caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/187818/056504_Capadur_DecorLasur_2_5L.png

Capadur DecorLasur

Ekološka, vodorazrjediva lazura za drvo na bazi poliuretana za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i utor, ograde, šindra, balkonske ograde, oplate, pergole, itd., vani i unutra. Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18, st. 2.2.3.
Capadur DecorLasur se za vanjsku primjenu može obogatiti sredstvom Caparol-Fungizid. Na taj načim je površina premaza privremeno zaštićena od taloženja gljivica i algi. Caparol-Fungizid kao sredstvo za izradu zaštitnog filma djeluje tako da usporava taloženje. Ovisno o biološkoj opterećenosti, na jako ugroženim drvenim materijalima kao što su šper ploče (npr. ploče od primorskog bora), OSB ploče se u nekim slučajevima mora računati s ponovnim taloženjem i prije isteka uobičajenih jamstvenih rokova. Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid ne primjenjivati kod unutarnjih radova i na dječjim igračkama.

Svojstva materijala

 • razrjeđuje se vodom
 • neškodljiva za okoliš
 • površine se ne lijepe jedna za drugu
 • velika elastičnost
 • velika difuzivnost
 • prikladna za dječje igračke prema DIN EN 71-3

Osnova materijala

Poliuretanska akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardni tonovi:
  750 ml: Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nuß­baum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz, bezbojan
  1 l: bezbojan
  2,5 l: svi standardni tonovi
  5 l: bijela, bezbojan
  375 ml: bezbojan

Nijanse

 • Standardne nijanse:
  Bezbojni, Kiefer, Ebenholz, Eiche hell, Mahagoni, Nußbaum, Palisander, Teak, Walnuß, Weiß

Na ColorExpress strojevima (Capamix) se može izraditi i 89 posebnih nijansi iz 3D ton karte kao i u brojnim nijansama iz drugih ton karata.

Napomena:
Pojedine nijanse su primjenjive samo kod vanjskih radova.
Informacije o tome dostupne su na ColorExpress strojevima te se mogu dobiti na upit. Bezbojnu lazuru Capadur DecorLasur kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke lazure u boji ili kao završni premaz na nekoj lazuri tamne boje, jer se inače ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija ne upotrebljavati bezbojnu lazuru.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-sjajni.
Stupanj sjaja može varirati u ovisnosti od strukture i površine drveta.

Skladištenje

Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Gustoća

ca. 1,05 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 35 %

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13%, a kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15%.
Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduvjet za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima. Kod bijelo tonirane lazure može pod nepovoljnim uvjetima doći do pojave žutih obojenja zbog sadržaja raznih sastojaka u drvetu.

Priprema podloge

Nove drvene površine:
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati 1 x Capacryl Holzschutz-Grundom.

Stare drvene površine:
Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati 1 x s Capacryl Holzschutz-Grundom.

Premazane drvene površine:
Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capacryl Holzschutz-Grundom. Stare premaze koji čvrsto vežu obrusiti, očistiti i provjeriti podnošljivost na Capadur DecorLasur.

Vanjske drvene površine ugrožene taloženjem gljivica i algi (preventivna zaštita):
Priprema podloge kao što je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 vol.% sredstva Caparol-Fungizid i temeljito zamiješati. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Caparol-Fungizid

Vanjske drvene površine s talogom gljivica i algi
Talog gljivica i algi temeljito oprati. Površine doraditi sa sredstvom Capatox. Priprema podloge kako je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 vol.% sredstva Caparol-Fungizid i temeljito zamiješati. Molimo obratiti pozornost na tehničke informacije za Capatox i Caparol-Fungizid.

Način primjene

Upute za nanošenje špricanjem:
 Radni pritisak / pritisak prskanjaPritisak raspršivanjaRazrjeđivanjeSapnica
Airless160–180 bara  0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inča
Airmix/Aircoat60–90 bara1–2,5 baramax. 5 %0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inča
Finecoat  10–25 %1,3–1,8 mm (3–4)
Visokotlačna posuda / pištolj 2–4 bara10–25 %1,5 mm

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:
Capadur DecorLasur prije uporabe promiješati. Capadur DecorLasur se može nanositi kistom/četkom ili prskanjem. Za nanošenje prskanjem razrijediti vodom. Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid ne obrađivati prskanjem.

Izrada premaza:
Vani1)Unutra
Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijae
Temeljni premazCapacryl Holzschutz-GrundCapadur DecorLasur
Međupremaz2 x Capadur DecorLasurU pravilu nije potrebno
Završni premazCapadur DecorLasurCapadur DecorLasur
1) Za optimalnu UV zaštitu se mora premazati najmanje 3x u boji.

Potrošnja

Nanošenje kistom / četkom na glatkim drvenim površinama:
Ca. 80–100 ml/m2

Nanošenje kistom / četkom na drvenim površinama hrapavim od piljenja:
Ca. 200–250 ml/m2

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je suha na dodir nakon 20 – 30 minuta, čvrsto hvata nakon 2 – 3 sata, a potpuno suha i može se premazivati nakon 6 – 8 sati. Niže temperature i veća vlažnost zraka mogu produžiti vrijeme sušenja.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži -Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(e), 130 g/l; maks. 30 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01

Deklaracija sadržaja

Sastojci prema VdL-RL01:
Poliuretanska / poliakrilatna smola, pigmenti u boji, voda, glikoli, ester alkohol, aditivi, konzervans

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije