caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/76687/032637_CapaGold_5_L.png

Capadecor CapaGold

Svilenkasto-sjajna akrilatna disperzivna boja sa zlatnim/srebrnim metalnim efektom za unutarnje i vanjske radove.

Primjena

Efektni premazi CapaGold i CapaSilber zajedno sa specijalnim sredstvom za grundiranje EffektGrund omogućuju, posebno na strukturiranim površinama, čistu, prirodnu zlatnu odnosno srebrnu nijansu. Različitim tehnikama obrade četkom, letvom za lupkanje, lopaticom ili valjkom se isto tako mogu postići individualni kao i optički privlačni rezultati.
Sistem sa temeljnim, međupremazom i završnim premazom daje privlačne površine koje su vrlo otporne na opterećenja i koje se mogu primijeniti na punoj površini povezanih sustava za toplinsku izolaciju.

Svojstva materijala

  • posebno čista, prirodna zlatna i srebrna nijansa
  • može se primijeniti na cijeloj površini fasadnog sustava
  • otpornost na vremenske utjecaje i UV zračenje
  • brzo se suši
  • klasa otiranja na mokro 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778

Osnova materijala

Čista akrilatna disperzija.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1,25 l, 2,5 l, 5 l

Nijanse

Zlatna i srebrna.

Stupanj sjaja

Sjajni do svilenkasto-sjajni, ovisno o upojnosti podloge.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Gustoća

ca. 1,1 g/cm3

veličina zrna

< 100 µm, S1

Debljina suhog filma

50–100 µm, E2

Difuzijski otpor µ (H2O)

0,01 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

0,64 m (srednja), V2

Dopunski proizvod

EffektGrund

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Žbuke iz grupe mortova P II i P III, stare ožbukane površine, nosive boje od umjetne smole i silikonske smole i silikatne boje, povezani sustavi za toplinsku izolaciju NOVI i stari.
Podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nosive i bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Za lazurne premaze CapaGold ili CapaSilber, na glatkim kontrastnim podlogama treba nanijeti kao temeljni premaz Capadecor DecoGrund.

Priprema podloge

Vanjske površine:

Žbuke grupe mortova PII i PIII (minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2):
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon 2 tjedna pri ca. 200C i 65 % relativne vlažnosti zraka. Pri nepovoljnijim vremenskim uvjetima, npr. uslijed utjecaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja treba biti znatno dulje. Dodatni temeljni premaz s CapaGrund Universal smanjuje rizik od izbijanja soli kod žbuka grupe mortova PII i PIII, tako da se premazivanje može napraviti nakon samo 7 dana.
Stare žbuke:
Dožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti potpuno suha. Na jako poroznim, upojnim, žbukama koje se lagano osipaju, temeljni premaz napraviti sa OptiGrund E.L.F odn. CapaSol LF.
Na jako brašnavim žbukama koje se osipaju, temeljni premaz napraviti sa Dupa-grund. Mineralne lagane žbuke grupe PII nisu pogodne za premazivanje sa CapaGold/CapaSilber.
Beton:
Betonske površine s naslagama prljavštine ili brašnavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod tlakom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim, odn. glatkim podlogama, temeljni premaz napraviti sa EffektGrund. Na jako upojnim podlogama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Na površinama koje se brašnaju temeljni premaz sa Dupa-grund.
Nosivi lak premazi ili premazi disperzivnih boja:
Sjajne površine i lak premaze ohrapavite. Očistite prljave, stare premaze koji se kredaju mlazom vode pod tlakom, ručnim pranjem ili drugim prikladnim postupkom u skladu sa zakonskim propisima. Temeljni premaz s EffectGrundom
Nosivi, stari plasto-elastični premazi disperzivnih boja, npr. površine premazane sa Cap-elast:
Nisu pogodni za premazivanje sa CapaGold/CapaSilber.
Nosivi premazi žbuka na bazi umjetne smole:
Očistite stare žbuke prikladnom metodom. Vlažnim čišćenjem i pridržavanjem zakonskih propisa ostavite da se površine temeljito osuše prije daljnje obrade. Temeljni premaz sa EffektGrund. Na jako upojnim površinama koje se brašnaju temeljni premaz sa Dupa-grund.
Nenosivi mineralni premazi:
Ukloniti bez ostatka, četkanjem, struganjem i dr. Naknadno očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz sa Dupa-grund.
Drvene površine:
Drvene podloge nisu pogodne za premazivanje sa CapaGold/CapaSilber.
Pocinčane površine:
Pocinčane površine nisu pogodne za premazivanje sa CapaGold/CapaSilber.
Tvrdi PVC:
Plastične podloge nisu pogodne za premazivanje sa CapaGold/CapaSilber.
Premazi zavojnica:
Očistite ovlaživačem na bazi amonijaka. Temeljni premaz s npr. Capacryl Haftprimer.
Napomena: Premazi zavojnica koji sadrže silikon se ne mogu premazivati. Kako se to ne može vizualno odrediti na gradilištu, uvijek je potrebno napraviti probni premaz s naknadnim ispitivanjem prionjivosti.
Zidovi od opeke:
Za premazivanje su prikladne samo cigle otporne na mraz, upojne opeke ili klinker bez stranih tvari. Zidovi moraju biti bez pukotina, suhi i bez soli.
Nanijeti kao temeljni sloj DupaGrund. Ako se u međupremazu pojavi smeđa boja, CapaGold/CapaSilber se ne može koristiti i potrebno je koristiti fasadnu boju na bazi otapala, Duparol.
Površine zaprljane industrijskim plinovima ili čađom:
Nisu pogodni za premazivanje sa CapaGold/CapaSilber
Površine koje su napale gljivice ili alge:
Ako postoje alge ili gljivice, površine je potrebno prvo očistiti mokrim pjeskarenjem u skladu sa zakonskim propisima. Zatim operite površine s Capatoxom ili FungiGrundom i ostavite da se osuše.
Gips ili betonske površine sa pukotinama:
Nisu prikladne za premazivanje sa CapaGold/CapaSilber bez prethodnog saniranja pukotina.
Područja sa izbojima soli:
Očistite i uklonite izboje soli. Temeljni premaz sa Dupa-grundom. Kod premazivanja površina s izbojima soli, nije moguće dati jamstvo za trajnu prionjivosrt premaza ili za suzbijanje izboja.
Nedostaci površine:
Popravite manje nedostatke na mineralnim podlogama sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Velike pukotine do 20 mm poželjno je popraviti pomoću Histolith-Renovierspachtel. Popravljana mjesta grundirajte.

NOVI povezani sustavi za toplinsku izolaciju:
CapaGold/CapaSilber se primjenjuje po cijeloj površini na WDVS-B (Dalmatiner odnosno EPS ploče), ako se pridržavate slijedećeg sustava:
Armiranje: Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; Capatect-ZF-Spachtel 699 ili Capatect CarbonSpachtel
Mrežica: Capatect-Gewebe 650/110
Grundiranje: na Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 se prije fasadne žbuke nanosi kao temeljni premaz Putzgrund
Završna žbuka: AmphiSilan ili ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 ili R20, R30.
Za izvođenje WDVS B molimo da se pridržavate podataka iz Tehničkih informacija za pojedini proizvod.
Filcane odnosno glatke WDVS površine nisu dopuštene za premazivanje sa CapaGold odnosno CapaSilber!
STARI povezani sustavi za toplinsku izolaciju: (Preduvjet: izolirani sa EPS, čvrsti i nosivi):
Premazivanje površina na postojećem WDVS sa CapaGold/CapaSilber se smije izvoditi samo djelomično, na dijelovima površine veličine do najviše 20%. Dijelovi površine koji se premazuju se moraju pripremiti kako je opisano u nastavku:
Na žbukama iz grupe mortova PII i na nosivim silikatnim i žbukama od silikonske i umjetne smole (vidjeti Tehničku informaciju Prikladne podloge) se nakon potrebne pripreme podloge izvedba obavlja kako slijedi:
Armiranje: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Mrežica: Capatect-Gewebe 650/110
Grundiranje: Putzgrund
Završa žbuka: Capatect AmphiSilan ili ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30 ili R20, R30.
Za izvedbu WDVS B molimo da se pridržavate podataka iz Tehničkih informacija za pojedini proizvod.
Filcane odnosno glatke WDVS površine nisu dopuštene za premazivanje sa CapaGold odnosno CapaSilber!

Unutarnje površine:
Žbuke iz skupine mortova PII i PIII (tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2):
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.
Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV (tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2):
Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.
Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB.
Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.
Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.
Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.
Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.
Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti.
Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama direktno premazivati. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.
Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.
Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.
Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.
Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše.
Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz napraviti sa Caparol AquaSperrgrund.
Drvo i drveni materijali:
Nisu pogodni za premazivanje sa CapaGold/CapaSilber.
Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom. Prema pravilu o obradi i po potrebi, naknadno grundirati.

Način primjene

Prije obrade temeljito promiješati. Tijekom obrade redovno ponavljati miješanje. Materijal se ovisno o podlozi može obrađivati kistom, valjkom ili žlicom. Mjesta orezivanja bi trebalo naknadno prijeći valjkom. Za obradu valjkom upotrebljavati valjke srednje duge dlake (duljina dlake 12 – 16 mm), na kojima se materijal ne nakuplja na rubovima.
Kako bi se kod nanošenja valjkom (preporuča se samo na grubljim strukturama žbuke) osiguralo ravnomjerno usmjeravanje metalik pigmenata, CapaGold/CapaSilber se mora nanositi ravnomjerno, poprijeko razdijeliti i razvaljati u jednom smjeru.
Na glatkim fino strukturiranim podlogama bi nakon nanošenja materijala trebalo obaviti doradu pomoću neke kreativne tehnike obrade (četkom, lupkanjem, lopaticom, itd.).

Razrjeđivanje

Nanosi se nerazrijeđeno.

Sistem nanošenja na površinu

Međupremaz:
Nakon obavljene pripreme podloge zasićeni, ravnomjerno pokrivni premaz sa EffektGrund (TI br. 814) nijansiran u nijansu koja odgovara za CapaGold ili CapaSilber prema ColorExpress kolekciji "CD EffektGrund".

Završni premaz:
Dva puta premazati nerazrjeđeno sa CapaGold/CapaSilber. Kod glatkih površina bezuvjetno doraditi sa četkom ili drugim alatom za kreativnu obradu, kako bi se ujednačile pruge od valjka nanešenog materijala.

Potrošnja

Ca. 100 – 150 ml/m2 po jednom prolazu.
Vrijednosti potrošnje jako ovise o upojnosti i strukturi podloge. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na licu mjesta.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho na prašinu nakon ca. 1 sat, može se premazivati nakon ca. 12 sati. Kod veće vlažnosti zraka, nižih temperatura i većih količina potrošnje se vrijeme sušenja može produljiti.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

CapaGold/CapaSilber se može koristiti kao lazurni premaz, npr. na MultiStrukur ili Capaver FantasticFleece. U tom slučaju nije potreban međupremaz EffectGrundom.

Njemački certifikat

  • Ocjena trajnosti vezanja vani.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim odredbama.
Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-on, Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l; max. 35 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, efektni pigmenti, silikati, voda, glikoleter, aditivi, sredstva za konzerviranje (Methilizotiazolinon, Benzizotiazolinon).

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije