caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/136491/045740_StuccoDecor_Wachsdispersion_500ml.png

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Voštana disperzija za dodatnu zaštitu premaza StuccoDecor Di Luce od grubog onečišćenja i tekućih tvari. 

Primjena

Voštana disperzija služi za hidrofobiranje površina i istodobno poboljšava intenzitet i sjaj boja.

Svojstva materijala

  • Bezbojna i neutralna mirisa
  • Sposobnost difuzije i sorpcije
  • Odgovara kriterijima AgBB

Osnova materijala

Voštana disperzija

Pakiranje/Veličina pakiranja

0,500 kg plastično pakiranje

Nijanse

Bezbojan

Stupanj sjaja

Sjajni

Skladištenje

Min 12 mjeseci.
Pakiranje držati na suhom i hladnom mjestu, bez mogućnosti smrzavanja, svakako ne ispod 5°C i ne iznad 35°C. Otvoreno pakiranje držati čvrsto zatvoreno tako da ne propušta zrak, kako bi se izbjegle grudice i sušenje.

Gustoća

ca. 0,80 g/cm3

Zabilješka

Moguće je da se onečišćenja tekućim tvarima koje izazivaju promjenu boje, poput kave, crnog vina, kečapa itd., ne mogu bez ostatka ukloniti s površine usprkos obradi površine s StuccoDecor Wachsdispersion.
Uspjeh čišćenja bitno ovisi o trajanju djelovanja onečišćenja.

Prikladne podloge

StuccoDecor Di Luce

Način primjene

Kako bi se osiguralo da površina bude dostatno suha, ona bi se morala najmanje 2 dana stvrdnjavati odnosno ne smije se tako dugo impregnirati. Preuranjena obrada može dovesti do promjene boje.
Nerazrijeđeni materijal u tankom sloju navući po čitavoj površini pomoću gleterice ojačane sa stražnje oprugom.
Suvišni materijal odmah ukloniti lopaticom. Nakon što se materijal osušio, po potrebi ga se može dodatno polirati mekanom krpom (ne smije se koristiti stroj za poliranje).

Potrošnja

max. 10 g/m2

Obradivost

ovisno o stanju podloge ca. 15 - 20 min.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica pri obradi: +10 °C za okolni zrak i podlogu.
Iz doze uzeti samo onoliko materijala koliko se može upotrijebiti u navedenom vremenu uporabe. Osušeni mterijal treba baciti.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sati površinski suho. Potpuno suho i opteretivo nakon 3 dana.

Alat

Gleterica ojačana sa stražnje oprugom.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom i sapunom.
Pri obradi bezuvjetno voditi računa da alat bude čist.

Zabilješka

Pri obradi zidova premazanih drugim tehnikama zaglađivanja preporučuje se prethodno ispitati podnošljivost podloge.

Njemački certifikat

  • U skladu sa StuccoDecor Di Luce AgBB-kriterijima

Čišćenje i održavanje

StuccoDecor Wachsdispersion ne pruža zaštitu u slučaju izravnog špricanja vode kao ni onečišćenja tvarima koje sadrže masnoće, kiseline, katran i kofein, odnosno čaj i ostale tvari koje dovode do promjene boje.
Mala onečišćenja na površini mogu se ukloniti toplom vodom, eventualno s dodatkom neutralnih deterdženata kakvi se koriste u kućanstvima.
Općenito bi trebalo čišćenje odnosno podnoŠljivost sredstva za čišćenje prethodno provjeriti na probnoj površini.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Deklaracija sadržaja

Kvarcno brašno, glicerin, voda

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije