caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/90325/035503_Disbocret_735_25_KG.png

Disbocret 735 Nivellierschicht

Umjetnom smolom modificirana, cementom vezana masa za zaglađivanje i niveliranje koja veže hidraulički – za unutarnje i vanjske radove. Za slojeve debljine 1,5-20 mm u jednom prolazu. Prikladna i za nanošenje na podno grijanje.

Primjena

Za izravnavanje, niveliranje, ispunu i zaglađivanje podnih neravnina i odstupanja od tolerancija mjera po cijeloj površini (DIN 18 202).
Kao materijal za pripremu podloge za Caparol podne premaze vani i unutra i ispod drugih vrsta obloga kao npr. pločica, PVC obloga, tepiha, itd., unutra.

Svojstva materijala

  • jednostavna priprema i jako dobra obradivost, lako se razlijeva
  • izvanredno se obrađuje strojno
  • ne gori (DIN EN 1501-1-A2 fl-s1)
  • velika otpornost i tvrdoća
  • može se primijenjivati i za grijane estrihe
  • za debljine sloja od 1,5-20 mm u jednom prolazu

Osnova materijala

Umjetnom smolom modificirani cementni mort.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg vreća

Skladištenje

Na suhom, najmanje 6 mjeseci od datuma proizvodnje. 6 mjeseci sadrži malo kromata.

veličina zrna

0,5 mm

čvrstoća na pritisak

nakon 7 d: ca. 25 N/mm2
nakon 28 d: ca. 30 N/mm2

Vlačna čvrstoća kod svijanja

nakon 7 d: ca. 7 N/mm2

nakon 28 d: ca. 8 N/mm2

Vlačna čvrstoća vezanja

28 d: > 1,5 N/mm2

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez dijelova koji se odvajaju, bez prašine, ulja, masnoća, otarina gume i drugih tvari koje razdvajaju. Betonski i cenentni estrisi moraju biti stari min. 28 dana. Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2. Površine moraju imati ujednačenu vlažnost:
Beton i cementni estrih maks. 4 tež. %
Magnezitni estrih maks. 2 – 4 tež. %
Anhidritni estrih maks. 0,5 tež. %
Anhidritni estrih zagrijan maks. 0,3 tež.%

Ako nema izolacije prema tlu odnosno ako postoji opasnost od rastuće vlažnosti, mora se najprije premazati difuzivnim sredstvom. Kod gustih premaznih sustava je izolacija prema tlu nužno potrebna.
Kod novih grijanih estriha se mora dokazati zrelost takvih podloga za grijanje pomoću zapisnika odnosno protokola o zagrijavanju (zagrijavanje radi utvrđivanja zrelosti podloge).


Napomena: Niije prikladan za balkonske površine i nadsvođene otvorene prolaze. Kod primjene u drugim slučajevima za vanjske radove kasnije nanositi samo nepropusne premaze (difuzivne i vodene).

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. Šupljine se moraju odstraniti. Izboje i nedostatke u podlozi tijesno površinski zapuniti sa Disbocret® PCC mortovima.

Napomena: Za uspješni nivelirajući sloj stanje i svojstva podloge su od bitnog značaja. Upojne podloge negativno utječu na razlijevanje nivelirajućeg sloja. Podloge stoga treba brižljivo pripremiti: očistiti i grundirati!

Upojne cementne podloge:
Disbocret® 734 Nivelliergrund razdijeliti po površini pomoću gumene letve i valjka tako da zapuni pore. Ne smiju ostati barice materijala. Potrošnja: vidjeti Tehničku informaciju za Disbocret 734 Nivelliergrund 

Nepropusne, guste podloge:
(npr. netaknute unaprijed obrađene obloge od pločica): Grundirati sa Disboxid 420 E.MI Primer i nanijeti pomoću gumene letve i valjka te zatim posipati sa Disboxid 943 Einstreuquarz.
Potrošnja:
Disboxid 420 E.MI Primer, ca. 300 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz, ca. 2 kg/m2
Zatim slijedi grundiranje prema sistemu sa Disbocret® 734 Nivelliergrund kako je opisano za upojne podloge.

Temeljni premaz kod magnezitnog i anhidritnog estriha:
Sa Disbocret 734® Nivelliergrund nanijeti dvostruki temeljni premaz u razmaku od ca. 5–6 sati pri 200C. Za odzračivanje, po površini se može hodati u cipelama sa bodljama (čavlerice).
Potrošnja: ca. 250 ml/m2 u 2 sloja

Pri 20 °C se Disbocret 734 Nivelliergrund može dorađivati i obrađivati u roku od 12 sati.
Kod anhidritnih i magnezitnih estriha mora se između dva prolaza čekati najmanje 16 sati. Navedena vremena se na višim temperaturama skraćuju, a na nižim produljuju. 

 

Napomena: Kod neuobičajeno jako upojnih, novih ili neobičnih podloga odnosno materijala za oblaganje napraviti probnu površinu.

Priprema materijala

Izmjerenu količinu vode staviti u posudu. Uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (mješalica s vretenom ili dvostrukom pločom, najviše 600 okr/min) dodavati odgovarajuću količinu suhog morta i miješati ca. 3 minute dok ne nastane homogeni mort, bez grudica, koji se lako razlijeva.
U međuvremenu žlicom strugati uzduž stijenki posude za miješanje kako bi se u postupak miješanja doveo i materijal koji se hvata po stijenkama i ostaje neizmiješan. Nakon zrenja od ca. 3 minute još jednom kratko promiješati.

Omjer miješanja

Suhi mortVoda
1 tež. dio 
0,24 tež. dijelova
25 kg vreća
6 l

Način primjene

Nakon što se temeljni premaz osuši i više nije ljepljiv, svježi mort naliti na pripremljenu podlogu unutar vremena upotrebljivosti i žlicom za zaglađivanje ili letvom razvući na potrebnu debljinu sloja.

Optimalno odzračivanje materijala se postiže direktnom obradom površine sa valjkom sa šiljcima.
Na elementima koji se podižu (okomitim dijelovima građevine), npr. nastavci za zid, potpornji, kao i na otvorima, okvirima staviti prikladne rubne trake zbog opasnosti od naprezanja, stvaranja pukotina i prijenosa buke koraka. Obuhvatiti se moraju i fuge na rubovima, uz tlo, fuge od pomicanja i fuge koje odvajaju zgrade.

Napomena: Pridržavati se tehničkog opisa za obradu cementnih podnih masa za ispunu i izravnavanje, TKB Uputa br. 9, travanj 2008.

Strojna obrada:
Za pumpanje su prikladne klipne i pužne pumpe koje se nalaze u prodaji (npr. PFT G4 ili M-tec Duomix sa dodatnim miješanjem) i protočne pumpe za miješanje. Količina vode koja se dodaje za strojnu obradu se određuje mjerom rasprostiranja. U tu svrhu najprije zamiješati Disbocret® 735 Nivellierschicht prema opisu za pripremu materijala i 200 ml zamiješanog materijala naliti na ravnu podlogu. Nakon što se potpuno razlije, točno na cm izmjeriti promjer raširenog sloja Disbocret® 735 Nivellierschicht. On bi pri 20 0C i 50% relativne vlažnosti zraka trebao iznositi ca. 28 cm. Ta vrijednost može odstupati uslijed uvjeta u okolini i stanja i svojstava podloge. Količinu vode koja se dodaje na pumpi podesiti tako da se može postići usporediva mjera rasprostranjenosti. Ako je promjer veći, udio vode treba smanjiti, ako je promjer manji, udio vode treba povećati.

Svaki puta kad stroj promijeni mjesto kao i nakon prekida u radu treba ponovo odrediti mjeru rasprostiranja. Premalo vode uzrokuje loše razlijevanje kao i stvaranje mjehura koji nepovoljno djeluju na kasnije premaze. Osim toga se ne mogu postići ni potrebna otpornost i čvrstoća. Ako je količina dodane vode prevelika, posljedica su pojave razmješavanja (lučenja) povezane s manje čvrstim površinama. Takve manje čvrste slojeve treba mehanički ukloniti.

Debljina sloja

Najmanje 1,5 mm do najviše 20 mm. Na anhidritnim i magnezitnim estrisima najveća ukupna debljina sloja je 10 mm.

Sistem nanošenja na površinu

Priprema podloge za kasnije premaze
Stvrdnutu površinu materijala Disbocret® 735 Nivellierschicht prikladnim mjerama kao npr. sačmarenjem ili brušenjem tako prirediti da budu ispunjeni zahtjevi za premazni materijal. Kod brušenja se površina ne smije polirati. Što ranije obrusiti na grubo (u pravilu idućeg dana). Sposobnost premazivanja ipak treba uvijek provjeriti određivanjem vlačne čvrstoće vezanja (zahtijeva se najmanje 1,5 N/mm2) kao i vlažnosti. 

Priprema podloge za obloge
Tijekom obrade se razlijevanje odvija samostalno, tako da je u pravilu naknadno izravnavanje ili brušenje suvišno.

Disbocret 735 nije pimjenjiv kao masa za gletanje.

Potrošnja

Suhi mort, ca. 1,6 kg/mm/m2

Obradivost

Pri 20 °C ca. 30 min.

Vrijeme čekanja

Sa oblogama od pločica nakon 6 sati pri 20 0C, sa paronepropusnim oblogama nakon ca. 3-5 dana, sa difuzivnim sustavima nakon 1-2 dana odnosno nakon što se postigne maksimalno
dopuštena preostala vlažnost i vlačna otpornost vezanja premaza koji se ugrađuju. Ovo važi za debljinu od 10 mm.
Veće debljine sloja, kompaktne, nepropusne podloge i druge temperature koje prethodno vladaju produljuju vrijeme čekanja. Maksimalno vrijeme prije nanošenja obloga ne smije biti veće od 14 dana.

Vrijeme sušenja

Pri 20 0C i 50% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 2 sata se može hodati, nakon ca. 2 dana mehanički opteretiti, nakon ca. 28 dana je potpuno stvrdnuto. Pri nižim temperaturama odgovarajuće dulje. Mjesto na kojemu se radi je potrebno provjetravati. Tijekom procesa stvrdnjavanja (ca. 2 sata pri 200C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, sunca, propuha, mraza i visokih temperatura (> 25 0C).
Na sušenje, a time i na zrelost obloge utječu između ostaloga i debljina sloja, klima u okolini i temperatura poda. Velika vlažnost i/ili niže temperature produljuju, manja vlažnost i/ili visoke temperature ubrzavaju sušenje i zrelost obloge. Na jako gustim, kompaktnim podlogama može također doći do produljenja sušenja i sazrijevanja.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe. Nakon stvrdnjavanja je moguće samo mehaničko čišćenje.

Njemački certifikat

  • 1-1206: Ispitivanje požarnih svojstava prema DIN EN 13501-1, A2fl-s1 
    MPA NRW, Erwitte

Obratiti pažnju

Samo za profesionalnu primjenu.
Nadražuje kožu.
Uzrokuje teške ozljede oka.
Može nadražiti dišni sustav.
Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
Ne udisati prašinu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Odlaganje

Samo vreću praznu bez ostatka (bez naškropljenih čestica) davati na oporabu. Stvrdnute
ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

GIS kod

ZP1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE označavanje

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt 
07
DIS-735-010205
EN 13813:2002
Mort za izradu estriha na bazi cementa za primjenu u zgradama
 EN 13813:CT-A2fl s1-C25-F7
Reakcija na požarA2fl -s1
Oslobađnje korozivnih tvariCT
Propusnost vodeNPD
Tlačna čvrstoćaC 25
Čvrstoća na savijanjeF 7
PrionjivostNPD
Otpornost na udarNPD

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrihe, mase za estrihe i estrisi – Mortovi i mase za estrihe – Svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003) određuje zahtjeve za mortove za estrihe koji se primjenjuju u unutarnjim prostorima za konstrukcije podova. 
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.hr.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr