caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/18087/020122_SAP-783479_12,5_L_Caparol_AquaSperrgrund.png

AquaSperrgrund fein

Vodorazrjedivi izolirajući temeljni premaz za unutarnje radove sa
tvarima za poboljšanje vezivanja za podlogu.

Primjena

Za premaze sa dobrim izolacijskim svojstvima kad na podlogama postoje mrlje od nikotina i vode, sastojci koji puštaju boju i tvari koje sadrže anilin. Također se primjenjuje i kao izolirajući premaz prije polaganja tapeta.

Svojstva materijala

  • vodorazrjediv, nije štetan za okoliš
  • jako izolacijsko djelovanje
  • sredstvo kao brana prema VOB
  • difuzivan
  • sd-vrijednost < 0,1 m
  • velika moć hvatanja za podlogu
  • slabi miris
  • mala napetost površine
  • otpornost na alkalne tvari

Osnova materijala

Kationska polimerna smola u otopini.

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.

Zbog nekompatibilnosti sa drugim proizvodima, materijal se ne može nijansirati.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustoća

ca. 1,4 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe.
Vezano uz eventualno potrebne predranje (predobradu), molimo obratiti pozornost na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema". Obratiti pozornost na VOB, Dio C, DIN 18 363, st. 3.

Priprema podloge

Sve uobičajene mineralne podloge (žbuke, beton, cigla), cementna vlakna, drvo, prešane ploče i iverica, gips, gipskarton, stari premazi, keramičke obloge kao i staklo, plastika (prethodno probni premaz) i neplemeniti metali. Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak kućanskog sredstva za čišćenje i odmašćivanje i ostaviti da se dobro osuši. Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem.

Način primjene

Obrađuje se kistom ili valjkom. Pribor i alat za rad očistiti vodom odmah nakon uporabe.

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz
Sa nerazrjeđenim materijalom. Kod ektremnih opterećenja napraviti još
jedan nanos.

Daljnja obrada
Sa svim disperzivnim unutarnjim bojama Caparol, uz pridržavanje važećih tehničkih informacija za pojedini proizvod.

Potrošnja

Ca. 90–110 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavijim površinama odgovarajuće veće količine. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
50C za okolni zrak i podlogu.
Kako bi se osigurao optimalni izolacijski efekt, potrebna je minimalna temperatura od +16°C.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati se može premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti se vrijeme sušenja produljuje.

Napomena

Caparol Aqua-Sperrgrund se ne smije miješati ili razrjeđivati sa drugim proizvodima.

Za površine na kojima se vide jaka zaprljanja ili onečišćenja ili prostore koji se trebaju za jedan renovirati i ponovo obložiti ili koristiti, preporučamo primijeniti visokopokrivnu boju za brzo renoviranje Dupa-inn Nº1.

Prostori u kojima se proizvodi, skladišti ili prodaje hrana, nakon premazivanja se prije ponovne uporabe moraju zračiti najmanje 3 dana.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks 20 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati,voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr