caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/86149/034311_FantasticFleece_Gewebe.png

FantasticFleece

FantasticFleece je najkvalitetnija staklena vuna od prirodnih sirovina i pruža velik izbor kvarcno strukturiranih odnosno posebnim postupkom tiskanja dizajniranih zidnih obloga za kreativno oblikovanje.

Primjena

Variranjem dizajna, tipa, nijanse, stupnja sjaja i tehnike premazivanja se sa vunama Capaver mogu ostvariti jako privlačne, punovrijedne i individualne zidne površine. Ako se promijeni ukus ili pojave novi zahtjevi glede korištenja površina, one se mogu jednostavno, brzo i ekonomično realizirati premazivanjem koje odgovara potrebama.

Posebnost:
Specijalno impregnirana i s prednje strane premazana staklena vuna dobije već nanošenjem nijansirane lazure rafinirani izgled u više boja, vrlo bogat nijansama, koji je obično moguć samo višestrukim ručnim premazivanjem. Dodatnom kvarcnom strukturom kod dizajna "Tira" i "Lino" se dobivaju interesantni efekti sjaja tamno-svijetlo kao i mat efekti.

Svojstva materijala

 • rafinirani višebojni izgled površine već nakon jednog premaza lazurom
 • vrlo slabi podražaj na svrbež zahvaljujući Soft-Touch izvedbi
 • kod renoviranja se može direktno obrađivati
 • stabilnih dimenzija
 • premošćuje pukotine
 • teško zapaljiva B1

Osnova materijala

Strukturirana, mineralna zidna obloga od vune.

Vrste koje se mogu isporučiti

NazivTežina po m2Mjera roleSpoj
Dizajn sa glatkom površinom
Antimoca. 185 g13 x ca. 1 m
Sarioca. 185 g13 x ca. 1 m
Tisanoca. 185 g13 x ca. 1 m
Leanoca. 185 g13 x ca. 1 m
Mikoca. 185 g13 x ca. 1 m
Arondaca. 185 g13 x ca. 1 m
Xoraca. 185 g13 x ca. 1 mravno
Legraca. 185 g13 x ca. 1 mravno
Lukidaca. 185 g13 x ca. 1 m
Beluraca. 185 g13 x ca. 1 m
Dizajn sa kvarcnom strukturom
Linoca. 225 g13 x ca. 1 m
Tira1)ca. 390 g13 x ca. 1 mravno
Ovi dizajni imaju prepoznatljivi spoj. Svi ostali dizajni se lijepe bez vidljivih nasjeda.
1)Kod dizajna Tira mora se paziti na ljepljenje prema tome kako trake padaju ↑↓

Pakiranje/Veličina pakiranja

13 x 1m (pojedinačni karton)

Skladištenje

Zidne obloge Capaver skladištiti na suhom.

Dopunski proizvod

 • Capaver CapaColl VK
 • Capaver CapaColl GK
 • Capadecor DecoLasur Matt
 • Capadecor DecoLasur Glänzend
 • Capadecor Effektpigmente Switch, Pearl, Perlatec
 • Capadecor Metallocryl Interior
 • Capadecor CapaGold/CapaSilber/EffektGrund

Zabilješka

Građevno-dinamičke pukotine se ne mogu ukloniti sa Capaver FantasticFleece. Budući da imaju promjer manji od 5 µm, staklena vlakna u vuni ne ulaze u pluća.

Podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha, nosiva, čista, ravna i bez tvari koje razdvajaju. Pritom obratiti pozornost na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3 kao i na Tehničke informacije br. 860.

Priprema podloge

FantasticFleece zahtijeva glatku, ravnu površinu bez kontrasta. Za žbukane kao i za suhomontažne površine je potreban stupanj kvalitete Q4. Prije ljepljenja obloga FantasticFleece izvesti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Način primjene

Nanošenje valjkom:
Capacoll GK ravnomjerno nanijeti valjkom sa dlakom od 18 mm i prema lokalnim temperaturnim odnosima najprije položiti 1-2 trake.
Pozor! Posebno pazite na to da ljepilo bude što ravnomjernije razdijeljeno, jer nakupine ljepila ispod vune mogu utjecati na izgled završne površine.
Ljepljenje obloga Capaver FantasticFleece se može obavljati isključivo tehnikom ljepljenja na zid.

Za ljepljenje važe slijedeća načela:

 • Za FantasticFleece u načelu preporučamo ljepljenje po spojevima, pri čemu se nužno mora paziti na to da na prednju stranu FantasticFleece obloga ne izbiju tragovi ljepila.
 • Pozor! Trake moraju u području šava biti nepropusno spojene. To međutim ne smije dovesti do toga da u području spoja dođe do podizanja (presvođivanja) i time do lošeg izgleda šava.
 • Pojedini dizajni imaju usklađeni spoj (pomak uzorka) na koji se posebno mora paziti kod ljepljenja.
 • Zaljepljene trake se zatim sa lopaticom za tapeciranje koja ne ostavlja otarine ili sa valjkom za pritiskanje uz dovoljni pritisak pritisne cijelom površinom na podlogu da ne bude mjehurića. Neiskorišteni ili istureni dijelovi se odrežu lopaticom za tapeciranje uz pričvršćivanje rubova.

Izrada kutova:
FantasticFleece se prema VOB dio C DIN 18366 ne bi smio tapecirati u unutarnjim kutovima, već se u području kuta mora točno na mjeru odrezati uzduž šine odnosno otrgnuti. Vanjski uglovi se moraju izraditi pravilno okomito i vodoravno. Izrada vanjskih kutova se može znatno olakšati primjenom specijalnih plastičnih kutnih profila koji značajno poboljšavaju zaštitu od udarca (npr. u trgovinama uobičajeni profili HoBus, DLW, Protector, itd.). Ljepljenje se obavlja montažnim ljepilima koja omogućuju korigiranje. Razlike u visini koje nastanu se trebaju izravnati sa disperzivnom masom za ispunu i izravnavanje (nisu prikladne mase za izravnavanje koje sadrže gips). Tu se preporuča primjena mase Caparol-Akkordspachtel fein odnosno mittel ili AkkordLeichtspachtel. Plastične profile i mjesta izravnana lopaticom se u načelu naknadno grundiraju sa Caparol-Haftgrund.

Važne upute za izbjegavanje grešaka radi dobrih rezultata na površini:
Ljepilo koje eventualni iscuri se mora odmah bez ostatka oprati vodom i spužvom odnosno pokupiti. Suhi ostaci ljepila postaju vidljivi tek kod nanošenja prve lazure i više se ne mogu ukloniti! 
Kod dizajna "Legra", "Xora" i "Tira" paziti na usklađeni spoj. 
Dizajn "Tira" se mora lijepiti traka uz traku prema njihovom padu. 
Na povezanim površinama se mora koristiti roba iste proizvodne šarže kako bi se izbjegle razlike u nijansi kod nanošenja lazure.

Sistem nanošenja na površinu

Završno premazivanje sa lazurama za zid (DecoLasur matt/glänzend):
Lazure za zid dovode FantasticFleece dizajne jasno do izražaja. Pokrivni premazi bi neutralizirali strukturu dizajna. Nakon ljepljenja i kad se FantasticFleece potpuno osuši, obavlja se u pravilu jednokratno nanošenje nijansirane lazure četkom po cijeloj površini. Za to su prikladne lazure Deco-Lasur matt ili glänzend.
U svrhu oplemenjivanja površine i za dodatne metalik ili kolorističke efekte se mogu dodati pigmenti sa sjajem perli Perlatec gold/silber, Pearl White/Red/Green/Blue ili Switch DesertLight/LagoonWater lazure DecoLasur glänzend (kod Deco-Lasur matt zbog loma svjetlosti ne nastaje vidljivi efekt). Pritom bi dodana količina trebala biti između 1 % i 5 % (obratiti pažnju na TI br. 816).
Upute / Savjeti za obradu:
Za podešavanje konzistencije za obradu i u svrhu dostatnog vremena upotrebljivosti se Deco-Lasur matt ili glänzend mora razrijediti sa točno 15 % vode.
Za ostvarenje primjetljivog sjaja se lazura DecoLasur glänzend može četkom nanijeti drugi puta, nenijansirana, pri čemu se uz to povećava i sposobnost čišćenja. Impregniranje površine FantasticFleece produljuje vrijeme upotrebljivosti lazure DecoLasur. Nakon što se nanese zasićeni premaz lazure, površinu bi, ukoliko je lazura Deco-Lasur još upotrebljiva, obrisati mekom četkom, čime se suvišni materijal uklanja sa površine i omogućuje nastajanje kontrasta tipičnog za taj materijal.
Na velikim površinama se preporuča rad u dvoje.
Zbog prozirnosti lazure DecoLasur i različitog upijanja FantasticFleece koje ovisi o vrsti dizajna, dolazi do utjecaja na djelovanje nijanse lazure izmiješane prema 3D sustavu. Zbog toga preporučamo prije svega izvesti probno premazivanje, pri čemu se istovremeno može odrediti i točna vrijednost potrošnje.

Završni premaz sa Metallocryl INTERIOR 
- samo kod kvarcnih dizajna "Lino" i "Tira": 
Nakon ljepljenja i kad se obloge FantasticFleece potpuno osuše, dovoljan je jedan nanos materijala po cijeloj površini sa Metallocryl INTERIOR. Metallocryl INTERIOR nanijeti valjkom zasićen i ravnomjerno i nakon toga razvaljati (obratiti pažnju na TI br. 811). 

Upute / Savjeti za obradu:
Rezana područja u okviru premazivanja površine načelno doraditi valjkom i paziti da obrada bude mokro na mokro!
Za obradu valjkom premaza Metallocryl INTERIOR na FantasticFleece oblogama su posebno prikladni valjci srednje duge dlake kao što je Rotanyl 11 (dlaka 13 mm) tvrtke Rotaplast.
Kako bi se izbjegli vidljivi nasjedi u području preklapanja, površinu bi, ukoliko je Metallocryl INTERIOR još upotrebljiv, prijeći lagano mekom četkom (u smjeru kvarcne strukture četkom ili valjkom), pri čemu se uklanja suvišni materijal, a povećava kontrast.
Na velikim površinama se preporuča rad u dvoje.
Kao i kod svih valjkom izrađenih premaza sa metalnim efektom, kod primjene proizvoda Metallocryl INTERIOR može doći do pojave vidljivih tragova obrade.

Završni premaz sa CapaGold
- samo kod kvarcnih dizajna "Lino" i "Tira":
Nakon ljepljenja i kad se obloge FantasticFleece potpuno osuše, GoldGrund i CapaGold nanijeti zasićeno i ravnomjerno.
Upute / Savjeti za obradu:
GoldGrund i CapaGold su podešeni na konzistenciju za obradu.
Za obradu valjkom proizvoda CapaGold na FantasticFleece oblogama su posebno prikladni valjci srednje duge dlake kao što je Rotanyl 11 (dlaka 13 mm) tvrtke Rotaplast. Bezuvjetno paziti da obrada ide mokro na mokro, rezana područja bezuvjetno doraditi valjkom!
Na velikim površinama se preporuča rad u dvoje.
Kao i kod svih valjkom izrađenih premaza sa metalnim efektom, kod primjene proizvoda CapaGold može doći do pojave vidljivih tragova obrade.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade:
+50C za zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Zaljepljene trake prije premazivanja ostaviti da se osuše.

Zabilješka

Capaver zidne obloge se uvijek prije napuštanja tvornice brižljivo ispituju. Pojedinačne greške uvjetovanjem proizvodnjom se mogu dogoditi. One su označene na rezanim rubovima i izravnane odgovarajućim dodacima. Takve greške ne daju pravo na reklamaciju. Načelno se pri rezanju traka mora paziti da ne bude grešaka na zidnim oblogama.
Reklamacije nakon što se obavi ljepljenje više od 10 traka se ne mogu priznati.
Načelno se obilježena unutarnja strana role mora zalijepiti na zid. Vidljiva strana je na roli namotana prema van. Radi izbjegavanja razlika u strukturi, na nekoj površini nikad ne lijepiti s padom ili s obrnutom stranom (izuzetak: dizajn TIRA ). U slučaju mogućih reklamacija treba pri ruci imati broj šarže / kontrolni broj i broj / naziv artikla.
Upute o točnoj obradi materijala za polaganje i premazivanje se mogu vidjeti u pripadajućim tehničkim informacijama pojedinog proizvoda (TI br. 895 Capacoll GK, TI br. 550 Deco-Lasur matt, TI br. 570 Deco-Lasur glänzend, TI br. 816 Effektpigmente, TI br. 811 Metallocryl INTERIOR, TI br. 814 GoldGrund, TI br. 815 CapaGold).

Odlaganje

Capaver staklena pletiva i vune se mogu zbrinjavati kao otpad sa gradilišta.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije