CapaGrund Universal

Bijeli, specijalni temeljni paropropusni pigmentirani temeljni premaz, za nanošenje prije silikonskih, disperzivnih i disperzivno-silikatnih boja na novim mineralnim površinama, kao i starim žbukama na bazi umjetne smole te fasadnim sustavima.

Primjena

Temeljni pokrivni pigmentirani premaz, za nanošenje prije silikonskih, disperzivnih i disperzivnosilikatnih boja na novim mineralnim površinama, kao i starim žbukama na bazi umjetne smole te fasadnim sustavima. Može se koristiti i kao temeljni premaz kod boja na bazi polimerne smole koje sadrže otapala.
CapaGrund Universal smanjuje opasnost od vapnenog cvjetanja kod završnih premaza u boji na alkaličnim gornjim žbukama iz grupe mortova P Ic, P II odnosno P III kao i kod betona. CapaGrund Universal-W sadrži konzervans koji sprječava nastajanje gljivica i algi.

Svojstva materijala

  • alkalna brana kod mineralnih žbuka
  • pogodan za Nespri-TEC nanošenje
  • podloga koja silicira za kasnije premaze disperzivnim silikatnim bojama
  • dobro prianja na slabo upojne podloge
  • CapaGrund Universal-W sadrži konzervans koji sprječava nastajanje gljivica i algi

Osnova materijala

Silikonom modificirana disperzija na bazi umjetnih smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • CapaGrund Universal: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l kanta
  • CapaGrund Universal W: 12,5 l (tvornički dostupan sa konzervacijskim filmom, pogodan samo za vanjsku primjenu)

Nijanse

Bijela

CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W se može nijansirati s najviše 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben.
CapaGrund Universal se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu prema svim ton kartama na tržištu u svijetlim tonovima relativne svjetlosne granice do ca. 70.
Intenzivnije nijanse se izrađuju metodom približnosti iz bijele boje i prikladne su kao temeljni premaz za željeni završni premaz briljantnih, intenzivnih nijansi. Kod odgovarajućih nijansi pokrivnog premaza se na ColorExpress mašinama ukazuje na ovu mogućnost, pa je kod iste oznake nijanse pod CapaGrund Universal pohranjena odgovarajuća receptura.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Dopunski proizvod

Caparol Trocknungsbeschleuniger Winteradditiv (zimski aditiv za ubrzavanje sušenja) za obradu i brzu otpornost na kišu proizvoda CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W pri niskim temperaturama od +1°C do ca. +10°C. Obrada, vidjeti naljepnicu na Caparol Trocknungsbeschleunigeru.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

CapaGrund Universal:

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Capagrund Universal-W:
unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i dovoljno stvrdnute.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

CapaGrund Universal se može nanositi valjkom, kistom/četkom ili špricanjem, dok se verzija sa zaštitnim konzervacijskim filmom (CapaGrund Universal-W) može nanositi samo valjkom i kistom/četkom.

Nanošenje špricanjem (Airless):
Kut: 50°
Dizna: 0,019–0,021"
Tlak: 150–180 bara
Prije nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.

Nespray špricanje:
Kut: 30°
Dizna: specijalna Nespray 0.016-0.019" dvostruka dizna
Temperatura materijala se automatski kontrolira.
Tlak špricanja (otvoreni pištolj za špricanje) na NesplrayPLUS airless uređaju je zeleno označeno područje manometra. Kod NesprayKIT uređaja bubanj za crijevo podešava se samostalno na svakom uređaju.

Razrjeđivanje

Razrjeđivati isključivo vodom, maks. 3%.

Sistem nanošenja na površinu

Može se koristiti posebno kao pokrivni temeljni premaz prije nanošenja disperzivnih, silikonskih i disperzivno-silikatnih boja te kao temeljni premaz kod boja na bazi polimerne smole koje sadrže otapala.

Potrošnja

Ovisno o upojnosti, vrsti i stanju podloge, ca. 150–200 ml/m2. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
min +5°C do maks. + 30°C za materijal, okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sati može se premazivati.
Kod nižih temperatura odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Uređaje za rad očistiti vodom nakon uporabe.

Napomena

CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

CapaGrund Universal-W sadrži specijalna sredstva protiv nastanka gljivica i algi koja omogućuju dugotrajnu zaštitu, čiji vremenski vijek ovisi o uvjetima na objektu, kao što su izloženost algama i glivicama te izloženosti vlazi. Zbog toga nije moguća trajna prevencija nastanka algi i gljivica. Za pripremu površina napadnutih algama i gljivicama nakon temeljitog čišćenja zaražene površine mogu se premazati FungiGrundom.
CapaGrund Universal-Wsmije se primjenjivati samo kao vanjski premaz.

Podnošljivost:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva, CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W se smije nijansirati samo s CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili  AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben te u ColorExpress sustavu. Ne dodavati nikakve druge materijale.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

CapaGrund Universal:
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije. 

CapaGrund Universal-W:
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.
Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: karbendazim (CAS-br. 10605-21-7), Izoproturon (CAS-br. 34123-59-6), Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 25 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

GISCODovi:
CapaGrund Universal: BSW20     (ranije: M-GP01)
CapaGrund Universal-W: BSW50     (ranijet: M-GP02F)

Deklaracija sadržaja

CapaGrund Universal: Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon). 

CapaGrund Universal-W: Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon), sredstvo za tvorbu filma (Karbendazim, Izoproturon, Terbutrin, 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on).

Detaljniji podaci

Vidjeti odgovarajući Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list