caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185593/055997_CAPACRYL_PU-Satin_NAST.png

Capacryl PU-Satin NAST

Savršena boja za vanjske i unutarnje radove

Primjena

Za visokovrijedne profesionalne međupremaze i završne lak premaze na grundiranim stabilnim drvenim elementima kao i na grundiranom metalu i tvrdom PVC, za vanjske i unutarnje radove.

Posebno pogodan za nanošenje špricanjem bez maglice sa Caparol Frontend diznom i sljedećim uređajima:

Wagner XVLP FinishControl 3500 / 5000
Titan Focus 700 

Napomena :
Bijele nijanse se ne primjenjuju na tijelima i uređajima za grijanje jer je moguća pojava žutila (koristiti Capacryl Heizkörperlack za grijaća tijela).

Svojstva materijala

 • otporan na sredstva za dezinfekciju
 • pogodan za premazivanje dječjih igračaka
 • razrjeđuje se vodom
 • bez mirisa
 • nanošenje špricanjem bez maglice
 • velika otpornost na grebanje i udarce
 • paropropustan
 • otporan na klasična sreds
 • mokro otiranje prema DIN EN 13300: Klasa 1 (odgovara otpornosti na ribanje prema DIN53 778)

Osnova materijala

Poliuretanska akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

Standardna roba:
750 ml, 2,5 l
ColorExpress:
700 ml, 2,4 l

Nijanse

Bijela

Ostali tonovi dostupni toniranjem u ColorExpress sustavu.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa A
Pigmentiranje: Grupa 1

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm2

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirani stabilni drveni elementi, grundirani metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod stabilnih drvenih elemenata ne smije prijeći 13%.

Priprema podloge

Grundiranu površinu obrusiti i očistiti.

Način primjene

Capacryl PU-Satin NAST je razvijen isključivo za nanošenje špricanjem bez maglice s navedenom opremom za nanošenje. Nanošenje četkom ili valjkom nije moguće.
Capacryl PU-Satin NAST je posebno dizajniran za nanošenje špricanjem s navedenim uređajima i sa montiranim Caparol NAST-Frontend. Samo ova kombinacija matgerijala i opreme omogućije nanošenje s malo maglice.

Tehnika špricanja:
 

Površine sa podešavanjem "Flachstrahl" ("ravni mlaz") izvedite uzdužnim polaganim špricanjem sa preklapanjem od min 50% i sa udaljenosti od ca. 15 cm, nanošenjem "mokro na mokro".


Ne nanositi križno! 

Ako je potrebno, drugi sloj nanesite na isti način kao i prvi.


Napomene za nanošenje špricanjem:

Dizna/FrontendPostavljanje količine materijala
Postavljanje volumena zraka
Razrjeđivanje
Wagner XVLP FinishControl
3500 / 5000
Caparol NAST8 – 102/3 odn. 7 – 8nerazrijeđeno
Titan Focus 700Caparol NAST8 – 102/3 odn. 7 – 8nerazrijeđeno

 
Za više informacija pogledajte Caparolov Priručnik o tehnologiji špricanja.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podloge
Impregniranje
GrundiranjeMeđupremaz
Završni sloj
Drvo, drveni materijaliUnutraObrusiti / očistitiCapacryl Holz-IsoGrund 1)Capacryl PU-Vorlack
ili
Capacryl PU-Satin (NAST)
Capacryl
PU-Satin (NAST) 2)
Stabilni drveni elementiVaniBFS br. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund 1)
Željezo, čelikUnutra Odstraniti hrđu /očistitiCapalac AllGrund
VaniOdstraniti hrđu /očistiti2 x Capalac AllGrund
CinkUnutra /vaniBFS br. 5Capacryl Haftprimer (NAST)
Aluminij/bakarUnutra /vaniBFS br. 6Capacryl Haftprimer (NAST)
Tvrdi-PVCUnutra /vaniBFS br. 22Capacryl Haftprimer (NAST)
Nosivi stari premazUnutra /vaniobrusiti /nanijeti lužinuPripremite oštećena područja prema odgovarajućim podlogama i grundirajteCapacryl Haftprimer (NAST)

1)Kod drveta s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju uvijek primijenjivati Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta od grana tj. čvorove premazati 2x.

2) Kod nijansi koje slabo pokrivaju (npr., iz žutog/crvenog/narančastog spektra) može eventualno biti potreban još jedan dodatni premaz. 
Napomena: Kod praškastih premaza i premazivanja zavojnica i drugih kritičnih podloga prethodno bezuvjetno ispitati prianjanje na podlogu na koju se aplicira.

Potrošnja

Ca. 120 – 160 ml/m2

Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Točnu potrošnju utvrditi prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

 • Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Min. 8 °C (pogodni temperaturni raspon: 10 do 25 °C)
 • Relativna vlažnost zraka: ≤ 70 %

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinu
može se premazivati
potpuno suhot
nakon sati1 – 210 – 1248

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ukoliko je potreban savjet liječnika pri ruci je dobro imati pakiranje ili etiketu. Čuvati izvan dohvata djece. Prilikom obrade i sušenja osigurati dobro provjetravanje. U slučaju dodira s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju, vodotokove ili tlo. Kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.

Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG Br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG Br. 220-239-6] (3:1), 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(d), 130 g/l; maks. 130 g/l

GIS kod

BSW30

Kod proizvoda boja i lakova

(ranije: M-LW01)

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, Poliuretansko- /poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, voda, glikol, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Podaci o održivosti (NDB)