caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/143635/047379_synthesa_schimmelfleckenentferner_HR.png

Synthesa Schimmelflecken-Entferner

Sredstvo za odstranjivanje plijesni  i gljivica na zidovima.

Opis proizvoda

Za primjenu u unutrašnjosti kuće, saunama i bazenima za plivanje. Odmah djeluje na keramičke pločice, fuge, zidove, stropove, zidove od opeke, drvo, plastične materijale.
Primjenjuje se i za silikonske fuge, tvrde površine i u sanitarnom prostoru.
Odstranjuje tvrdokorne promjene boje na zidovima, u sanitarnom prostoru, bazenima za plivanje itd. koje su posljedica pojave plijesni ili algi. Izbjeljuje i dezinficira.

Primjena

U unutarnjem prostoru na keramičkim pločicama, fugama, zidovima, stropovima, zidovima od opeke, drvu, plastičnim materijalima – i za silikonske fuge. Primjenjuje se i za tvrde površine i u sanitarnom prostoru.

Osnova materijala

<5 % sredstvo za izbjeljivanje na bazi klora, neionski tenzidi. Tekući koncentrat od 100 g: 4,3 g natrij hipoklorita.

pH: ca. 8,0 (lagano bazično)

Pakiranje/Veličina pakiranja

500 ml

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Ne skladištiti u blizini grijaćih tijela.

Gustoća

ca. 1,034 g/cm³

Način primjene

Onečišćene površine prethodno energično očistiti brisanjem ili četkanjem. Synthesa Schimmelflecken-Entferner pošpricati po ugroženim površinama sa udaljenosti od 5 – 10 cm i pustiti da djeluje ca. 15 – 20 minuta. Na kraju obilno isprati vodom. Po potrebi ponoviti postupak sve dok se promjena boje više ne vidi. U slučaju pojave neugodnog mirisa u bazenu za kupanje treba dodatno obilno isprati tretirane površine vodom i eventualno ih osušiti električnom
sušilicom.
Pozor!
Ovo je izbjeljujući proizvod koji sadrži klor. Pri uporabi zaštititi kožu i odjeću od špricanja. I u razrijeđenom obliku proizvod djeluje izbjeljujuće. Ne smije se špricati po biljkama, tekstilu i metalu. Ne smije se koristiti zajedno s drugim čistilima, prije svega ne dolazi u obzir uporaba s proizvodima koji sadrže kiseline, budući da se pritom oslobađaju opasni plinovi.

Potrošnja

Određuje se prema intenzitetu promjene boje i vrsti podloge.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Na podlogama kod kojih postoji opasnost od izbjeljivanja, kao što je npr. tekstil, tapete, površine lakirane u boji i sl., valja prije postupka na neuočljivom mjestu ispitati postojanost boje i ako treba odustati od čišćenja sa Synthesa Schimmeklfelcken-Entferner.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin. Nadražuje oči i kožu.
Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol.
Spriječiti dodir s kožom i očima.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Nositi zaštitne rukavice.
Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Odlaganje

Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izlijevanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 52 402 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 06 02 00
Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije