caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/274435/072905_Sylitol_Bio_Innenfarbe_12,5L.png

Sylitol Bio-Innenfarbe

Vrhunska unutarnja boja bez otapala na bazi silikata – prikladna za osobe sklone alergijama.

Primjena

Za najkvalitetnije zidne i stropne premaze u cjelokupnom stambenom prostoru, u školama, dječjim vrtićima, javnim zgradama, kao i za održavanje spomenika kulture.
Receptura podliježe kontroli alergena pa je boja idealna za alergične osobe.
Posebno je prikladna za premaze na nepremazanim mineralnim žbukama iz skupine mortova PI, PII i PIII, betonu, zidovima od pješčenjaka, zidnim oblogama od Capaquarz staklene vune, tapetama sa grubim vlaknima i nosivim silikatnim premazima.
Capaver zidne obloge od staklenog pletiva, gipsane žbuke, gipskartonske ploče, građevne gips ploče i nosivi disperzivni premazi se nakon odgovarajuće pripreme također mogu premazivati. Zahvaljujući prirodnoj alkalnosti veziva sprečava razmnožavanje ili rast bakterija i gljivica.

Svojstva materijala

 • ne sadrži konzervans
 • ne sadrži otapala
 • ne sadrži omekšivače
 • ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
 • zajamčena higijena zraka u prostoru
 • certifikat "boja prikladna za alergičare" prema potvrdi o ispitivanju TÜV Nord
 • vanjska kontrola kvalitete
 • neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
 • razrjeđuje se vodom
 • bijela boja
 • jako lako se obrađuje
 • velika difuzivnost, sd H2O < 0,02 prema DIN EN 1062
 • Sylitol premazi održavaju difuzivnost i izmjenu vlage u podlozi
 • negoriva, A2 prema DIN 4102

Osnova materijala

Kalijevo vodeno staklo s organskim dodacima, prema DIN 18363, st. 2.4.1.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Veličine pakiranja standardna roba:
  5 l, 12,5 l
 • Staro bijela:
  12,5 l
 • Veličine pakiranja (bijela i staro bijela) Sylitol Bio-Innenfarbe Airfix: Pripremljena za nanošenje valjkom i prskanjem, za ekonomičnu obradu s Airless uređajima. 25 l bačvica, 120 l ličilačka bačva, 220 l Quick-Box.
 • Veličine pakiranja ColorExpress:
  7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela i staro bijela (ca. RAL 9010)
Sylitol Bio-Innenfarbe se može nijansirati sa najviše 10 % Histolith-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja cjelokupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjele razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi jednom narudžbom na upit se može isporučiti i tvornički nijansirana, u svijetlim nijansama do relativne vrijednosti svjetline ca. 70.
Potvrda o ispitivanju TÜV Nord i Natureplus-Siegel se odnose na bijelu nijansu.
Nijansiranje utječe na recepturu bez alergena za boju Sylitol Bio-Innenfarbe.
Sylitol Bio-Innenfarbe se može strojno nijansirati na ColorExpress sustavu u svim kolekcijama boja na tržištu u svijetlim nijansama relativne vrijednosti svjetline do 70. Na povezanim površinama upotrebljavati samo nijanse iste proizvodnje (šarže).

Stupanj sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci. Skladištiti samo u plastičnim spremnicima.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina čestica

Fina (< 100 µm)

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Dopunski proizvod

Histolith-Volltonfarben boje punih tonova
Za samostalno nijansiranje boje Sylitol Bio-Innenfarbe.

Caparol-Haftgrund
Bijelo pigmentirana boja za grundiranje velike moći vezanja za podlogu prije nanošenja premaza bojom Sylitol Bio-innenfarbe.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Mineralne podloge sa zapečenom korom, površinom koja se osipa ili otire:
Temeljito mehanički očistiti namakanjem sa Histolith Fluat i nakon toga oprati vodom.

Žbuke iz grupe PIc, PII i PIII kao i stare žbuke iz skupine mortova PI:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim podlogama koje se osipaju izvesti temeljni premaz sa Sylitol Konzentrat 111 razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1. Naknadno zapunjena i izravnana mjesta nakon sušenja natopiti sa Histolith Fluat i nakon toga oprati vodom.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV:
Na čvrstim žbukama: temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Meke gips žbuke učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. Nakon šro se dobro osuše, međupremaz sa Caparol-Haftgrund.

Žbuke od ilovače (glinene žbuke):
Površine koje se premazuju očistiti i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1. izvesti probno premazivanje i provjeriti ima li smeđih obojenja.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Ogrebotine od lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Meka mjesta obrađena gipsanom masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund i međupremaz sa Caparol-Haftgrund (Pridržavati se BFS upute br. 12).

Građevinske gips ploče:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Beton:
Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju odstraniti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Vidljivi zid od pješčenjaka:
Solne izboje odnosno cvjetanja očetkati na suho.

Vidljivi zid od opeke:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nosivi premazi mat disperzivnih boja i žbuka od umjetne smole:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole odstraniti bez ostatka. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Nenosive premaze mineralnih boja odstraniti mehanički bez ostatka. Temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB i međupremaz sa Caparol-Haftgrund.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima:
Premazivati bez prethodne pripreme. Kod reljefnih i štampanih tapeta od papira izvesti probno premazivanje.

Capaver zidne obloge od staklenog pletiva:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB i međupremaz sa Caparol-Haftgrund.

Površine na kojima ima plijesni:
Naslage plijesni odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox i ostaviti da se dobro osuše. Pridržavati se zakonskih propisa i odredbi (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima).

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel ili Caparol-Füllspachtel P prema propisima o obradi i nanijeti prvi premaz sa Caparol-Haftgrund. Mjesta popravljana gipsom grundirati sa Caparol-Tiefgrund TB.

Način primjene

Nanosi se kistom / četkom, valjkom ili prskanjem Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Kut prskanja: 50°
Sapnica: 0,026"
Pritisak prskanja: 150–180 bara
Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

Sistem nanošenja na površinu

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Sylitol Bio-Innenfarbe, nerazrjeđen odnosno razrjeđen s najviše 5% vode. Na jako kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz sa Sylitol Bio-Innenfarbe razrjeđen s najviše 5% vode, a na jako ili različito upojnim površinama sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Napomena

Kako bi se očuvala specifična svojstva proizvoda, ne smije se miješati sa drugim materijalima. Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Ne primjenjivati na lak površinama, podlogama sa solnim izbojima, plastičnim i drvenim površinama. Kod tamnih nijansi mehaničko opterećenje (struganje) može dovesti do pojave svijetlih pruga.

Za površine sa intenzivnim nijansama i većim opterećenjima preporučamo primjenu proizvoda PremiumColor. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25). Na gipsanim materijalima za ispunu i izravnavanje može doći do isticanja boja. Međupremaz po cijeloj površini sa Caparol-Haftgrund smanjuje taj rizik.

Mjere prekrivanja:
Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom obliku ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati čistom vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Sylitol Bio-Innenfarbe reagira alkalično. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratiti pažnju

Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti. Boju koja prska po laku, staklu, keramici,
metalu i prirodnom kamenu odmah isprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Kalcijev karbonat, voda, kalijevo tekuće staklo, svjetlucave čestice, titan dioksid, kaolin, stirolakrilat-kopolimer, parafinski vosak, stabilizatori, sredstvo za raspršivanje, punilo, sredstvo za zgušnjavanje, sredstvo za uklanjanje pjene.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr