caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/140714/046817_Capatect_faschenputz_25kg_HR.png

Capatect Faschenputz

Hidrofobna, vrlo difuzivna strukturna žbuka veličine zrna 1 mm s mineralnim karakterom

Primjena

Za vanjske premaze na svim nepremazanim žbukama i betonu, kao mineralnim i disperzivnim podlogama koje dobro vežu i ne kredaju se.

  • za dekorativno oblikovanje okvira prozora, vijenaca i drugih istaka
  • premazivanje cijelih fasadnih površina nije dopušteno

Svojstva materijala

  • vrlo difuzivna
  • hidrofobna
  • slabe sklonosti prljanju
  • otporna na vremenske utjecaje i vodoodbojna
  • otporna na industrijske plinove i primarni napad mikroorganizama
  • kombinacija silikonskog i veziva na bazi umjetne smole

Pakiranje/Veličina pakiranja

Kanta 25 kg

Nijanse

Bijela kao roba sa skladišta.
Nijansiranje moguće sa max. 3% Primasil Voll- und Abtönfarben ili tvornički u željenom tonu. Kao završni sloj u povezanim sustavima za toplinsku izolaciju ne birati nijansu svjetlosne granice <25.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna na skladištu 12 mjeseci.

Gustoća

1900 kg/m³

veličina zrna

1 mm

Poprečna vlaćna čvrstoća

>= 0,3 MPa

Koeficijent apsorpcije vode

W3 nisko

Dopunski proizvod

Capatect Putzgrund

Prikladne podloge

Nove vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke: Nove žbuke ovisno o vremenu trebaju ostati nepremazane 2-4 tjedna radi boljeg vezivanja. Površine koje se osipaju odnosno brašnaste površine i eventualno zapečenu koru po površini odstraniti.

Stare čvrste vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke:
Jako zaprljane površine i one s naslagama snažno očetkati ili temeljito očistiti pod visokim pritiskom.

Površine napadnute mahovinom i algama:
Mehanički odstraniti i dobro namočiti sa Capatoxom, nerazrijeđeno i ostaviti da se dobro osuši.


Žbuke koje se osipaju po površini:
Očetkati na suho i cijelu površinu dobro očistiti vodom. Temeljni premaz sa Primasil Grundkonzentrat pomiješanim s vodom 1:1.

Stari mineralni ili disperzivni premazi:
Čvrste neoštećene stare premaze očistiti na suho ili mokro. Premaze koji ne drže čvrsto i one oštećene vremenom obrusiti odnosno ostrugati ili temeljito odstraniti pod visokim pritiskom.

Popravci na žbuci:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećene površine žbuke paziti na to da mort za popravak po čvrstoći i strukturi odgovara prethodnoj žbuci.

Priprema podloge

Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka Capatect Faschenputz.

Sistem nanošenja na površinu

Capatect Faschenputz treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, razvući na zrnatost i još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od plemenitog čelika. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli postaviti dostatan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu.

Potrošnja

ca. 1,8 kg/m2
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Napomena

Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja djelovanja boje do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice. Iz ovog razloga može biti potreban ujednačavajući premaz fasadnom bojom CarboSol odnosno Primasil Fassadenfarbe. Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
Nije prikladno za vodoravne površine na kojima zaostaje voda. U slučaju jako upojnih podloga, koje su jako istrošene vremenskim nepogodama ili im je premaz skinut, potrebno je izvršiti prethodno temeljno premazivanje sa Primasil Grundkonzentrat (potrošnja ca. 200-300 g/m2).
Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenja se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši. Prije nanošenja valja provjeriti da li smjesa odgovara originalnom uzorku boje. Ne možemo priznati naknadne reklamacije.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije