caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185045/055799_CAPALAC_Vorlack_2,5L.png

Capalac Vorlack

Temeljni lak za drvo i grundirani metal, za vanjske i unutarnje radove, bez aromatskih ugljikovodika.

Primjena

Temeljni lak za lakše premazivanje visokokvalitetnim lakovima na metalnim i drvenim površinama, vani i unutra.
Zbog tipičnog mirisa alkidne smole, preporučljivo je umjesto Capalac Vorlack, na velikim površinama u unutarnjim prostorima koristiti Capacryl PU-Vorlack, na vodenoj bazi.

Svojstva materijala

 • otapalo bez aromata
 • vrhunska pokrivnost, velika moć pokrivanja rubova
 • velika moć zapunjavanja
 • visoka stabilnost
 • velika elastičnost
 • izvrsno prijanjanje
 • odlično se brusi
 • ravnomjerno razmazivanje
 • tiksotropan, nema kapanja
 • bez olova i kromata
 • brzo sušenje
 • optimalno usklađenost nijansi sa (Capalac) bijelim lakovima

Osnova materijala

Alkidna smola bez aromatskih otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Capalac Vorlack:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • Capalac mix Vorlack:
  500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bijela.
Nijansirati sa max. 5% Capalac Hochglanz Buntlack, a u Capalac mix sustavu može se nijansirati u ca. 18.000 nijansi.
Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac Vorlack odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.


 

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Uvod

Prije upotrebe dobro promiješati.
Capalac Vorlack se nanosi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Prikladne podloge

Drvo i grundirani metal.

Priprema podloge

Grundirano drvo i grundirane metalne površine obrusiti i očistiti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø sapnicePritisakRazrjeđivanjeTemperatura materijala
Airless/Aicoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 baratvornički viskozitet35 °C

Obrada:
Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).
Capalac Vorlack je tvornički podešen za nanošenje četkom/kistom.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni sloj
Drvo, Drveni materijaliunutraobrusitiCapalac VorlackCapalac VorlackCapalac
bijeli ili  Buntlack
DrvovaniBFS uputa br. 18Capalac Holz-
Imprägnier- grund
Capalac Vorlack
Željezo, čelikunutraskinuti hrđu/odmastitiCapalac AllGrund ili Rostschutzgrund
vaniskinuti hrđu/odmastiti2 x Capalac AllGrund ili
2 x Rostschutzgrund
CinkunutraBFS uputa br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer ili
Capalac AllGrund
vaniBFS uputa br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer ili
2 x Capalac AllGrund
AluminijunutraBFS uputa br. 6Capalac AllGrund
vaniBFS uputa br. 6Capalac AllGrund
 TvrdiPVCunutra/vaniBFS uputa br. 22Capalac AllGrund
Nosivi stari premaziunutra/vaniobrusiti/očistiti lužinomOštećena mjesta na odgovarajući način pripremiti prema podlozi i grundirati
Savjet: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja

Potrošnja ml/m2 po slojuČetkaValjakAirless
okomite površine80–10070–9090
vodoravne površine120120120

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnostiotporno na prašinusuho na dodirmože se brusiti i premazivati
nakon sati24ca. 12

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljivo. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti  dodir s očima i kožom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode i plodno tlo. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.
Sadrži: 2-butanoksim – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(d), 300 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 300 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije