caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/21785/020344_Capaver_Gewebegrundierung_12,5_L.png

Capaver Gewebegrundierung

Vodorazrjedivi međupremaz bez otapala, za tapete i pletiva od staklenih vlakana.

Primjena

Pogodan za lagano ispunjavanje međupremaza kod tapeta od staklenih vlakana, prije nanošenja završnog premaza. Tvori jednoliku površinu i izjednačava upojnost, kako se završni sloj boje ne bi previše upio u tapete, te time i smanjuje potrošnju boje.

Svojstva materijala

  • bez otapala
  • razrjeđuje se vodom
  • ravnomjerno se razlijeva
  • završni premaz se ne upija, nego se suši ravnomjerno
  • teško zapaljivo prema DIN 4102, B1

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela.
Toniranje sa CaparolColor ili Amphibolin kolorantima, do max. 5 %.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,60 g/cm3

Način primjene

Nanošenje kistom, valjkom i Airless aparatima.
Airless nanošenje:
Kut špricanja: 40–50°
Sapnica: 0,019–0,021"
Tlak: 180–200 bara
Kod primjene standardnog proizvoda podesiti konzistenciju za špricanje sa 5-7% vode.

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:
Ostaviti da se tapete u potpunosti osuše. Razrijediti Capaver® Gewebegrundierung sa ca. 5 % vode. Ravnomjerno nanijeti finim valjkom od janjeće dlake ili Airless aparatom u tonirano prema željenom tonu završnog sloja.

Potrošnja

Staklena pletiva:
Fina struktura: ca. 150 g/m2
Srednja struktura: ca. 180–200 g/m2
Gruba struktura: ca. 210–260 g/m2
Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5°C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se premazivati nakon ca. 6-12 sati. Potpuno suho nakon 3 dana. Kod veće vlažnosti zraka, nižih temperatura i većih količina potrošnje se vrijeme sušenja može produljiti.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Zabilješka

Kako bi se osigurala posebna svojstva proizvoda, Capaver® Gewebegrundierung se ne bi trebao miješati sa drugim proizvodima.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinil acetatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, voda, aditivi, konzervans (Metil-/Benzizotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije