caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/74925/032142_Histolith_Sol_Silikat_Fixativ.png

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Temeljni premaz i razrjeđivač na sol-silikatnoj bazi.

Primjena

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ upotrebljava se kao:

  • temeljni premaz za učvrščivanje i egalizaciju podloga s velikom ili različitom moći upijanja
  • razrjeđivač za Histolith® Sol-Silikat i Histolith® Volltonfarben SI

Svojstva materijala

  • velika moć prianjanja
  • dobra sposobnost prodiranja u površinu
  • visoki stupanj propuštanja pare i ugljičnog dioksida
  • ne sadrži otapala

Osnova materijala

Visokovrijedno alkalno vodeno staklo, koloidna otopina silicija i organski dodaci.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal držati samo u plastičnim spremnicima.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju, suhe i upojne.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz skupina morta PIc,PII i PIII:
Kod novih žbuka valja uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, što iznosi za skupinu morta PI min. 4 tjedna, za skupine morta PII i PIII min. 2 tjedna. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® fluat.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti olabavljene slojeve.

Popravljanje žbuke:
Žbuku za popravak po njenoj vrsti i strukturi prilagoditi staroj žbuki. Nakon stvrdnjavanja premazati sa Histolith® fluat i zatim oprati.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Površine napadnute gljivicama ili algama očistiti mokrim postupkom. Nakon što su se površine osušile natopiti ih sa Histolith® Algenentferner – sredstvom za odstranjivanje algi, i pustiti da se osuše. Za izvedbu premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim lokalnim zastupnikom ili s našim tehničkim odjelom.

Zidovi od opeke:
Podobno su samo zidovi od opeke sa sposobnošću upijanja. Površinu dobro očistiti, odstraniti olabavljene slojeve. Popraviti oštećene fuge od morta.

Način primjene

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ dobro četkom utrljati u podlogu.

Razrjeđivanje

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ 2 : 1 do 1 : 1 razrijediti vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge..

Potrošnja

Ca. 100–200 ml/m2 ovisno o upojnosti podloge. 
Točne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati može se premazivati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće dulje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Zabilješka

Ne raditi pri izravnom sunčevom svjetlu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, ekstremno visokoj vlažnosti zraka, po magli, kiši. U datom slučaju postaviti na skeli zaštitnu mrežu ili ceradu. Oprez u slučaju noćnog mraza.

Mjere pokrivanja
Potrebno je pomno prekriti okruženje premazanih površina, što se posebice odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Obratiti pažnju

Okruženje premazanih površina valja pomno prekriti. Boju sa lakiranih površina, stakla, keramike, metala, prirodnog kamena treba odmah isprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

(A/a), 30 g/l; < 1 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije