caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/224715/063109_histolith_sumpfkalk_2014_HR.png

Histolith® Sumpfkalk

Vezivo za vapnene boje i mase, bez organskih dodataka. Uskladištivo najmanje 3 godine

Opis proizvoda

Za autentične vapnene premaze, posebno u području zaštite spomenika kulture, kao i cijelog stambenog prostora.

Svojstva materijala

  • nema statičkog naboja
  • paropropustan
  • slaba površinska napetost
  • mogućnost višekratnog premazivanja
  • visokokvalitetan, fino usitnjeni vapnenac

Osnova materijala

Kalcij hidroksid Ca(OH)2, bez organskih dodataka.

Pakiranje/Veličina pakiranja

20 kg, 150 kg

Nijanse

Vapneno bijela
Moguće je samostalno toniranje sa tonerima za nijansiranje postojanim na vapno i suhim pigmentima. Prije nanošenja, potrebno je provjeriti podnošljivost pigmenata sa proizvodom.

Stupanj sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Nakon otvaranja pakiranje pokriti vodom.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm³

Prikladne podloge

Histolith® Sumpfkalk je pogodan za upojne mineralne podloge.
Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju, suhe i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Podloge

Nove žbuke iz skupine mortova PI, PII i PIII:
Preporuča se freskalno nanošenje Histolith Sumpfkalk nakon nanošenja žbuke. Promatrajte površinsko sušenje sloja žbuke. U slučaju freskalne obrade, tonirani premazi mogu sve više rezultirati mutnim izgledom. Odstranjivanje zapečenih slojeva sa Histolith® Fluat

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistite površinu. Uklonite slojeve koji dobro ne prianjaju.

Popravljanje žbuke:
Mort za popravak mora vrstom i strukturom odgovarati staroj žbuci. Popravci na žbuci se prije premazivanja moraju stvrdnuti i dobro vezati. Sva popravljana mjesta na žbuci premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger.
Napomena:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti mokrim postupkom. Nakon što su površine osušene, nanijeti Capatox i ostavtiti da se dobro osuši.

Impregniranje:
Trajnost premaza i otpornost na kišu i vodu koja prska može se znatno produljiti izradom impregnirajućeg sloja sa Histolith® Fassadenschutz. Impregnaciju je moguće nanijeti nakon najmanje 7 dana čekanja.

Razrjeđivanje

1 dio Sumpfkalk razrijeđen sa 3 do maks. 6 dijelova vode

Sistem nanošenja na površinu

Nakon pripreme podloge, nanesite temeljni premaz i završni sloj, ovisno o upojnosti podloge, razrijeđen približno 1 : 3 do maks. 1: 6 dijelova vode. Jako i nejednoliko upojne podloge grundirati sa Histolith® Silikat-Fixativ razrijeđenim vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.
Preporučuje se prethodno navlaživanje podloge vodom.

Potrošnja

Ca. 150 g/m2 po sloju na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama potrebna odgovarajuće veća količina. Točne vrijednosti je potrebno odrediti pokusnim premazom na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

>5°C za okolni zrak, materijal i podlogu (opasnost od oštećenja od smrzavanjem).

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4-2 suho po površini, nakon 24 sata se može premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje. Freskalno nanošenje poboljšava dugotrajnost premaza.

Alat

Nanosi se četkama ili uređajima za špricanje. Na građevinama koje su zaštićeni spomenici kulture najbolje je raditi sa četkama.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Puna pokrivnost postiže se tek nakon potpunog sušenja. Radi izbjegavanja nasjeda premazivati "mokro na mokro" u jednom potezu.
Ovisno o strukturi površine mogu se pojaviti razlike u boji i mrlje, te se stoga preporuča izrada probne površine na objektu, kao i za provjeru podnošljivosti podloge.

Mjere za prekrivanje:
Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1 g/l

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Ostali podaci

Kod otpada: 52404 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 04
Klasa ugrožavanja vode: WGK 1 slabo zagađuje vodu

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova
obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije