caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185055/055809_CAPALAC_Heizkoerperlack_2,5L.png

Capalac Heizkörperlack

Sjajni lak na bazi alkidnih smola za grijaća tijela, bez aromata i kobalta.

Primjena

Kao među i završni lak premaz za grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja / pogona za grijanje toplom vodom u unutarnjim prostorima. Zbog tipičnog mirisa materijala koji se razvija kod lakova na bazi alkidnih smola za premaze na velikim površinama u unutarnjim prostorima preporučamo Capacryl Heizkörper-Lack.

Svojstva materijala

  • otapala bez aromata
  • bez kobalta
  • jednostavna obrada
  • brzo se suši
  • jako dobro pokriva, odlično pokriva rubove
  • otpornost na temperature do 180 °C
  • velika otpornost na žutilo na sustavima za grijanje toplom vodom na temperaturi < 60 °C
  • jako dobro se razlijeva
  • jako velika otpornost na udarce
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine

Osnova materijala

Alkidna smola s otapalima bez aromata.

Pakiranje/Veličina pakiranja

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bijela

Uputa: Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za lijepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je karakteristično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

Stupanj sjaja

Sjajni

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,2 g/cm3

Prikladne podloge

Grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja /pogona za grijanje toplom vodom.

Priprema podloge

Površine obrusiti i očistiti.

Način primjene

Naputci za nanošenje prskanjem:
Ø mlaznicePritisakRazrjeđenjeZagrijavanje materijala
Visoki pritisak1,5–2,0 mm2–4 bara5–10 Vol.-%
Airless0,009–0,011 inča180–200 bara
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 bara35 °C

Obrada:
Prije uporabe dobro promiješati. Po potrebi razrjediti sa Caparol AF-Verdünner razrjeđivačem (bez aromata) ili Kunstharz-Verdünner razrjeđivačem umjetnih smola. Capalac Heizkörperlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili špricanjem.

Sistem nanošenja na površinu


GrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
nepremazana grijaća tijelaCapalac AllGrund
(do 100 °C)
Capalac
Heizkörperlack
Capalac
Heizkörperlack
industrijski grundirana / lakirana grijaća tijelaDisbon 481
EP-Uniprimer

(do 100 °C)

Potrošnja

Četka / KistValjakPrskanje
Visoki pritisakAirless/Aircoat
Potrošnja ml/m280–11070–9090100

Vrijednosti potrošnje su okvirne i  mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotpornost na prašinumože se primatimože se premazivatimože se ponovo prskati
nakon sati3ca. 122020

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži butanon oksim. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, alifatski ugljikovodici, titan dioksid, silikati, sušila (sredstva za sušenje bezkobalta), preventivno sredstvo za kožu, aditivi.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije