caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/219050/062134_DisboPUR_306_6_3_kg.png

DisboPUR 306 1K-PU-Versiegelung, glänzend, farbig

Pigmentirani jednokomponentni poliuretanski završni nepropusni premaz za balkone, terase i pergole, koje odlikuje velika elastičnost i stvrdnjavanje na vlazi iz zraka. Sadrži otapala.

Primjena

Završni nepropusni premaz u Disbon Premium Balkon-System preko DisboPUR 304.

Svojstva materijala

  • trajna otpornost na vlagu
  • otpornost na vremenske utjecaje i UV zrake
  • dobra otpornost na kemikalije
  • paropropusnost
  • fleksibilnost na hladnoći

Osnova materijala

1K poliuretanska smola koja se stvrdnjava sa vlagom iz zraka i sadrži otapala

Pakiranje/Veličina pakiranja

6,3 kg limena doza

Nijanse

Kieselgrau (ca. RAL 7032), Lichtgrau (ca. RAL 7035), Steingrau (ca. RAL 7030)
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Izloženost brušenju i struganju može uzrokovati ogrebotine na površini, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva proizvoda.
Kod premaza koji premošćuju pukotine načelno može zbog pritisnog opterećenja doći do otisaka koji se ne mogu u cijelosti vratiti u početno stanje.

Stupanj sjaja

Svilenkasto sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost originalno zatvorene ambalaže je najmanje 6 mjeseci. 
Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na 20°C.

Gustoća

ca. 1,25 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 68 µm/100 g/m2

Prikladne podloge

DisboPUR 306 služi u Disbon Premium Balkon-System kao zaštitni premaz preko DisboPUR 304. U slučaju prekoračivanja dopuštenog vremena čekanja (maks. 24 sata pri 20 °C) potrebno je DisboPUR 304 grundirati sa DisboADD 901 1K-PU-Primer.

Priprema podloge

Vidjeti Sistemske upute za Disbon Premium Balkon-System

Priprema materijala

Materijal se isporučujue pripremljen za uporabu, no prije nanošenja treba ga dobro promiješati. Materijal iz pakiranja treba upotrijebiti bez ostatka, jer će se u protivnom stvoriti čvrsta kora. Stvrdnuti materijal kod kojega se već odvila reakcija, neće opet postati uporabljivim dodavanjem razrjeđivača.

Način primjene

Nanosi se valjkom kratke dlake, otpornim na otapala.
Alternativno se materijal može najprije rasporediti po površini nazubljenom raklom (2 mm) i zatim obraditi valjkom križnim pokretima.

Sistem nanošenja na površinu

Materijal se nanosi nerazrijeđen u jednom radnom koraku valjkom s kratke dlake, otpornim na otapala (alternativno su moguća i dva sloja). Radi lakše obrade može se materijal najprije rasporediti po površini fino nazubljenom raklom. Navedene vrijednosti potrošnje ne smiju se znatnije prekoračiti, jer to može dovesti do nastanka mjehurića.  

Oblikovanje površine
U svježi sloj ravnomjerno upuhati pigmentirani čips koji je otporan na atmosferilije.

Potrošnja:
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips) ca. 20 g/m2, površina odgovara razredu protukliznosti R 10.

Potrošnja

Ca. 300-400 g/m2
Točne vrijednosti potrošnje je potrebno odrediti izradom probne površine na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 8 °C, max. 30 °C
Ne nanositi u slučaju kiše ili mraza ili na jako zagrijanim površinama. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva sloja bi pri temperaturi od 20 °C trebalo iznositi najmanje 6 sati. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se završni sloj lagano opteretiti nakon ca. 6 sati, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno mehanički i kemijski opteretiv.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem DisboADD 499 Verdünner.

Njemački certifikat

Aktualni certifikati dostupni su na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Može nadražiti dišni sustav. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.

Sadrži: IPDI-Prepolimer, Bis[2-[2-(1-metiletil)-3-oksazolidinil]etil]heksan-1,2-diilbiskarbamat, 3-Izocijanatmetil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocjanat, Heksahidrometilfhalni kiseli anhidrid.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(i); 500 g/l; maks. 200 g/l

GIS kod

PU 50

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list. 
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata te obratiti pažnju na savjete za čišćenje i održavanje podova.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije