanu žbuku sa zapečenom korom treba obrusiti i otprašiti, te nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Spezialgrundierung.

Ploče od gipsa (gipskartonske ploče):
Prebrusiti izbočine zaostale od mase za izravnavanje.
Nanijeti temeljni premaz koji se sastoji od boje Histolith® LithoSil pomiješan s ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Mekana mjesta u gipsanoj masi za izravnavanje učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Kod ploča s pigmentiranim sastojcima, topivim u vodi, nanijeti kao temeljni premaz Caparol Aqua-Sperrgrund (vidjeti Tehničke informacije BFS-a br. 12).

Ploče od gipsa:
Nanijeti temeljni premaz koji se sastoji od Histolith® LithoSil pomiješan s ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Glinena žbuka:
Površinu očistiti po potrebi. Nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Sol-Silikat-Fixativ razrijeđen u vodi u omjeru 2:1. Potrebno je napraviti probnu površinu i provjeriti da li su se možda pojavile smećkaste mrlje.

Beton:
Odstraniti eventualno postojeće ostatke sredstva koje potiče odvajanje. Nanijeti temeljni premaz koji se sastoji od Histolith®LithoSi pomiješan s ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Zidovi od opeke:
Površinu dobro očistiti. Popraviti oštećene fuge. Kod opeka s pigmentiranim sastojcima, topivim u vodi, napraviti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund.

Nepremazane tapete od grubih vlakana:
Premazati bez prethodne obrade. Kod reljefnih i strukturnih tapeta od papira napraviti pokusni premaz.

Zidne obloge od staklenih vlakana:
Napraviti temeljni premaz koji se sastoji od Histolith® LithoSil pomiješan s ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti. Nanijeti temeljni premaz koji se sastoji od Histolith® LithoSil pomiješan s ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Premazi od boja na bazi ljepila:
Temeljito oprati. Nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Spezialgrundierung.

Površine obrasle s plijesni:
Plijesan oprati. Nakon sušenja na površinu nanijeti Capatox i pustiti da se površina osuši. O strukturi premaza potrebno se je prethodno posavjetovati s našom tehničkom službom. Uz to je potrebno poštivati zakonske i službene propise (npr. uredbu o biološkim i opasnim materijalima).

Način primjene

Četkom, valjkom ili Airless nanošenjem.
Za postizanje površine što finije strukture treba pri premazivanju površine disperzivno silikatnim bojama koristiti nepodstavljeni valjak srednje dlake.

Airless nanošenje:
Kut: 500
Dizna: 0,025"
Tlak: 150 – 180 bara
Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Zasićeni, ravnomjerni premaz razrjeđen s najviše 5% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Na jako kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz sa Histolith® LithoSil, razrjeđen s 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 na glatkoj podlozi u jednom sloju. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točne vrijednosti odrediti probnim premazima na samom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 0C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 - 6 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 3 dana potpuno opteretivo. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka površinu je potrebno premazivanti u jednom potezu, postupkom "mokro na mokro”. Za špricanje Airless uređajem boju treba dobro promiješati i prosijati. Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim faktorima pa je stoga neizbježno (Tehničke informacije BFS br. 25). Na materijalima za izravnavanje zidova koji sadrže gips može doći do izbijanja boje. Ovaj rizik će smanjiti premazivanje sa Histolith® Weißgrund. Kod tamnih tonova boje može mehaničko djelovanje (struganje) ostaviti svijetle pruge. Kod površina s nepovoljnim upadom svjetlosti (kosim upadom) treba podlogu pripremiti u skladu sa uvjetima na objektu, po potrebi površinu grundirati i premazati prikladnim alatom. Histolith LithoSil® otporan je na sredstva za čišćenje na bazi vode, koja se koriste u kućanstvu, kao i na dezinfekcijska sredstva.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

GIS kod

BSW10

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije