caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/91448/035768_Disboxid_980_0,7_kg.png

Disboxid 980 NEFA POX-Farbpaste

Pasta za toniranje epoksidnih transparentnih premaza. Za izradu dekorativnih podnih premaza i ranije nijansiranih temeljnih premaza, kao i onih koji se nanose grubim zaravnavanjem (kratz)

Primjena

Epoksidna pigmentna pasta za toniranje epoksidnih transparentnih premaza te temeljnih premaza, kao i onih koji se nanose grubim zaravnavanjem (kratz), koji se koriste za izradu dekorativnih podnih premaza, kao npr. u Disboxid Multicolor-System.

Kada se koristi u temeljnim premazima i prilikom nanošenja grubim zaravnavanjem (kratz), povećava se neprozirnost premaza te je na taj način moguće optički sakriti određena oštećenja završnog gornjeg sloja.

Osnova materijala

Epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie

Pakiranje/Veličina pakiranja

800 g pakiranje ca. RAL 7032 i ca. RAL 8011

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne kemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Nijanse

Kieselgrau (ca. RAL 7032), Nussbraun (ca. RAL 8011)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje godinu dana. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Priprema materijala

Pomiješati zajedno pastu i temeljnu masu i miješati miješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.). Dodati učvršćivak i intenzivno miješati dok ne nastane ravnomjeran ton boje bez pruga. Prebaciti masu u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

1 pakiranje (800 g) za 25 kg transparentnog premaza.
Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste se može dodati u sljedeće proizvode: Disboxid 420 E.MI Primer, Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler Neu, Disboxid 462 EP-Siegel, Disboxid 463 EP-Grund Neu.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za industrijsku primjenu.
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje teške ozljede oka. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

GIS kod

RE 1

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod  obrade  materijala  pridržavati  se  uputa  za  obradu  Disbon  zaštita  objekata.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije