caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/186032/056074_CAPACRYL_Heizkoerper-Lack_2,5L.png

Capacryl Heizkorper-Lack

Vodorazrjedivi, sjajni akrilni lak za grijaća tijela na toplu vodu.

Primjena

Za visokovrijedne sjajne lak premaze na tijelima za grijanje toplom vodom.

Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • slabi miris
  • otpornost na vrućinu do 125 °C
  • velika otpornost na žutilo na postrojenjima za grijanje toplom vodom pri temperaturama < 60 °C
  • elastičan
  • velika pokrivna moć na površinama i rubovima
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
  • brzo se suši

Osnova materijala

Akrilna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

750 ml, 2,5 l

Nijanse

Bijela.

Lak premaze u bojama na tijelima za grijanje toplom vodom izvesti sa Capacryl Haus-Lack 2000 (ne upotrebljavati bijele nijanse – opasnost od žutila!).

Stupanj sjaja

Sjajni

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Originalno zatvorena ambalaža u skladištu stabilna 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,2 g/cm3

Prikladne podloge

Grundirane ili lakirane cijevi i tijela za grijanje toplom vodom. Podloga mora biti čista, suha i bez tvari koje razdvajaju.

Priprema podloge

Nepremazana grijaća tijela:
Metalnu površinu temeljito očistiti, zahrđale površine pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (mlazom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12 944-4.

Tvornički premazana grijaća tijela:
Obrusiti i očistiti.

Grijaća tijela s nosivim starim premazima:
Stari premaz obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Naputci za nanošenje prskanjem:

Ø mlaznicePritisak prskanjaPritisak zrakaRazrjeđivanje
Airless0,011–0,015 inča200 barmax. 5 %
Airmix/Aircode0,011 inča120 bar2,5 barTvor. viskozitet
Finecoat1,8–2,2 mmca. 0,5 barmax. 5 %
Visoki pritisak2,0–2,5 mm5,0 barmax. 5 %

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz

nepremazana grijaća tijela i cijevi

unutraskinuti hrđu / očistitiCapalac AllGrundCapacryl
Heizkörper-Lack1)
Capacryl
Heizkörper-Lack1)
tvornički premazana grijaća tijelaunutraobrusiti / očistitiDisbon 481
EP-Uniprimer
grijaća tijela s nosivim starim premazimaunutraobrusiti / očistiti2)Capacryl
Heizkörper-Lack
1) Nijanse boja izvesti sa proizvodom Capacryl Haus-Lack 2000.
2) Oštećenja na starim premazima prethodno obraditi ovisno o podlozi i grundirati.

Obrada:
Capacryl Heizkörper-Lack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m2/nanosu. Vrijednosti za potrošnju su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinumože se premazivatipotpuno suho
nakon sati1–210–1248

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, vodom.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(i), 140 g/l; maks. 110 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Sastojci prema Savezu njemačkih proizvođača lakova – Smjernica 01: polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, glikoli, glikoleter, aditivi, konzervansi.
Proizvod sadrži Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list