caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187735/056479_Disboxid_461_EP-Filler_Neu.png

Disboxid 461 EP-Filler Neu

Punjeni, 2K epoksidni premaz za grundiranje i grubo zaravnavanje (kratz) mineralnih podnih površina

Primjena

Za grundiranje i grubo zaravnavanje (kratz) mineralnih podnih površina ispod završnih premaza, kao i u sustavima Disbon Parkhaus-System OS 8 i OS 11a+b Neu.

Napomena: Nije pogodan kao završni sloj.

Svojstva materijala

  • prethodno i dodatno punjen s kvarcnim pijeskom
  • prilagodljivo vrijeme stvrdnjavanja 
  • vrlo dobro tečenje
  • ispituje se na uzlaznu vlažnost nakon 56 i 250 dana
  • bez tvari koje smanjuju vlaženje boje
  • bez mirisa
  • udovoljava zahtjevima DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Sustavi za zaštitu površine betona

Osnova materijala

Punjena, 2K epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakiranje/Veličina pakiranja

30 kg pakiranje (masa 24,6 kg limena kanta, učvršćivač 5,4 kg limena doza)

Nijanse

Vezivo je transparentno, zbog dodatka punila sivo-smeđe.

Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija.
Organski pigmenti (npr. u kavi, crnom vinu ili lišću) te različite kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu dovesti do promjene tona boje, dok opterećenje trenjem može izgrebati površinu, što međutim ne utječe na funkcionalnost proizvoda.
Općenito, Disboxid 461 EP-Filler Neu je potrebno dodatno premazati.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godinu. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm³

Debljina suhog filma

ca. 70 µm/100g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

25 mg/30 cm³

Shore tvrdoća (A/D)

ca. D 80

čvrstoća na pritisak

ca. 77 N/mm2

Viskozitet

ca. 1000 mPas

Vlačna čvrstoća kod svijanja

ca. 45 N/mm2

Prikladne podloge

Beton i cementni estrih.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Tlačna čvrstoća površine mora biti >25 N/mm2.
Kod cementnih masa za izravnavanje poboljšanih umjetnim materijalom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, te po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.

Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.-%; (CM metoda)
Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.
Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati.
Kod primjene u sustavu OS8 kao temeljni sloj, srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 2,0 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,5 N/mm2.
Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Postojeću cementnu podlogu izrađena obraditi prikladnim metodama, poput primjerice, obrade mlazom kuglica, pri čemu, uz istodobno usisavanje, nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće. Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U✱ i radnog biltena BEB udruženja KH 3✱ kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP Mörtel u ravnini s površinom.
Materijali koji sadrže silikonske smjese ne smiju se koristiti prije i tijekom cijelog postupka premazivanja, jer oni dovode do površinskih nedostataka. Podloge s vlaknima (čelična ili plastična vlakna) moraju se nakon grundiranja obrusiti i još jednom grundirati, tako da se ne može dogoditi "efekt fitilja".

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Masu dobro promiješati i učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i uz intenzivno miješanje dodavati potrebnu količinu kvarcnog pijeska (za grubo zaravnavanje - kratz). Ne radite u pakiranju u kojem se proizvod nalazio prilikom isporuke. Stvrdnjavanje se odvija poliadicijom, te je stoga potrebno točno pridržavanje danih omjera miješanja.
Za ubrzavanje stvrdnjavanja i bržu obradu može se dodati max. 2 pakiranja Disboxid 903 EP-Rapid u 30 kg Disboxid 461 EP-Filler Neu. Ubrzivač u potrebnoj količini dodajte učvršćivaču, promiješajte te tek tada dodajte učvršćivač u masu. Samo tada dodajte učvršćivač u masu. Dodavanje Disbon 903 EP-Rapid dovodi do veće sklonosti žutilu, višoj od maksimalne. Dodatak dovodi do krhkosti i stvaranja karbamata.

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač = 82 : 18 tež. dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, gumenom raklom, valjkom srednje dlake ili gleterom za izravnavanje.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Zamiješani materijal naliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti sa gumenom letvom. Radi izbjegavanja mjestimičnog sjaja obraditi valjkom srednje dlake. U slučaju jako upojnih podloga (smola za grundiranje se upija, pri grundiranju nema zatvorenog filma) potreban je još jedan temeljni premaz za zatvaranje pora. Grund treba obraditi u roku od 24 sata. Kod dužeg vremena čekanja, svježe grundiranu površinu po potrebi lagano posuti pijeskom. Za protuklizne premaze koji se nanose valjkom, površinu posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz, a za oblogu od morta sa Disboxid 944 Einstreuquarz (vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije za pojedini proizvod). Premaze debljine < 1 mm ne posipavati. Neposipani grundirani sloj se mora premazati u roku od 24 sata.

Grubo zaravnavanje (kratz)
Hrapave podloge do 1,0 mm (mjereno metodom posipanja pijeska)

Špahtl masu izraditi od:
Disboxid 461 EP-Filler Neu, 1 tež. dio
Disboxid 942 Mischquarz, 0,6 tež. dijelova

Hrapave podloge od 1,0 mm (mjereno metodom posipanja pijeska)
 

Špahtl masu izraditi od:
Disboxid 461 EP-Filler Neu, 1 tež. dio
Disboxid 942 Mischquarz, 1 tež. dio

Masu naliti na grundiranu površinu. Gleterom za izravnavanje ravnomjerno razdijeliti. Materijal se može oštro nanijeti na površinu pomoću gletera (odgovarajuća obrada sa ravnom metalnom raklom, maks. 60 mm širokom), kako bi se izravnale nejednakosti površine. Potom odzračiti bodljikavim valjkom. Gotovu grubo zaravnanu podlogu (kratz) po potrebi posuti pijeskom. 
Napomena: Za Parkhaussystem OS 8, OS 11a+b, proučiti odgovarajuće Sistemske upute.

Potrošnja

Temeljni premazca. 400 g/m2
Posipani temeljni premaz 
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 800 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
za ravne, fino hrapave podloge:
Hrapave podloge do 1 mm:
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Disboxid 942 Mischquarzca. 1000 g/mm/m2
ca. 600 g/mm/m2
za neravne, hrapave podloge:
Hrapave podloge od 1 mm:
Disboxid 461 EP-Filler
Disboxid 942 Mischquarz


ca. 1000 g/mm/m2
ca. 1000 g/mm/m2
Posipanje kratz sloja
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 1 kg/m2
Potrošnja varira ovisno o temperaturnim utjecajima, načinu nanošenja, alatu te raznim materijalima za posipanje. Točne vrijednosti potrošnje treba utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 35 min. Uz dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida vrijeme se skraćuje i do 20 minuta. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje (vidjeti tablicu).

Obradivost kod različitih temperatura
Temperatura Vrijeme obradivosti
10°Cca. 60 min
30°Cca. 15 min

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20 °C trebalo iznositi najmanje 14 sati, a najviše 24 sata. Kod duljeg čekanja potrebno je površinu iz prethodnog prolaza lagano obrusiti, ako nije bila posipana pijeskom. Kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapida u pravilu je potrebno posipati pijeskom te ukoliko se premaz koji slijedi ne nanosi isti dan (max. 12 sati). 
Vrijeme čekanja kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapid
Pakiranje Disboxid 461 EP-Filler NeuBroj 0,5 l pakiranja  
Disboxid 903 EP-Rapid
Pri 10°CPri 20°C
30 kg-28 Stunden14 sati
30 kg1 pakiranje15 Stunden5 sati
30 kg2 pakiranja12 Stunden3,5 sata

Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.
Tijekom vremena stvrdnjavanja potrebno je naneseni materijal zaštiti od vlage (kao i od rose, te je stoga potrebno pratiti točku rosišta), kako bi se izbjegle greške površinskog sloja.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 14 sati je prohodno, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno mehanički opteretiv. Kod nižih temperatura odgovarajuće dulje vrijeme. Više temperature kao i dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida ubrzavaju proces stvrdnjavanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe ili kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati dostupni su na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu.

Masa:
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Učvršćivač:
Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P281 Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j): 500 g/l: maks. 270 g/l

GIS kod

RE1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

15

1119

DIS-461-012769
EN 1504-2:2004
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8 / OS 11 a/b
Otpornost na habanjeGubitak mase < 3000 mg
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa III
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
Otpornost na vrlo agresivno djelovanje kemikalijaGubitak tvrdoće < 50%
Sposobnost premoštavanja pukotinaB 3.2 (-20°C) (OS 11)
Udarna čvrstoćaKlasse I
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
Reakcija na požarKlasa Efl
PrionjivostKlasa III

EN 1504-2
EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaku se nanosi na pakiranje. Izjava o svojstvima proizvoda prema BauPVO (uredbi o građevinskim proizvodima) može se dobiti na zahtjev. Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme. Sukladnost se potvrđuje Ü oznakom na pakiranju. Ovo se dodatno dokazuje sustavom dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i priznatih zavoda za ispitivanje proizvoda (notified body).


ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13
DIS-461-012769
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl s1-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de ili dobiti na upit.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije