caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/143640/047384_carbosol_nespri-0_HR.png

CarboSol Fassadenfarbe Nespri

Visokokvalitetna fasadna boja ojačana karbonskim vlaknima za sjajne, intenzivne nijanse i čiste fasade

Primjena

Fasadna strukturna boja ojačana karbonskim vlaknima na bazi kombiniranog veziva Silacryla i silikonskih smola.
Posebno pogodna za sjajne, intenzivne nijense. Posebno pripremljene komponente osiguravaju željeni izgled kroz dugi niz godina. Fasadni premaz ekstremno dobre vodoodbojnosti, odlične pokrivnosti, visoke paropropusnosti na silikatnim bojama koje čvrsto vežu, mat premazima disperzivnih boja, žbukama od umjetne smole i neoštećenim vezanim sustavima za toplinsku izolaciju. CarboSol Nespri u sebi ujedinjuje prednosti dokazanih disperzivnih boja i klasičnih silikatnih boja.

Svojstva materijala

  • otpornost na vremenske utjecaje
  • razrjeđuje se vodom, ekološka, slab miris
  • vodopropusnost (vrijednost w ): < 0,06 [kg/(m2 • h0,5)], odgovara razredu "niska vodopropusnost” prema normi DIN EN 1062
  • paropropusnost (vrijednost sd-H2O): < 0,03 m , odgovara razredu "visok stupanj difuzije vodene pare” prema normi DIN EN 1062-2
  • vrlo dobra pokrivnost
  • ekstremna hidrofobnost sa efektom stvaranja vodenih kapljica ("Hydroperleffekt"), svodi onečišćenje fasade na najmanju mjeru 
  • svojstvo samočišćenja zahvaljujući specijalnim pigmentima koji djeluju kao fotokatalizatori
  • otpornost na agresivne štetne tvari iz zraka
  • ne stvara film na površini, mikroporozna
  • ojačana karbonskim vlaknima

Osnova materijala

Emulzija silikonskih smola.

Nijanse

Bijela kao roba sa skladišta.

Nijansiranje: Sa AmphiSilan-Volltonfarben ili u Color Express sustavu. Tamne nijanse dati izmiješati tvornički.
Sjajni, intenzivni tonovi boje, npr. žuta, narančasta, crvena itd. pokazuju slabiju moć pokrivanja. Stoga se kod tih tonova preporučuje napraviti predpremaz analognom, pokrivnom pastelnom nijansom koja se temelji na bijeloj boji. Eventualno se može ukazati potreba za još jednim pokrivnim premazom.

Stupanj sjaja

Mineralno mat.

Skladištenje

Na hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvoreno stabilno u skladištenju 12 mj.

Gustoća

Ca. 1,48 g/cm3

Prikladne podloge

Nove vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz skupine mortova Pic, PII i P III:
Nove žbuke moraju na površini biti suhe i maksimalno vezane. Površine koje se otiru, odnosno brašnaste površine i eventualnu zapečenu koricu treba ukloniti, grundirati sa nerazrijeđenim CarboSol Grund.

Stare, čvrste vapnene, vapnenocementne i cementne žbuke iz skupine mortova Pic, PII i P III:
Jako onečišćene podloge temeljito očistiti energičnim četkanjem ili mlazom vruće pare. Grundirati sa nerazrijeđenim CarboSol Grund.

Žbuke koje se osipaju na površini:
Očetkati na suho i čitavu površinu grundirati sa nerazrijeđenim CarboSol Grund.

Stari mineralni premazi:
Čvrsto prianjajuće, neistrošene stare premaze treba očistiti suhim ili mokrim postupkom. Istrošene mineralne premaze treba ukloniti, grundirati sa nerazrijeđenim CarboSol Grund.

Stare disperzivne boje i žbuke:
Kod čvrsto prianjajućih disperzivnih boja i žbuka, odnosno takvih koje se ne osipaju, treba imati u vidu da CarboSol Fassadenfarbe dobro prianja, ali da paropropusnost zbog postojećeg starog sloja u određenoj mjeri ne postoji. Slabo prianjajuće disperzivne boje i žbuke mora se ukloniti jetkanjem i obradom mlazom pare.

Vlaknasto-cementne ploče:
Pri premazivanju nepremazanih vlaknasto-cementnih ploča može kod ploča koje još nisu dostatno karbonatizirane, nadasve pri izvedbi srednje tamnih do tamnih tonova boje, doći do pojave izbijanja soli. Ovdje preporučujemo izolacijski odnosno impregnacijski premaz sa Capalac 2K-Uniprimer 481.
Kod novih, još nepostavljenih vlaknasto-cementnih ploča, preporučamo kao temeljni premaz Capalac 2K Uniprimer 481.

Priprema podloge

Podloge moraju biti suhe i bez prljavštine odnosno tvari koje razgrađuju. Obratiti pozornost na ÖNORM B 3430, Dio 1.

Konstruktivne mjere:
Isturene konstrukcijske elemente poput vijenaca, prozorskih klupčica, kruna na zidovima itd. treba stručno prekriti, kako bi se onemogućilo stvaranje prljavih pruga ili jačeg vlaženja zidova.

Uzlazna vlaga:
Zbog uzlazne vlage premazi rano propadaju. Trajan uspjeh postiže se samo postavljanjem horizontalne izolacije. Dobro i dugotrajno rješenje nudi primjena Capatect Sanierputz sistema. Osobito se kod starijih građevinskih objekata isplati uređenje zone sušenja odnosno isparavanja umetanjem filtrirajućeg šljunčanog sloja između podnožnog dijela zida i zemlje.

Pojava algi i gljivica:
Pri pojavi algi i gljivica treba površine najprije očistiti mokrim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima. Nakon toga površine obilno premazati sredstvom Capatox i pustiti da se osuše. VAŽNO! Površina se ne smije prati.

Popravci žbuke:
Pri popravljanju otvorenih pukotina i oštećenih mjesta na žbuci treba voditi računa da reparacijski mort po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Popravljena mjesta na žbuci moraju prije premazivanja biti maksimalno vezana i osušena. Za neutralizaciju treba popravljena mjesta fluatirati sredstvom Histolith Fluat. Manje nedostatke može se popraviti sa Synthesa- ili Silitol- Fassadenspachtel.

Površine sa izbojem soli:
Pri premazivanju površina sa izbojem soli ne može se jamčiti trajno održanje premaza odnosno spriječavanje novog izbijanja soli.

Način primjene

Kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Razrjeđivanje

Vodom (max. 10 %). NESPRI-nerazrijeđen!

Sistem nanošenja na površinu

Temeljni premaz: Carbosol Grund, nerazrijeđen
Među i završni sloj: Carbosol Fassadenfarbe Nespri, razrijeđen sa max. 10 % vode za nanošenje kistom/četkom, odn nerazrijeđen za Nespri nanošenje

Potrošnja

Ca. 200 - 350 g/m2 po premazu na ravnoj podlozi, na hrapavim površinama odgovarajuće više (orijentacijske vrijednosti, točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.
Ne nanositi po izravnom suncu, kiši ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premaz je površinski suh nakon 4 sata, nakon 12 sati se može opet premazivati. Niske temperature i visoka vlažnost zraka usporavaju sušenje.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon uporabe.

Airless nanošenje

Kut špricanja: 50°
Dizna: 0,021 - 0,023"
Tlak: 150 - 180 bar

NESPRI:
Kut špricanja: 20° - 30°
Dizna: 0,017 - 0,019"
Tlak: 150 - 180 bar

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati postupkom mokro u mokro u jednom potezu.
Boja nije prikladna za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. Nije prikladna za premaze na laku, PVC-u ni drvetu.
Carbosol Compact Fassadenfarbe Nespri sadrži algicidni i fungicidni zaštitni film. Ovaj zaštitni film dugotrajno, ali ipak vremenski ograničeno, štiti materijal od napada mikroorganizama, čije trajanje djelovanja ovisi o uvjetima kojima je objekt izložen, kao npr. o jačini napada i opterećenju vlagom. Iz tog razloga pojavu algi i gljivica nije moguće trajno spriječiti.
Kako bi se očuvala specijalna svojstva proizvoda, ne smije ga se miješati s drugim proizvodima.

Mjere pokrivanja:
Prekriti okolinu površina koje se premazuje, osobito od stakla, keramike, laka, klinkera, prirodnog kamena i metala. Tragove boje treba odmah isprati čistom vodom.

Razlike u tonu boje:
Zbog izrazito različite alkalnosti, neujednačene upojnosti ili različitosti podloge i sličnog, može doći do pojave mrlja odnosno razlika u tonu boje premaza.

Postojanost tona boje:
Zbog utjecaja okoline, vremena, uporabe, djelovanja UV zraka i vlage itd. mogu se na površini premaza tijekom vremena pojaviti razlike u tonu boje.

Efekt pisanja:
Kod tamnih tonova može mehaničko opterećenje dovesti do pojave svijetlih pruga. Ovo je svojstvo specifično za sve zagasite fasadne boje, no ne utječe na kvalitetu premaza.

Popravci:
Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbježno, čak i kod primjene originalnog premaza.
Samo neoštećeni fasadni sustavi se mogu premazivati. Oštećene površine sanirati sukladno ÖNORM B 3430 (Prilog 1). Na faasdnim sustavima sa stiroporom kao izolacijom, koristiti temeljne premaze bez otapala. Prilikom izbora nijanse, potrebno je odabrati nijanse koje imaju svjetlosnu vrijednost > 25.

Pruge od dispergirajućeg sredstva:
Kod nepropusnih, hladnih podloga ili u slučaju vremenom uvjetovanog, zakašnjelog sušenja mogu uslijed operećenja vlagom (kišom, rosom, maglom) pomoćne tvari na površini premaza ostaviti žućkasto/prozirne, unekoliko sjajne i ljepljive pruge. Ove su pomoćne tvari topive u vodi pa se s dostatnom količinom vode, npr. nakon višekratnih jačih pljuskova kiše, gube same od sebe, što ne utječe negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako ipak treba površinu ponovo neposredno premazati, treba pruge/pomoćne tvari prethodno namočiti i nakon kratkog vremena ih isprati bez ostatka. Treba izvesti dodatno grundiranje. Pri izvedbi premaza pod prikladnim vremenskim uvjetima ove se pruge neće pojaviti.

Posebna napomena
Zbog dodatka specijalno finih karbonskih vlakanja, prilikom NESPRI ili Airless nanošenja ne dolazi do posebnih problema.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(c) 40 g/l; < 5 g/l

Deklaracija sadržaja

Silikonska smola, karbonska vlakna, disperzija akrilne smole, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans, voda.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr