caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/218701/062023_Sylitol_InnenSilikat.png

Sylitol® InnenSilikat

Disperzivna silikatna boja za mineralne premaze u unutarnjem prostoru

Primjena

Sylitol® InnenSilikat je pogodan za mineralne premaze različito korištenih interijera. Mat izgled površine čini da se zidne i stropne površine doimaju toplim i ugodnim. Zbog velike paropropusnosti boje, upojnost mineralne podloge nije ometena. Sylitol® InnenSilikat ne sadrži otapala, plastifikatore i konzervanse. Alkalnost boje specifična je za proizvod i prirodno onemogućava rast plijesni i bakterija na površini.

Svojstva materijala

 • daje izgled mineralne mat površine
 • visoki stupanj paropropusnosti
 • ne sadrži sredstva za konzerviranje
 • zrak u zatvorenom prostoru higijenski neškodljiv
 • neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
 • visoko difuzivna, sd H2O < 0,02 m prema DIN EN 1062
 • Sylitol® premazi održavaju difuzivnost i izmjenu vlage u podlozi

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo s organskim dodacima, prema DIN 18363, st. 2.4.1.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardna roba: 12,5 l Airfix: 25 l bačva l 120 l 750

Nijanse

Bijela
Sylitol® InnenSilikat se može nijansirati sa najviše 20 % Histolith-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja cjelokupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na hladnom mjestu, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci. Skladištiti samo u plastičnom pakiranju.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 6 m2/l odn. 160 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,55 g/cm3

Dopunski proizvod

 • Histolith-Volltonfarben
  Za samostalno nijansiranje Sylitol® InnenSilikat.
 • Sylitol® Mineralgrund
  Pigmentirani silikatni promotor prionjivosti za van i unutra.
 • Caparol-Haftgrund
  Bijelo pigmentirana boja za grundiranje velike moći vezanja za podlogu prije nanošenja Sylitol® Innenfarben.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Mineralne podloge sa zapečenom korom, površinom koja se osipa ili otire:
Temeljito mehanički očistiti ili namakanjem sa Histolith Fluat i nakon toga oprati vodom.

Žbuke iz grupe PIc, PII i PIII/minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 1 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim podlogama koje se osipaju izvesti temeljni premaz sa Sylitol® RapidGrund 111. Naknadno žbukane i popravljane površine nakon sušenja natopiti s Histolith Fluatom i nakon toga oprati vodom.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV/minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Na čvrstim žbukama: temeljni premaz sa Haftgrund EG. Meke gips žbuke učvrstiti sa Dupa-Putzfestiger. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger. Nakon što se dobro osuše, međupremaz sa Haftgrund EG.

Žbuke od ilovače (glinene žbuke):
Površine koje se premazuju očistiti i grundirati sa Sylitol® Rapidgrund 111. Napraviti probno premazivanje i provjeriti ima li smeđih obojenja.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Ogrebotine od lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Haftgrund EG. Meka mjesta obrađena gipsanom masom za izravnavanje učvrstiti sa Dupa-Putzfestiger. Temeljni premaz sa Haftgrund EG. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund i međupremaz sa Haftgrund EG (Pridržavati se BFS upute br. 12).

Građevinske gips ploče:
Temeljni premaz sa Haftgrund EG.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. Temeljni premaz sa Haftgrund EG.

Zid od pješčenjaka:
Cvjetanja soli odstraniti četkanjem na suho.

Zid od opeke:
Temeljni premaz sa Haftgrund EG.

Nosivi premazi boja na bazi vapna, cementa ili silikata:
Na jako upojnim podlogama temeljni premaz sa Sylitol® Rapidgrund 111.

Nosivi premazi mat disperzivnih boja i žbuka od umjetne smole:
Mat, ravnomjerno upojne podloge mogu se nanositi bez temeljnog premaza. Za izjednačavanje upojnosti na jako upojnim podlogama potreban je temeljni premaz Haftgrund EG. Da bi se optimizirala svojstva prianjanja i kako bi se izbjegle pukotine na površini debljine kose, napraviti temeljno premazivanje sa Haftgrund EG, a isto se također mora napraviti na starim svilenkastomat prema sjajnim disperzijskim premazima.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole odstraniti bez ostatka. Temeljni premaz sa Haftgrund EG. Nenosive premaze mineralnih boja odstraniti mehanički bez ostatka. Temeljni premaz sa Sylitol® Rapidgrund 111.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger i međupremaz sa Haftgrund EG.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima:
Premazivati bez prethodne pripreme. Kod reljefnih i štampanih tapeta od papira izvesti probno premazivanje.

Capaver zidne obloge od staklenog pletiva:
Temeljni premaz sa Haftgrund EG.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni premaz sa Dupa-Putzfestiger i međupremaz sa Haftgrund EG.

Površine na kojima ima plijesni:
Naslage plijesni odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom i ostaviti da se dobro osuše. Pridržavati se zakonskih propisa i odredbi (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima).

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel ili Caparol-Füllspachtel P prema propisima o obradi i grundirati sa Haftgrund EG. Mjesta popravljana gipsom grundirati sa Dupa-Putzfestiger.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom ili špricanjem Airless uređajima.

Airless nanošenje:
 
Kut: 50°
Dizna: 0,025"
Tlak: 150–180 bara
Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Sylitol® InnenSilikat, nerazrjeđen odnosno razrjeđen s najviše 5% vode. Na jako kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz sa Sylitol® InnenSilikat razrjeđen s najviše 5% vode, a na jako ili različito upojnim površinama sa Sylitol® Mineralgrund  li Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 140 - 160 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Napomena

Kako bi se očuvala specifična svojstva proizvoda, ne smije se miješati sa drugim materijalima. Ovisno o nijansi, dodavanje pigmenata boji može povećati udio organskih sastojaka u boji na preko 5% i u VOB/C, DIN 18363, odjeljak 2.4.1. prelazi opisanu maksimalnu vrijednost. Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu.  Ne primjenjivati na lak površinama, podlogama sa solnim izbojima, plastičnim i drvenim površinama. Uslijed nijansiranja može doći do nastanka neravnomjerne ili zamućene površine nakon sušenja. To je tipično za taj materijal i nije uvijek moguće spriječiti. Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga. Za mehanički opterećene površine s intenzivnim nijansama preporučamo dodatni završni premaz u istoj nijansi sa proizvodom PremiumColor. Kod glatkih površina s nepovoljnim odnosima svjetla (bočno svjetlo) preporučamo uporabu proizvoda CapaSilan. Prije Airless nanošenja, boju dobro promiješati i procijediti.  Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25). Na gipsanim materijalima za ispunu i izravnavanje može doći do isticanja boja. Međupremaz po cijeloj površini sa Sylitol® Mineralgrund ili Caparol-Haftgrund smanjuje taj rizik.

Mjere prekrivanja:
Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom stanju ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati čistom vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

GIS kod

BSW10

Kod proizvoda boja i lakova

ranije: M-SK01

Deklaracija sadržaja

Stiroakrilatna disperzija, kalijevo vodeno staklo, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi (parafinski vosak, stabilizatori, sredstvo za dispergiranje, zgušnjivač, sredstvo protiv pjenjenja)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije