caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/17808/018158.png

Histolith Antik Lasur

Za dekorativne lazurne premaze vani i unutra.

Primjena

Histolith® Antik-Lasur je lazurni koncentrat za izradu dekorativnih lazurnih premaza po uzoru na povijesne premaze.
Posebno je prikladan i za lazurne premaze za očuvanje strukture na prirodnom kamenu.

Svojstva materijala

  • velika otpornost na atmosferilije
  • odbija vodu, w-vrijednost = 0,05 kg/m2√h
  • velika propusnost vodenih para, sd-vrijednost < 0,01 m
  • velika propusnost ugljičnog dioksida

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo s organskim dodacima prema DIN 18 363 Abs. 2.4.1

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 , 10 l

Nijanse

Bijela-prozirna.
Samonijansiranje sa Histolith Volltonfarben SI ili sa nijansiranim Histolith® Außenquarzom dodanim do najviše 30%. Strojno se može nijansirati na ColorExpress mašinama s anorganskim pastama za boje.
Nijansu i željenu prozirnost lazure odrediti probnim premazivanjem.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal skladištiti samo u plastičnoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,0 g/cm³

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine

Nove žbuke iz grupe PI, PII i PIII/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa 1N/mm2:
Pridržavati se vremena koje nove žbuke moraju odstajati prije premazivanja, kod grupe mortova PI najmanje 4 tjedna, kod grupe PII i PIII najmanje 2 tjedna. Zapečenu koru odstraniti sredstvom Histolith® Fluat.

Stare nepremazane žbuke iz grupe PI, PII i PIII/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa 1N/mm2 i stari mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativom, razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Popravci na žbuci:
Mort za popravljanje mora po vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuci i prije premazivanja dobro vezati, a mora biti stvrdnut. Sve popravke na žbuci premazati sredstvom Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo upojni prirodni kamen. Izraditi probnu površinu i provjeriti kompatibilnost premaza. Površinu dobro očistiti. Nedovoljno čvrste slojeve odstraniti. Prirodni kamen koji se osipa prije premazivanje učvrstiti sredstvom Histolith® Steinfestiger.
Pozor:
Kod prirodnog kamena s vodotopivim sastojcima mogu isti izbiti na površinu premaza i stvoriti mrlje.

Površine s naslagama gljivica ili algi:
Površine s naslagama gljivica ili algi očistiti na mokro. Nakon sušenja površine namočiti sredstvom za odstranjivanje algi Histolith® Algenentfernerom i ostaviti da se osuši. Za izradu premaza je potrebno prethodno potražiti savjet nekog od vanjskih suradnika ili od naše tehničke službe.

Unutarnje površine

Nove žbuke iz grupe mortova PI, PII i PIII/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa 1N/mm2:
Ostaviti da stoje 2–4 tjedna. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluatom.

Gips žbuke iz grupe mortova PIV/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa 1N/mm2:
Na čvrstim žbukama temeljni premaz sa Histolith® Weißgrundom. Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstranit prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierungom. Nakon što se dobro osuši svaki put međupremaz sa Histolith® Weißgrundom.

Gips ploče:
Tragove lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrundom. Mekana mjesta popravljana masom za ispunu učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierungom. Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrundom. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrundom (BFS Uputa br. 12).

Građevne gips ploče:
Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrundom.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstava koji razdvajaju.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Weißgrundom.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da bude čisto. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Histolith® Algenentfernerom i ostaviti da se osuši. Za izradu premaza potrebno je prethodno potražiti savjet nekog od vanjskih suradnika ili naše tehničke službe.

Način primjene

Ovisno o željenom lazurnom efektu, četkom ili kistom. Prirodnom spužvom ili krpom.

Sistem nanošenja na površinu

Kod obrade koristiti samo tonirani materijal.

Lazurni premaz na prirodnom kamenu:

Temeljni premaz, međupremaz i završni premaz. Željenu transparentnost postići dodavanjem max. 10 % Histolith Silikat-Fixativa, razrijediti vodom u omjeru 2 : 1.

Dekorativni lazurni premazi na fasadama:
Jako i neravnomjerno upojne podloge ili mineralne podloge koje se osipaju po površini grundirati sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge. Pokrivni temeljni ili međupremaz u bijeloj boji ili u skladu s lazurnim premazom koji slijedi svijetlo nijansiran sa Histolith® Quarzgrundom ili Histolith® Außenquarzom ovisno o željenoj strukturi.
Završni premaz ovisno o željenom lazurnom efektu, 1-3 nanosa, željenu transparentnost postići dodavanjem max. 10 % Histolith Silikat-Fixativa, razrijediti vodom u omjeru 2 : 1.

Dekorativni lazurni premazi na unutarnjim zidnim površinama:
Jako i neravnomjerno upojne podloge ili mineralne podloge koje se osipaju po površini grundirati sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge. Pokrivni temeljni ili međupremaz u bijeloj boji ili u skladu s lazurnim premazom koji slijedi svijetlo nijansiran sa Histolith® Strukturgrundom ili Histolith® Weißgrundom ovisno o željenoj strukturi.
Završni premaz ovisno o željenom lazurnom efektu, 1-3 nanosa, željenu transparentnost postići dodavanjem max. 10 % Histolith Silikat-Fixativa, razrijediti vodom u omjeru 2 : 1.

Potrošnja

Ca. 80–100 ml/m2 za premaz na glatkoj podlozi. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.
Točne vrijednosti se moraju utvrditi izvođenjem probe na samom objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati nakon 24 sata.
Na nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe, vodom.

Zabilješka

Radi izbjegavanja nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne i nagnute površine izložene djelovanju vode.
Ne raditi na izravnom suncu, visokim temperaturama, po jakom vjetru, ekstremno visokoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Po potrebi staviti mreže ili cerade za skele. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Mjere za pokrivanje:
Površine oko mjesta koje se premazuju brižljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratiti pažnju

Materijal je izrazito alkalan te je stoga nužno zaštititi kožu i oči od prskanja boje. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.
Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti. Čestice koje prskaju po laku, staklu, keramici, metalu, prirodnom kamenu odmah oprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A/a: 40 g/l; maks. 10 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje ovdje nisu navedene, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list