caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/185177/055847_CAPACRYL_PU-Gloss.png

Capacryl PU-Gloss

Visokovrijedni poliuretanski akrilni lakovi otporni na ogrebotine i udarce, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za visokovrijedne međupremaze i završne lak premaze na grundiranim stabilnim drvenim elementima kao i na grundiranom metalu i tvrdom PVC, za vanjske i unutarnje radove. Bijele nijanse se ne primjenjuju na tijelima i uređajima za grijanje jer je moguća pojava žutila (koristiti Capacryl Heizkörperlack za grijaća tijela).

Svojstva materijala

 • razrjeđuje se vodom
 • slabog mirisa
 • laka i ugodna obrada
 • ne puca kod višeslojnog premazivanja
 • velika otpornost na ogrebotine i udarce
 • sposobnost miješanja - difuzivnost
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
 • mokro otiranje prema DIN EN 13300: Klasa 1 (odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53 778)
 • prikladno za dječje igračke prema normi DIN EN 71-3
 • otpornost na dezinfekcijska sredstva

Osnova materijala

Poliuretanska akrilna disperzija

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardne nijanse:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l,10 l
  samo u bijeloj boji
 • ColorExpress:
  350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Nijanse

 • Standardna nijansa PU-Gloss:
  Bijela
 • Standardna nijansa PU-Satin:
  Bijela; RAL 1023; Ral 3000; RAL 5010; RAL 6002; RAL 7035; RAL 8003; RAL 9005

Na ColorExpress mašinama (Capamix) mogu se napraviti i brojne posebne nijanse iz 3D ton karte kao i mnoge nijanse iz drugih ton karata. Kod Capacryl PU-Satina na površini premaza može kod tamnijih i intenzivnijih nijansi doći do privremenog otiranja pigmenata, u nekim slučajevima je kod unutarnjih radova potrebno lakiranje s nepropusnim prozirnim lakom Capadur Parkett i SiegelLack.

Kod primjene slabo pokrivnih tonova kao što su na primjer crvena, narančasta i žuta, preporučamo temeljni premaz u odgovarajućem tonu završnog sloja. Za Capalac PU- Satin i Gloss, Capacryl Haftprimer i Capacryl PU-Vorlack sistem je omogućen preko ColorExpress strojeva za nijansiranje.


Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa A
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

 • Capacryl PU-Gloss:
  Sjajni
 • Capacryl PU-Satin:
  Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

primjene
unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirani stabilni drveni elementi. Grundirani metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod stabilnih drvenih elemenata ne smije prijeći 13%.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Površine drveta obrusiti u pravcu vlakana, temeljito očistiti i sve sastojke koji izbijaju, kao npr. smolu i kvržice od smole odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i BFS uputu br. 18).

Željezo, čelik:
Željezo i čelik prirediti na normirani stupanj čistoće SA 2 ½ (mlazom) ili ST3 (strojno) prema. DIN EN ISO 12944-4.

Cink, tvrdi PVC:
Pranje sredstvom na bazi amonijaka sa abrazivnom spužvom prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij, bakar:
Čišćenje nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom abrazivnom spužvom prema BFS br. 6.

Stari premazi:
Stare premaze obrusiti i / ili zalužiti. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Upute za nanošenje špricanjem:

Ø mlaznicePritisak prskanjaPritisak zrakaRazrjeđenje
Airless0,011–0,015 inča200 baramax. 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,015 inča120 bara2,5 baramax. 5 %
Niski pritisak1,8–2,2 mmca. 0,5 baramax. 15 %
Visoki pritisak2,0–2,5 mm2–3 baramax. 15 %

Obrada:
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin se može nanositi valjkom, četkom ili špricanjem. Prije uporabe promiješati i po potrebi za međupremaz razrjediti s najviše 5 - 15% vode. Za nanošenje kistom koristiti Orelmix-kistove. Kod ručnog premazivanja na većim površinama lak nanositi valjkom kratke dlake (teksturiran) od poliamida (nylon) i odmah doraditi spužvastim valjkom finih pora ili Orelmix kistom. Veličina alata treba odgovarati veličini površine kako bi se lak nanio u jednom potezu i da se omogući ravnomjerna dorada površina (vidjeti također dopunske informacije za obradu PU sustava lakova).

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliUnutraObrusiti / očistitiCapacryl Holz-IsoGrund1)Capacryl PU-Vorlack2)Capacryl
PU-Gloss
PU-Satin3)
Stabilni drveni elementiVaniBFS br. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund1)
Željezo, čelikUnutraOdstraniti hrđu /očistitiCapalac AllGrund
VaniOdstraniti hrđu /očistiti2 x Capalac AllGrund
CinkUnutra /vaniBFS br. 5Capacryl Haftprimer
Aluminij/bakarUnutra /vaniBFS br. 6Capacryl Haftprimer
Tvrdi PVCUnutra /vaniBFS br. 22Capacryl Haftprimer
Nosivi stari premaziUnutra /vaniObrusiti /nanijeti lužinuOštećena mjesta pripremiti i grundirati prema dotičnoj podloziCapacryl Haftprimer
Na stabilnim drvenim elementima prema BFS uputi br. 18 potreban je dvostruki međupremaz.
 1. Kod drveta s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju uvijek primijenjivati Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta od grana tj. čvorove premazati 2x.
 2. Međupremaz u istoj nijansi kao završni premaz. Kod crvenih, žutih i narančastih nijansi koje slabo pokrivaju ton se miješa automatski na ColorExpress uređaju i omogućuje bolje pokrivanje završnog premaza. Ovaj ton može u ponekim slučajevima oscilirati u odnosu na završni, ali mu osigurava bolju pokrivnost.
 3. Kod nijansi koje slabo pokrivaju (npr. iz žutog/crvenog/narančastog spektra) može eventualno biti potreban još jedan dodatni premaz.

Savjet: Kod premaza s prahom i premazivanja zavojnica i drugih kritičnih podloga prethodno bezuvjetno ispitati hvatanje za podlogu na probnim površinama.

Potrošnja

Ca. 100–120 ml/m2/nanosu.

Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Točnu potrošnju utvrditi samo prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka:otporno na prašinumože se premazivatipotpuno suho
nakon sati1–210–1248
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Vodom nakon uporabe.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(d), 130 g/l; maks. 110 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Sastojci prema VdL smjernici 01: Poliuretansko-akrilna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, mineralna punila, voda, glikoli, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metilbenzisotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list

Tehnička informacija