caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/207487/060401_CAPAROL_PU-Haerter.png

Capalac PU-Härter

Sredstvo za ubrzavanje sušenja.

Primjena

Za sve lakove na bazi alkidnih smola (osim vodom emulgiranih), kao dodatak od 5 –15 vol % kod vanjskih i unutarnjih radova na krutim i tvrdim podlogama. Posebno pogodan za ubrzavanje sušenja proizvoda Capalac SolidGold i kao učvršćivač za Capalac EffektLack, Capalac Hochglanz-Buntlack i Capalac Seidenmatt-Buntlack u nijansama RAL 9006 i 9007

Svojstva materijala

  • ubrzava prosušivanje i do 20%
  • poboljšanje otpornosti na kemijsko i mehaničko opterećenje

Osnova materijala

Izocijanat

Pakiranje/Veličina pakiranja

500 ml, 1 l

Skladištenje

Pakiranje skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom i suhom mjestu.

Gustoća

ca. 0,98 g/cm3

Napomena

Dodatak je bezbojan i reducira, ovisno o dodanoj količini, sposobnost pokrivanja i malo smanjuje viskozitet. Kod svilenkasto-mat odnosno svilenkasto-sjajnih lakova malo se povećava stupanj sjaja. Proizvod je namijenjen samo za obradu u industriji/obrtu - profesionalnu primjenu!

Priprema podloge

Za nanošenje kistom ili valjkom količinu od 5 –10 vol.% dodatka ovisno o željenom ubrzanju sušenja i željenoj konačnoj tvrdoći temeljito umiješati u lak od alkidne smole. Kod nanošenja špricanjem dodati do 15 vol.%.

Napomena: Ne dodavati više od 15 vol.%! Kod Capalac Dickschichtlack ne dodavati više od 5 vol.%

Obradivost

Vrijeme upotrebljivosti (za obradu):
Pri +20 °C vrijeme upotrebljivosti iznosi 8 sati.
Pozor: Kraj vremena upotrebljivosti nije prepoznatljiv.

Vrijeme sušenja

Ubrzavanje sušenja
Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka. Vrijeme sušenja se sukladno dodanoj količini smanjuje za otprilike slijedeća vremena u odnosu na vremena sušenja navedena za pojedini proizvod:
Dodatak od 5 vol.%: za ca. 10%
Dodatak od 10 vol.%: za ca. 15%
Dodatak od 15 vol.%: za ca. 20%

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za primjenu u industriji/ obrtu - samo za profesionalnu primjenu! 

Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. NE izazivati povraćanje. Skladištiti pod ključem.

Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju
Sadrži ksilen, etilbenzen, Alifatske poliizocijanate (IPDI), n-butilacetat.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka sa stvrdnutim naslagama. Ostatke koji nisu stvrdnuti odlagati na sabirno mjesto za stare lakove.

HOS

A(j), 500 g/l; maks. 500 g/l.

Kod dodavanja u lakove na bazi alkidne smole se svrstava u kategoriju A(j(.  Obavezno provjeriti koja je maksimalna dodana količina.

GIS kod

PU50

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list