caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/182569/055203_DISBON_305_DisboPUR.png

DisboPUR 305

Pigmentirani dvokomponentni elastični poliuretanski premaz za balkone, terase i pergole

Primjena

Premaz za mineralne vanjske podne površine, kao npr. balkone, terase, pergole i dr.

Svojstva materijala

 • elastičan na niskim temperaturama, pokriva pukotine
 • otporan na UV i vremenske utjecaje
 • dugotrajno podnosi vlagu
 • otporan na mehanička opterećenja
 • podesivo vrijeme stvrdnjavanja
 • bez otapala

Osnova materijala

Dvokomponentna poliuretanska smola.

Pakiranje/Veličina pakiranja

10 kg limeno kombi pakiranje.

Nijanse

 • 10 kg pakiranje:
  ca. RAL 7032 (Kieselgrau), ca. RAL 7035 (Lichtgrau), ca. RAL 7037 (Staubgrau),

Posebne nijanse na upit.

Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus. Osušeni premaz ima veliku otpornost na UV i postojanost nijanse. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Stupanj sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 9 mjeseci. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Tehnički podaci

 • Premoštavanje pukotina prema DIN EN 1062-7:
  pri 0 °C Klasa A 4 (širina pukotine > 1250 µm) 
  pri -10 °C Klasa A 3 (širina pukotine > 500 µm) 

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 70 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 46 mg/30 cm2

Shore tvrdoća (A/D)

ca. A 85/ D 35

Istezanje do pucanja prema DIN 53504

 > 70 % (bei 0° C)

Viskozitet

ca. 4000 mPas

Kemijska otpornost

Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Ispitna skupina 5b: jednovalentni i polivalentni alkoholi (osim metanola), glikoleter+ / -
Ispitna skupina 9 vodene otopine organskih kiselina (ugljičnih kiselina) do 10 % te njihovih soli (u vodenoj otopini)+ (V)
Ispitna skupina 10 mineralne kiseline do 20 % te kiselo hidrolizirajuće anorganske soli u vodenoj otopini (pH < 6), osim fluorovodične kiseline i kiselina sa oksidirajućim djelovanjem i njihovih soli+ (V)
Ispitna skupina 11: anorganske lužine kao i alkalno hidrolizirane, anorganske soli u vodenoj otopini  (pH < 8), osim amonijeve lužine i oksidirajućih lužina soli (npr. hipokloritna)+
Etanol 50 %+ / -
Amonijak 25 %+ (V)
Natrijeva lužina 50 %+ (V)
Limunska kiselina 10 %+
VE voda+
Natrij klorid (kuhinjska sol)+
Kava+ (V)
Kola+ (V)
Crno vino+ (V)
Tumačenje znakova: + = postojan, +/– = uvjetno postojan, V = promjena boje

Prikladne podloge

Beton i cementni estrih.
Podloga mora biti suha, nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen (beton i cementni estrih maksimalno 4 tež.%). Isključiti pojavu uzlazne vlage.

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. sačmarenjem ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. 1K stare premaze i 2K premaze koji nisu nosivi u načelu treba odstraniti. Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti, odnosno mat pjeskariti. Nosive stare PU premaze mat obrusiti.

Izboje i defektna mjesta na podlozi zapuniti obilno po površini sa Disbocret®-PCC-mortovima ili Disboxid EP mortovima (EP mortovima samo ograničeno na licu mjesta). 

Priprema materijala

Komponentu A (masa) promiješati te dodati učvršćivač (komponentu B) osnovnoj masi. Polaganim mješanjem (max. 400 okr/min) snažno promiješati dok se ne dobije ravnomjerna nijansa bez grudica. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.
Po potrebi se može DisboPUR 305 dodati max. 3 tež.% Disbon 913 PU-Stellmittel, kako bi se podesila tiksotropnost. Razlijevanje i optički izgled površine mogu biti narušeni dodavanjem ovog sredstva.
Za ubrzavanje otpornosti na kišu, stvrdnjavanje i ubržu onradu, može se dodati DisboADD 905, na način da se 1 pakiranje od 40 ml ubrzivača pomiješa sa komponentom A (masa) DisboPUR 305, a tek potom doda učvršćivač.

Napomena: DisboPUR 305 se smije tiksotropirati isključivo sa Disbon 913 PU-Stellmittel, budući da druga sredstva mogu dovesti do poremećaja stvrdnjavanja.

Omjer miješanja

Komponenta A (baza): komponenta B (učvršćivač) = 72:28 tež. dijelova

Način primjene

Ovisno o načinu primjene, valjkom kratke ili srednje dlake ili odgovarajućom raklom (npr. nazubljena rakla od tvrde gume).

Sistem nanošenja na površinu

Za primjenu u sustavima Disboxid ColorQuarz-System außen i Disboxid MultiColor-System, vidjeti sistemske informacije pojedinog sustava.

Temeljni premaz

Mineralne podloge grundirati sa Disboxid 420 E.MI Primer tako da se zapune pore. Radi sprječavanja sjajnih mjesta treba raspodijeljeni materijal križnim pokretima obraditi valjkom srednje dlake. U slučaju jako upojnih podloga (smola za grundiranje se upija, pri grundiranju nema zatvorenog filma) potreban je još jedan temeljni premaz za zatvaranje pora. 

Grubo zaravnavanje - kratz 
Za ujednačavanje dubina hrapavosti > 1 mm (mjereno postupkom mjerenja hrapavosti površine pomoću pijeska) potrebno je grubo zaravnavanje (kratz).

Masa za kratz se sastoji od:
Disboxid 420 E.MI Primer, 1,0 tež. dijela
Disboxid 942 Mischquarz, 0,75 tež. dijela
Disboxid 943 Einstreuquarz, 0,75 tež. dijela


Masu za izravnavanje treba izliti na prethodno grundiranu površinu (temeljnim premazom). Materijal treba glatkim gleterom oštro razvući preko površine kako bi se izjednačile neravnine.
Svježe grundirane odn. grubo zaravnane površine (kratz), lagano posipati pijeskom ne u suvišku).

Postupak mjerenja hrapavosti površine pomoću pijeska prema smjernici DafStb-a, smjernica za obnavljanje dio 3: određivanje dubine hrapavosti

Premazivanje
Zamiješani materijal naliti na površinu te ravnomjerno razdijeliti nazubljenom raklom (6 mm trokutasti zupci). Radi potpunog izbacivanja zraka (odzračivanja) nakon ca. 10 minuta prijeći bodljikavim valjkom. 

Na vertikalnim i kosim površinama tiksotropirati s približno 0,5-3 tež.% Disbon 913 PU-Stellmittel.

Renoviranje premaza na starim nosivim PU premazima
Izliti zamiješani materijal na pripremljenu površinu i finom nazubljenom raklom (trokutasti zupci 2 mm) ravnomjerno raspodijeliti valjkom kratke ili srednje dlake. 
Napomena: Kod aplikacije sa nazubljenom raklom, izabrano trokutasto nazubljenje ne znači automatski da je moguće pridržavanje unaprijed navedenih vrijednosti potrošnje. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi.

Oblikovanje površine
Disbon HS 8255 FastChips posuti po svježem premazu.
Alternativno (opcionalno):
Disboxid 948 Color-Chips posuti po svježem premazu i površinu nakon sušenja protuklizno obraditi sa Disbothan 446 PU-Klarschicht (vidjeti TI 446).

Pokrivni premaz
Za glatku površinu nanijeti tanko Disbothan 446 PU-Klarschicht valjkom kratke dlake, otpornim na otapala.
Za protukliznu površinu pomiješati sa Disbon 947 SlideStop Rough i Disbocolor 499 Verdünner i nanijeti ravnomjerno s PE gleterom preko zrna. Kod duljih prekida u radu, materijal dodatno promiješati. Zatim razvaljati grubim moltoprenskim valjkom (promjer pora: 5 mm) križnim pokretima. Površina se ne smije gaziti u čavlericama (cipele s čavlima).

Potrošnja

Temeljni premaz
Disboxid 420 E.MI Primer
ca. 0,3-0,4 kg/m2
Grubo zaravnavanje (kratz) 
grubost 1,0 mm
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 0,66 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
Premazivanje
Kao završni sloj
DisboPUR 305
2,3 - 2,8 kg/m2
Kao renovirajući sloj 
DisboPUR 305
ca. 0,5 kg/m2
Oblikovanje površine
Posip sa chipsom bez završnog premazivanja
Disbon 8255 FastChips
ca. 20 g/m2
Posip sa chipsom za protuklizni premaz 
Završni sloj

Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (ca. 10 %)
Disbocolor 499 Verdünner (ca. 6%)
ca. 30 g/m2
ca. 150 g/m2
ca. 15 g/m2
ca. 9 ml/m2
Posip sa chipsom za glatki premaz
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht

ca. 30 g/m2
ca. 150 gl/m2
Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Obradivost

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 45 min. Dodatak DisboADD 905 skraćuje vrijeme obrade na ca. 30 min. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produljuje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C

Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih faza (temeljni premaz i grubo zaravnavanje-kratz) za DisboPUR 305 mora biti pri temperaturi od 20 °C min. 12, a maks. 24 sata.
U slučaju duljeg vremena čekanja mora se površinu nakon prethodnog radnog postupka obrusiti, ako ne i lagano posipati sa kvarcnim pijeskom.
Obrada DisboPUR 305  najranije nakon 18 sati, a najviše nakon 48 sati. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama skraćuje, a pri nižim produljuje..

Vrijeme čekanja uz dodatak DisboADD 905Pri 10° C Pri 20° C
Otporno na kišubez dodatka ubrzivača20 sati12 sati
sa 1 pak. DisboADD 9055 sati4,5 sati
Opteretivobez dodatka ubrzivača30 sati18 sati
sa 1 pak. DisboADD 90524 sata7 sati

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20 °C i uz 60 % relativne vlažnosti zraka prohodno i može se obrađivati nakon ca. 18 sati, nakon ca. 7 dana je mehanički i kemijski potpuno opteretiv.
Na niskim temperaturama se ovo vrijeme odgovarajuće produžuje. Tijekom procesa stvrdnjavanja treba nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer bi u protivnom moglo doći do poremećaja površine i smanjenja prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu sa Disbocolor 499 Verdünner.

Njemački certifikat

Aktuelni certifikati na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za industrijsku primjenu!

Komponenta A (masa):
Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Komponenta B:
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
Sadrži izocijanate (Homopolimer od 1,6-diizocijanatoheksana (CAS-br. 28182-81-2). Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomiješati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j); 500 g/l; maks. 35 g/l

GIS kod

PU40

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije