caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/21784/020343_Capaver_Acryl-Finish_seidenmatt_12,5_L.png

Capaver Acryl-Finish

Ekološki disperzivni lak na bazi vode za premazivanje obloga od staklenih vlakana.

Primjena

Specijalno napravljen završni premaz za Capaver obloge od staklenih vlakana, kod srednje do visoko opterećenih površina. Capaver Acryl-Finish je lak otporan na habanje koji se razrjeđuje vodom, a isporučuje se kao mat, svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan. Capaver Acryl-Finish ravnomjerno fino pokriva tapete i obloge od staklenih vlakana premazanih međupremazom Capaver Gewebegrundierung te zadržava strukturu staklenih vlakana, koja stoga mogu biti višestruko ponovo premazivana.

Svojstva materijala

Posebna formula za srednje do visoko opterećene površine:
 • razrjeđuje se vodom
 • neškodljiv za okoliš
 • slabog mirisa
 • odbija prljavštinu
 • velika otpornost na ribanje i pranje prema DIN 53778
 • ovisno o stupnju sjaja, otiranje na mokro klasa 2 (mat) ili klasa 1 (svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan)
 • odlično se čisti (svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan)
 • otporan na vodene dezificijense
 • u kombinaciji sa Capacoll-GK and Capaver Glasgewebe Plus Acryl-Finish (svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan) prema DIN 4102-B1, PBWU03-I-16.5.31 klasificiran kao teško zapaljiv
 • u kombinaciji sa Capacoll-GK and Capaver Glasgewebe Plus Acryl-Finish (mat) prema DIN 4102-A2, P-BAY26-04659 klasificiran kao negoriv
 • mala potrošnja

Osnova materijala

Akrilna smola

Pakiranje/Veličina pakiranja

12,5 l

Nijanse

Bijela.

Količine od 100 L ili više mogu se naručiti na zahtjev te dobiti tvornički tonirane.

Stupanj sjaja

Mat, svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu.

Podloge

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Priprema podloge

Podloga (međupremaz sa Capaver Gewebegrundierung) mora biti čista, čvrsta, suha, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.

Sistem nanošenja na površinu

Obrada:
Nakon što se dobro osuši međupremaz Capaver Gewebegrundierung, ravnomjerno nanijeti jedan do dva nanosa Capaver Acryl-Finish, ovisno o stupnju opterećenosti površine.

Potrošnja

Potrošnja po jednom sloju:
Staklena pletiva:
Fina struktura: ca. 120 g/m2
Srednja struktura: ca. 120–140 g/m2
Gruba struktura: ca. 130–150 g/m2
Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Alat

Nanošenje kistom/četkom, valjkom i Airless aparatima

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Mat i svilenkasto sjajan: Polivinil acetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans.
Svilenkasto mat: Akrilna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans.
Sjajan: Akrilna smola, polivinil acetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije